Paskelbta, kada bus pradėtas šildymo sezonas Palangos miesto savivaldybėje

Paskelbta, kada bus pradėtas šildymo sezonas Palangos miesto savivaldybėje

Atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos prognozes, nuo spalio 17 d. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje pradedamas 2023–2024 metų šildymo sezonas.

Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovai įgalioti priimti sprendimus dėl pastatų 2023–2024 metų šildymo sezono pradžios.

Kiti šilumos vartotojai bei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, suderinę su šilumos tiekėju, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios.

Exchange Rates
USD 0,926