Miesto centro planas stačiakampis (susiklostė 19 a. pabaigoje). Miestas plėtotas pagal 1949 (architektas Benicijanas Revzinas), 1959 (architektai P. JanulisV. Stauskas ir kiti), 1972 (architektai J. Vaškevičius, V. Stauskas, Jūratė Urmonienė ir kiti), 1991 (architektai J. Vaškevičius, S. MotiekaL. L. Mardosas), 2008 (bendrovė Vilniaus planas) bendruosius (iki 1995 vadinti generaliniais) planus.