105-ąsias Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo metines Palangos šauliai atšventė išvykoje

105-ąsias Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo metines Palangos šauliai atšventė išvykoje

Šiemet švenčiame 105-ąjį Lietuvos šaulių sąjungos gimtadienį. LŠS įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. Tai sukarinta visuomeninė organizacija, kurios veikla apima įvairias sritis: karybos, fizinio lavinimo, tautos kultūrinimo ir kt. Sąjungos įkūrėjas ir pirmasis vadas – Vladas Putvinskis-Pūtvis. Šauliai visada buvo svarbus valstybės ramstis nuo pat organizacijos įkūrimo iki šių dienų. Sąjungos nariai – aktyvūs, patriotiški, drąsūs, pasiruošę padėti valstybės gynybai.

Sukakties minėjimas tęsėsi tris dienas. Pradžia vyko birželio 27 d. Kauno rajone, prie Ringovės piliakalnio, o kulminacija – birželio 29 d. Kaune.

Palangos šauliai dalyvavo šventėje prie Ringovės piliakalnio. Buvo numatyta plati programa – LŠS vadų parko atidarymo ceremonija, žygio „Šauliams 105“ startas ir LŠS meno kolektyvų laureatų koncertas. Išvyką organizavo Vakarų (jūros) šaulių 3-ioji rinktinė.

Susirinkusieji tylos minute pagerbė žuvusius šaulius. Pritariant pučiamųjų orkestrui iš Alsėdžių (Telšių rinktinė), ąžuolyne nuskambėjo Tautinė giesmė. Rimtyje stovėjo gausi rikiuotė iš visos Lietuvos – 10 šaulių rinktinių bei svečiai. Grojant orkestrui, iškilmingai pakilo LŠS vėliava.

Oficialiojoje dalyje sveikinimo žodžius tarė LŠS vadas plk. ltn. Linas Idzelis, Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius ir daug svečių. Pasisakiusieji pabrėžė, kad šiandien Šaulių sąjungai tenka išskirtinis vaidmuo, rengiant Lietuvos Respublikos piliečius neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui ir stiprinant visuomenės atsparumą bei pasirengimą ekstremalioms situacijoms ar karo atveju. Pilietiškai nusiteikusių ir savo Tėvynę bei jos laisvę pasiryžusių ginti žmonių vis daugėja. Šaulių organizacijoje susitelkę virš 14 tūkstančių narių. Aktyviai veikia šauliai ir išeivijoje. Šauliai turi aktyviai dalyvauti pratybose, mokytis, ruoštis įgyti reikiamų įgūdžių.

Prie Ringovės piliakalnio žaliuoja LŠS vadų ąžuolų parkas. Kiekvienam Šaulių sąjungos vadui pasodinti vardiniai ąžuolai. Dabartinis vadas plk. ltn. Linas Idzelis taip pat pasodino ąžuoliuką. Šventės metu šis ąžuolų parkas buvo iškilmingai atidarytas.

Nuo Ringovės piliakalnio startavo 3 dienų jaunųjų šaulių žygis-estafetė į Kauną „Šauliams 105“. Jaunimas, pasikeisdamas etapais, turėjo įveikti 160 kilometrų pėsčiomis.

Išlydėjus žygeivius, prasidėjo šaulių meno kolektyvų laureatų koncertas. Gausioje visų rinktinių rikiuotėje, grojant orkestrui, LŠS vadas plk. ltn. Linas Idzelis už nuopelnus, stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą, tarpe kitų, apdovanojo ir palangiškius – generolo J. Žemaičio 306 kuopos vadą Adolfą Sendrauską ir šaulių vyrų choro vadovą Rimgaudą Juozapavičių „Trijų sukakčių atminimo” ženklu. Dainavo septyni kolektyvai. Palangiškiai atliko dvi dainas: „Mes – kareiviai“ ir „Paimkim Lietuvą visi ant rankų“. Visi išvykoje dalyvavę choristai už laimėjimą anksčiau vykusiame konkurse buvo apdovanoti „Meno kolektyvų apžiūros laureatų“ ženklais.

Šventės pabaigoje iš kovinių ginklų nuskambėjo trys salvės: už šaulius išeivijoje, už Lietuvos šaulius, už Lietuvą.

Kultūrinė-patriotinė išvyka į LŠS vadų ąžuolų parką prie Ringovės piliakalnio ilgam išliks atmintyje. Gražiai atšventėme Lietuvos šaulių sąjungos 105-ąjį gimtadienį!

Generolo J. Žemaičio 306 kuopos jūros šaulių vadas

Adolfas Sendrauskas

105 Lietuvos šaulių sąjunga gimtadienis Palangos šauliai Ringovės piliakalnis
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,922