Kas yra seniūnaitis?

Seniūnaitis - gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaičiai renkami 4 metų kadencijai. Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.

Kam atstovauja seniūnaitis?

Seniūnaitis atstovauja ne konkretaus asmens, o  kolektyvinius, aktualius bendruomenei interesus.

Jis neatstovauja viso miesto gyventojų interesų. Tai daro tarybos nariai, bendraudami tame tarpe ir su seniūnaičiais.

Seniūnaičiai atstovauja bendruomenės interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais asmenimis seniūnaičio kompetencijai priskirtais klausimais.

Kokios yra seniūnaičio funkcijos?

Seniūnaičio funkcijos – tai visi reikalingi veiksmai, kurie atliekami bendruomenės interesais ir kurie nepatenka į Seimo narių, Miesto tarybos narių, kitų viešojo administravimo subjektų kompetenciją, tarp jų – gyventojų skatinimas, bendravimas su gyventojais teritorijos priežiūros ir plėtojimo, kultūrinio ir sportinio gyvenimo organizavimo klausimais, tarpininkavimas gyventojų bendravime su Miesto tarybos nariais, savivaldybės administracija, gyventojų pirminis konsultavimas – „kur kreiptis?“.

Kokios yra seniūnaičio teisės ir pareigos?

Seniūnaitis gali savo kompetencijos ribose:

  • Kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, kitus asmenis su prašymais, siūlymais, reikalavimais, teikti atsakymus į paklausimus.
  • Pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų, teisės aktų.
  • Gauti informaciją (tame tarpe teisės aktų projektus).
  • Dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbe ir pareikšti gyventojų nuomonę, teikti siūlymus.

Kokie teisės aktai reglamentuoja seniūnaičių veiklą?

Seniūnaičio veiklos esmė grindžiama ne tiek įstatymų suteiktais formaliais įgaliojimais kiek seniūnaičio asmeniniais gebėjimais išskirti reikšmingiausias bendruomenės problemas ir svarbiausius poreikius bei laiku perduoti juos tam, kas įgaliotas priimti sprendimus.

2019-2023 M. KADENCIJOS SENIŪNAIČIAI  
Seniūnaitijos pavadinimasNuotraukaSeniūnaitisKontaktai
PalangosArūnas Grigalauskas

tel.(8 617) 941 95

el. paštas:

[email protected]

Facebook grupė:

Palangos seniūnaitija

KunigiškiųPalmira Skirpstė

tel.(8 688) 16207

el.paštas:

[email protected]

Facebook grupė:

Kunigiškių bendruomenė

NemirsetosVirginija Steponkienė

tel.(8 604) 40280

el. paštas:

[email protected]

Vilimiškės Jonas Jukna

tel.(8 601) 41080

el. paštas:

[email protected]

Virbališkės Medvalakio Inga Drakšaitė

tel.(8 652) 87579

el. paštas:

[email protected]

Šventosios Irena Galdikienė

tel.(8 686) 89239

el. paštas:

[email protected]

MonciškiųOlga Dejienė

tel.(8 676) 06542

el. paštas:

olga.[email protected]

Būtingės Vytautas Kryževičius tel.(8 686) 55484