Palangos miesto savivaldybės kartu su partneriais įgyvendintas projektas pripažintas geriausiu Klaipėdos regione

Palangos miesto savivaldybės kartu su partneriais įgyvendintas projektas pripažintas geriausiu Klaipėdos regione

Palangos miesto savivaldybės kartu su partneriais įgyvendintas projektas "Žmonių saugumą užtikrinančių paslaugų gerinimas Baltijos jūros pakrantėje per tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Vakarų Lietuvos regiono ir Kuržemės regiono Latvijoje", Nr. LLI-441 / ONLY SAFE! pripažintas kaip geriausias Interreg V-A Latvija–Lietuva bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 metų programos 4 prioriteto  finansuojamas projektas Klaipėdos regione. Apdovanojimas Palangos miesto savivaldybei įteiktas Vilniaus rotušėje vykusiame iškilmingame baigiamajame renginyje, kurio metu iš 132 projektų atrinkta ir apdovanota dvylika geriausiųjų.

Šį projektą Palangos miesto savivaldybė įgyvendino kartu su partneriais – Liepojos miesto savivaldybės Komunalinių paslaugų įstaiga, Liepojos miesto savivaldybės policija, Latvijos Respublikos valstybine policija, Neringos savivaldybe bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Įgyvendinant projektą siekta efektyvinti viešųjų paslaugų teikimą, tobulinant Vakarų Lietuvos ir Kuržemės regionų institucijų, atsakingų už žmonių saugumą vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo, gebėjimus, stiprinti minėtų institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą, gerinti gelbėtojų pasirengimą ir užtikrinti kasdienį modernios gelbėjimo įrangos naudojimą.

Siekiant užtikrinti gyventojų ir poilsiautojų saugumą Baltijos jūros priekrantėje ir pakrantėje bei išvengti pavojingų, žmonių mirtimi galinčių pasibaigti situacijų, projekte dalyvaujančios institucijos aprūpintos modernia įranga, o darbuotojams rengti seminarai ir mokymai, padedantys ugdyti gelbėjimo tarnybose dirbančių specialistų gebėjimus, supažindinantys juos su modernios gelbėjimo įrangos naudojimo ypatumais.

Taip pat, panaudojusi projektui skiriamas lėšas, Palangos miesto savivaldybė įsigijo gelbėjimo darbams skirtą specializuotą automobilį, keturratį motociklą su priekaba bei du vandens motociklus. Siekiant užbėgti už akių galimoms nelaimėms jūroje bei užtikrinti, kad pagalba į bėdą pakliuvusiems pramogautojams būtų suteikta laiku ir efektyviai, ši įranga buvo perduota Palangos centrinėje gelbėjimo stotyje dirbantiems gelbėtojams.

Exchange Rates
USD 0,922