Rugpjūčio 11 d. 17 val. bibliotekoje vyks Domo Kauno knygos „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“ pristatymas.
Domas Kaunas – knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos raštijos ir knygos tyrinėtojas, daugelio knygų apie šio regiono raštijos veikėjus, bibliotekas autorius, vienas Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose įkūrėjas, iki šių dienų – globėjas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras (disertacija „Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808–1919 metais“ (apginta 1990 m.), profesorius (1993), Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (2007), Vokietijos Leibnico mokslo draugijos (Leibniz–Sozietät e. V.) narys (2003).