Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų

Palangos literatų klubo „Takai per kopas“ nariai ir knygos „Jūros lydimi“ bendraautoriai
Palangos literatų klubo „Takai per kopas“ nariai ir knygos „Jūros lydimi“ bendraautoriai

Vėlyvo rudens saulutė, retsykiais pažvelgdama pro debesų kraštus, penktadienio popietę palydėjo Palangos literatus, poezijos mylėtojus ir svečius į miesto viešosios bibliotekos salę. O proga neeilinė: sukako dešimt metų, kai buvo įkurtas miesto literatų klubas „Takai per kopas“. 

2013 metais literatūros entuziastų ir bibliotekos darbuotojų pastangomis bei lėšomis buvo išleistas pirmasis literatų kūrybos almanachas „Takai per kopas“, kuriam savo poezijos ir prozos kūrinius pateikė trisdešimt trys autoriai. Skaudu, kad dalis to meto literatų nesulaukė šio jubiliejaus, bet liko jų kūriniai, įamžinti almanacho puslapiuose. Išėjusių į Amžinybę atminimas buvo pagerbtas tylos minute. 

Per prabėgusį dešimtmetį nemažas būrys literatų išleido ir savo autorines knygas. Vyriausias amžiumi poetas Jonas Brazdžionis ir jau penktus metus Palangoje gyvenantis buvęs vilnietis Albinas Antanas Kazlauskas išleido po septynias poezijos knygas. Kitų autorių knygų kraitis šiek tiek kuklesnis – nuo vienos iki keturių. 

Klubo veikla – tai platus renginių diapazonas: kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį vyksta poezijos vakarai, susitikimai su kitų rajonų literatais svetur ir Palangoje. Tai su Plungės, Kėdainių, Akmenės, Gargždų, Skuodo, Mažeikių, Klaipėdos, Kretingos ir Seinų lietuviais. Mūsų literatai garsina savo kurortą ne tik svetur, dalyvaudami įvairiuose festivaliuose, konkursuose ir literatūriniuose projektuose, kuriuose iškovojo ir prizines vietas. Taip pat aktyviai bendradarbiauja ir su miesto meno kolektyvais. 

Literatų kūriniai yra spausdinami įvairių laikraščių ir žurnalų puslapiuose. Esame labai dėkingi miesto savaitraščio „Palangos tiltas“ leidėjams už mūsų literatūrinio puslapio spausdinimą ir geranoriškumą. Kiekvienas išspausdintas literatūrinis puslapis – tai tarsi šventė ar gaivus jūros dvelksmas į kiekvieno miestelėno širdį, suteikiant daug teigiamų emocijų ir pasididžiavimo miesto šviesuoliais ir kultūros nešėjais. 

Savo jubiliejų pasitinkame su nauju almanachu „Jūros lydimi“, kuriam savo kūrybą pateikė dvidešimt klubo literatų. Kiekvienas autorius – tai savitas pasaulis su savo rašymo stiliumi ir pasaulėžiūra. 

Nuoširdžiai dėkojame Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos Palangos skyriui už dalinę finansinę paramą, leidžiant almanachą „Jūros lydimi“. 

„Nors kūrėjai esame visi skirtingi amžiumi, išsilavinimu ir gyvenimo patirtimi, bet visus vienija kūrybos džiaugsmas, gėrio ir grožio pajautimas, meilė gamtai ir žmogui. Bet kartu esame ir labai panašūs – laimingi bendrijoje su noru kurti, pradžiuginti artimą, kaimyną ar nepažįstamą žmogų“ – tai eilutės iš almanacho „Jūros lydimi“ pratarmės. 

Tą penktadienio popietę į miesto viešosios bibliotekos salę susirinkęs gausus literatų, svečių ir kūrybos gerbėjų būrys jautė šventinę atmosferą, kurią sukūrė ir įdomiai renginį vedė „Gubojos“ moterų vokalinio ansamblio vadovai Valdonė ir Rimgaudas Juozapavičiai.   

Vakaro metu skambėjo ansambliečių atliekamos dainos, literatų skaitomos eilės, o taip pat rodomos skaidrės iš dešimtmetį trukusios klubo veiklos. Literatai neapsiriboja vien kūryba. Kai kurie tapo paveikslus, užsiima medžio drožyba, mezgimu, kolekcionavimu ir kitais pomėgiais... Kai kas dalyvauja meno saviveikloje ar mokosi Trečiojo Amžiaus universitete. 

Džiugu, kad per pastaruosius metus į literatų gretas įsiliejo keletas aktyvių kūrėjų, atnešusių naujų idėjų ir pagyvinusių klubo veiklą. 

Į klubo veiklą daug sumanumo ir energijos įdėjo jam vadovavę Nijolė Prušinskaitė - Bagdonienė ir Vytautas Lukšas. Jiems esame už tai dėkingi.

Jubiliejaus proga literatus sveikino savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Ilona Pociuvienė, kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė, kurorto muziejaus renginių vedėja Audronė Bumbulienė, viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Aura Banevičienė ir Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė Vilma Želnienė. Sveikino ir naujų kūrybinių pasiekimų linkėjo atvykę literatų atstovai iš Klaipėdos, Kretingos, Kėdainių, Plungės ir Gargždų. 

Renginį paįvairino literatų išleistų knygų parodėlė, Laimos Kasperavičienės tapytų paveikslų, Petro Vitkaus medžio darbų ekspozicijos ir Janinos Narvilienės lėlių kolekcija. Rengiant šią šventę, mes, literatai, esame dėkingi bibliotekos darbuotojoms už įdėtą triūsą ir nesavanaudišką pagalbą. Dėkojame Laimai Kasperavičienei už skanius kaimiškus sūrius, namų kepyklėlei „Niam niam bul bul“ už jubiliejui iškeptus rankų darbo imbierinius meduolius ir gardžius pyragus bei visiems prisidėjusiems prie bendro vaišių stalo. 

Be galo esame dėkingi „Gubojos“ dainininkėms už suteiktas geras emocijas, pakilią nuotaiką ir ilgai neblėstančius įspūdžius. Renginio pabaigoje bendras choras pagal šių eilučių autoriaus sukurtą eilėraštį „Takai per kopas“ atliko dainą, kuriam melodiją pritaikė ansamblio vadovai. Jubiliejinį minėjimą užbaigė bendra Vytauto Kernagio daina „Mano dienos kaip šventė“ (S. Nėries žodžiai). 

Dainų žodžiai ir melodijos tarsi įprasmina neatsiejamą literatų, skaitytojų ir dainininkų nuoširdų bendradarbiavimą ir draugystę.

Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-1 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-2 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-3 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-4 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-5 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-6 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-7 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-8 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-9 Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ atšventė 10 metų jubiliejų, nuotrauka-10

Albinas Antanas Kazlauskas

Palangos literatų klubo „Takai per kopas“ ir „Žemaitijos“ rašytojų bendrijos narys 

Palangos literatų klubas „Takai per kopas“ 10 metų jubiliejus
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,917