Lietuvių dovanos pasaulio skautų vadui Robertui Baden-Powelliui

Palangos burmistro dr. Jono Šliūpo pasaulio skautų organizacijos įkūrėjui Robertui Baden-Powelliui įteiktas gintarinis suvenyras – obelisko formos...
Palangos burmistro dr. Jono Šliūpo pasaulio skautų organizacijos įkūrėjui Robertui Baden-Powelliui įteiktas gintarinis suvenyras – obelisko formos statulėlė, su ovale išgraviruotu Vytauto Didžiojo atvaizdu, Gedimino stulpais ir metalinėje ovalioje plokštelėje išgraviruotu užrašu „1933 Palangos miestas”. Saugomas Jungtinės Karalystės skautų paveldo kolekcijoje (angl. The Scouts (UK) Heritage Collection).

1933 m. rugpjūčio 14–17 d. Palangoje vyko XV-oji jubiliejinė Lietuvos skautų stovykla, kurioje dalyvavo gausus 1732-jų skautų būrys. Rugpjūčio 17-ąją lietuviai skautai sulaukė ypatingų svečių – stovykloje apsilankė pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas lordas Robertas Baden-Powellis, jo žmona pirmoji Didžiosios Britanijos skaučių vadė Olavė Baden-Powell ir 655 anglų skautai ir skautės. 

Anglai skautai, 570 moterų ir 85 vyrai, į kruizą garlaiviu „Calgaris“ leidosi 1933 m. rugpjūčio 12–29 dienomis. Jie aplankė aštuonias Baltijos jūros valstybes ir susitiko su tų šalių skautais. Kruizas vėliau pavadintas „Draugystės kruizu“. Į Lietuvą, prie Klaipėdos krantų garlaivis atplaukė 9 val. ryto, bet dėl savo dydžio į patį uostą įplaukti negalėjo. Svečiai persodinti į du mažesniu laivus ir taip atplukdyti į krantą. Ten suskirstyti į dar 24 mažesnes grupes, susodinti į autobusus ir nuvežti į didįjį skautų sąskrydį Palangoje. 

Kol buvo organizuojamas anglų skautų pervežimas, R. Baden-Powellis su palyda automobiliais pasiekė Palangą. Svečiai pasitikti išties iškilmingai. Namai papuošti tautinėmis vėliavomis, o miesto „pradžioje“ prie Vytauto gatvės pastatyti garbės vartai virš kurių plėvesavo Lietuvos ir Anglijos tautinės vėliavos. Jų tarpe bangavo didelis užrašas „Sveikas mylimas svety / Welcome to Palanga“. Gatvę juosė skautų ir skaučių garbės špaleriai, grojo orkestras. 

Garbės vartai, pasitinkant R. Baden-Powellį ir jo palydą. 1933 m. rugpjūčio 17 d. Fotografas nežinomas. Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muz...
Garbės vartai, pasitinkant R. Baden-Powellį ir jo palydą. 1933 m. rugpjūčio 17 d. Fotografas nežinomas. Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių

Pirmiausia atvykusius svečius pasveikino puikiai anglų kalbą mokėjęs Palangos burmistras dr. Jonas Šliūpas ir visų palangiškių vardu išreikšdamas pagarbą atvykusiems, R. Baden-Powelliui įteikė gintarinį suvenyrą. Po padėkos žodžių ir orkestro sugrotų Lietuvos ir Anglijos himnų, R. Baden-Powellis pakviestas perkerpant juostelę atidaryti savo vardo gatvę. Kai kuriuose šaltiniuose minima ir tai, jog dr. J. Šliūpas svečiui įteikė diplomą, kuriuo pasaulio skautų vadas nominuotas Palangos garbės piliečiu.

Dovanos tą dieną tiek R. Baden-Powelliui, tiek kitiems anglų skautų ir skaučių vadams buvo teiktos ne kartą. Lietuvos Respublikos prezidentas ir skautų šefas Antanas Smetona R. Baden-Powelliui įteikė aukščiausiojo laispnio Lietuvos skautų apdovanojimą Gedimino vilko ordiną, o Olavei Baden-Powell – Lelijos ordiną. Anglų skautų vadai apdovanoti stovyklos ženkleliais, pagamintais iš gintaro, ir medaliais. 

Taigi kaip atrodė gintarinis suvenyras, kurį dr. J. Šliūpas įteikė R. Baden-Powelliui, ar jis yra išlikęs? Ar tikrai egzistuoja toks diplomas, nominuojantis pasaulio skautų organizacijos įkūrėją Palangos garbės piliečiu? Šie klausimai vis iškildavo, bet ilgą laiką į juos atsakymų nepavyko surasti. Šiais metais, kai rugpjūčio mėnesį minėsime 90-ąsias R. Baden-Powellio apsilankymo Lietuvoje metines, atlikus  išsamesnį tyrimą, Jungtinės Karalystės skautų paveldo kolekcijoje (angl. The Scouts (UK) Heritage Collection) pavyko atrasti ne tik gintaro suvenyrą, Gedimino vilko ordiną, bet ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordiną, kurį dar 1932 m. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona 75-mečio proga įteikė R. Baden-Powelliui. Patyrinėjus 1933 m. rugpjūčio 17 d. skautų stovyklos fotografijas, matyti, jog pasaulio skautų vadas į Lietuvą atvyko pasiruošęs – kairėje švarko pusėje segėjo to paties Gedimino ordino devynių spindulių žvaigždę. 

Skautų sąskrydis Palangoje. Generolas lordas Robertas Badenas-Povellis (dešinėje, su skautiška skrybėle) ir Lietuvos Respublikos prezidentas Antana...
Skautų sąskrydis Palangoje. Generolas lordas Robertas Badenas-Povellis (dešinėje, su skautiška skrybėle) ir Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona (centre, su fetrine skrybėle) tribūnoje skautų ceremonijos metu. 1933 m. rupjūčio 17 d. Fotografas Mejeris Smečechauskas. Iš Trakų istorijos muziejaus rinkinių.

Didelis atradimas – gintarinis suvenyras, kurį dr. J. Šliūpas įteikė R. Baden-Powelliui. Tai – obelisko formos statulėlė, su ovale išgraviruotu Vytauto Didžiojo atvaizdu (deja, sunkiai beįmatomu), Gedimino stulpais ir metalinėje ovalioje plokštelėje išgraviruotu užrašu „1933 Palangos miestas”. 

Robertas Baden-Powellis apžiūri įteiktą dovaną – gintarinį suvenyrą. 1933 m. rugpjūčio 17 d. Fotografas nežinomas. Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio...
Robertas Baden-Powellis apžiūri įteiktą dovaną – gintarinį suvenyrą. 1933 m. rugpjūčio 17 d. Fotografas nežinomas. Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fonduose saugoma fotografija su užfiksuota akimirka, kai R. Baden-Powellis apžiūri rankoje laikomą suvenyrą. Šalia jo, stovi žmogus, rankose laikantis tamsią dėžutę, greičiausiai skirtą suvenyro apsaugai. Jungtinės Karalystės skautų paveldo kolekcijoje saugomas išlikęs suvenyras – šiek tiek aptrupėjęs, be saugojimo dėžutės. 

Robertas Baden-Powellis (ketvirtas iš dešinės) su ant kaklo užkabintu Gedimino vilko ordinu ir kairėje švarko pusėje įsegta Gedimino ordino devynių...
Robertas Baden-Powellis (ketvirtas iš dešinės) su ant kaklo užkabintu Gedimino vilko ordinu ir kairėje švarko pusėje įsegta Gedimino ordino devynių spindulių žvaigžde. Olavė Baden-Powell (ketvirta iš kairės) su kairėje švarko pusėje įsegtu Lelijos ordinu. 1933 m. rugpjūčio 17 d., Palanga. Fotografas nežinomas. Iš Kėdainių krašto muziejaus rinkinių.

Fotografijose, kuriose užfiksuotas paplūdimyje vykęs paradas, gerai matyti R. Baden-Powellis su ant kaklo užkabintu Gedimino vilko ordinu ir Olavė Baden-Powell – su kairioje švarko pusėje įsegtu Lelijos ordinu. 

1933 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos įteiktas Gedimono vilko ordinas Robertui Baden-Powelliui. Saugomas Jungtinė...
1933 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos įteiktas Gedimono vilko ordinas Robertui Baden-Powelliui. Saugomas Jungtinės Karalystės skautų paveldo kolekcijoje (angl. The Scouts (UK) Heritage Collection).

Labai gaila, bet diplomo, kurį neva dr. J. Šliūpas įteikė R. Baden-Powelliui, taip nominuodamas jį Palangos garbės piliečiu, nepavyko rasti. Jei toks diplomas atsirastų, jis neabejotinai pakeistų Palangos garbės piliečių sąrašą ir Palangos istoriją. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinas, kurį 1932 m. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona 75-mečio proga įteikė...
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinas, kurį 1932 m. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona 75-mečio proga įteikė R. Baden-Powelliui. Saugomas Jungtinės Karalystės skautų paveldo kolekcijoje (angl. The Scouts (UK) Heritage Collection).

Palangos kurorto muziejaus direktorė

Virginija Paluckienė

Palanga XV-oji jubiliejinė Lietuvos skautų stovykla pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas lordas Robertas Baden-Powellis gintarinis suvenyras
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,938