Palangos miesto socialinių paslaugų centras teikia pagalbą socialinių sunkumų patiriantiems gyventojams

Palangos miesto socialinių paslaugų centras teikia pagalbą socialinių sunkumų patiriantiems gyventojams

Palangos miesto savivaldybės gyventojai, patiriantys socialinių sunkumų, kviečiami kreiptis į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą – čia dirbančių specialistų dėka sulauksite reikiamos pagalbos, neabejotinai pagerinsiančios jūsų gyvenimo kokybę.

Tikslas – padėti

Jau 16 metų veikiantis Palangos miesto socialinių paslaugų centras padeda žmonėms susigrąžinti gyvenimo prasmę ir orumą. Centras teikia pagalbą įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms – siekiama padėti integruotis į visuomenę žmonėms, kurie dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių patys nepajėgūs to padaryti.

Teikiant socialines paslaugas Palangos miesto savivaldybės gyventojams sudaromos sąlygos ugdyti bei stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, paslaugų gavėjai skatinami įveikti socialinę atskirtį palaikant socialinius ryšius – padedant specialistams, kuriami ir atkuriami pažeisti žmogaus ryšiai su artimaisiais, institucijomis ir pačiu savimi, kad pagalbos besikreipęs gyventojas vėl pasijustų pilnavertis ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo dalyvis.

Dienos socialinė globa

Šiuo metu Palangos miesto socialinių paslaugų centras teikia 19 Socialiniame paslaugų kataloge patvirtintų paslaugų, iš kurių daugiausiai paslaugų gavėjų sulaukiama dienos socialinėje globoje institucijoje bei namuose.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro vadovė Daiva Dekontaitė džiaugiasi, kad įstaiga gali patenkinti paslaugų gavėjų poreikius, tad susidariusių eilių paslaugai gauti nėra. „Senyvo amžiaus gyventojai bei suaugę ir vaikai su negalia yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis. Darbas su šia paslaugų gavėjų grupe skatina ieškoti netradicinių sprendimo būdų. Džiugu, kad besinaudojantieji paslaugomis dienos socialinės globos institucijoje Palangos miesto socialinių paslaugų centrą vadina ,,antraisiais namais“, kuriuose jaučiasi ,,saugūs, laimingi, galintys patirti ir išmokti naujų dalykų“. Dauguma pabrėžia, kad dėka specialistų jaučia, jog Palangos bendruomenėje asmuo su negalia vis labiau matomas ir priimamas“, – kalbėjo D. Dekontaitė.

Gerovės konsultantai

Įgyvendinant projektą ,,Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje” Palangoje buvo įdiegtas ir išplėtotas gerovės konsultantų paslaugų tiekimo modelis.

Gerovės konsultantų dėka teikiama paslauga padeda greičiau ir efektyviau spręsti psichikos sveikatos problemas Palangos savivaldybės gyventojams. „Skatiname asmenis kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais, tokiais kaip lengvas stresas, nemiga, nerimas, depresija ar psichologinės adaptacijos problemos. Gyventojui teikiama įrodymais pagrįsta, prieinama ir asmens poreikius atitinkanti žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslauga“, – kalbėjo D. Dekontaitė.

Tai, kad gerovės konsultantų pagalba yra naudinga, patvirtina ir patys paslaugų gavėjai – sulaukiama ne vieno padėkos žodžio. ,,Ačiū už galimybę pasinaudoti šiomis paslaugomis, nes įveikti save ir atsiskleisti man tikrai būtų buvę daug sunkiau. Konsultacijų metu man pavyko atrasti vieną svarbų dalyką – savo gyvenimą buvau pripildęs daugybe pareigų, tačiau jos nebeteikė man džiaugsmo ir prasmės. Per tą laiką iš naujo įvertinau daugelį dalykų, ir nors dar reikia daug dirbti, po ilgo laiko pagaliau vėl jaučiu energiją ir gyvenimo džiaugsmą. Aš ir mano šeima yra laiminga“, – tai tik vienas iš daugelio gyventojų, pasinaudojusių gerovės konsultanto paslauga, įvertinimų.

Vaiko globa šeimoje

Siekiant skatinti tinkamą vaiko ar įvaikio ugdymą ir auklėjimą šeimai artimoje aplinkoje, Globos centre dirbantys specialistai stengiasi užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams ar rūpintojams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba.

Globėja Rūta džiaugėsi, kad Palangos globos centre kas mėnesį vyksta globėjų savitarpio pagalbos grupės, kurios, pasak globėjos, yra tikrai naudingos. „Taip pat čia vyksta globojamų vaikų užimtumas, įvairios veiklos, vaikai jų labai laukia“, – džiaugėsi Rūta.

Daugiau paslaugų

Centras teikia ir daugiau paslaugų Palangos miesto savivaldybės gyventojams. Viena iš naujausių – palydėjimo paslauga jaunuoliams. Apie ją ir apie kitas teikiamas paslaugas (laikino apnakvindinimo, prevencines, psichosocialinę pagalbą, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis, pagalbą į namus, transporto paslaugą, asmens poreikių vertinimą, atvejo vadybą, socialinę priežiūrą šeimoms, nedirbančių asmenų atvejo vadybos) daugiau informacijos pateikiama įstaigos internetinėje svetainėje www.palangosspc.lt.

Dauguma – nemokamai

Daugumą socialinių paslaugų Centras teikia nemokamai. Pagal individualias asmens ar šeimos pajamas yra skaičiuojamas mokestis už dienos socialinės globos paslaugą namuose ir institucijoje, pagalbos į namus, transporto paslaugą, taip pat – už techninės pagalbos priemones (pagal individualų poreikį) ir intensyvią krizių įveikimo paslaugą nuo 8 paros. Už šias paslaugas asmenys per mėnesį turi mokėti nuo 3 proc. iki 15 proc. savo pajamų, o asmenys, gyvenantys šeimoje, už šias paslaugas moka nuo 5 proc. iki 45 proc. paslaugą gaunančio asmens pajamų.

Techninės pagalbos priemonių nuoma (laiptų kopiklis, neįgaliojo vėžimėlis, funkcinė lova su čiužiniu, ramentai, mobilus keltuvas) pagal patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimą teikiama nemokamai. Transporto paslauga jau gaunantiems Centro paslaugas asmenims Palangos miesto savivaldybės teritorijoje teikiama nemokamai.

Kviečiame kreiptis

Palangos miesto savivaldybės gyventojai, norintys gauti socialines paslaugas Palangos miesto socialiniame paslaugų centre, kviečiami skambinti telefonais (8 460) 48412, (8 460) 49450 arba kreiptis adresu Gintaro g. 34, Palanga. Specialistai suteiks visą reikiamą informaciją ir nukreips tinkama linkme, kaip pateikti reikiamus dokumentus socialinei paslaugai gauti.a

Palangos miesto savivaldybė gyventojai Palangos miesto socialinių paslaugų centras Dienos socialinė globa Gerovės konsultantai Vaiko globa šeimoje paslaugos
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,926