Sugriežtinti reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai, remontui ir techninei pagalbai

Sugriežtinti reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai, remontui ir techninei pagalbai

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigalios griežtesni aplinkosauginiai reikalavimai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto keliamai oro taršai bei transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymui fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis). Taip siekiama mažinti neigiamą šios veiklos poveikį aplinkai, užkirsti kelią nelegaliems ir nekokybiškiems šių paslaugų teikimo atvejams.

Tai numato aplinkos ministro Simono Gentvilo ir susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio įsakymu patvirtintas Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašas.

Vienas iš svarbiausių pakeitimų – automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėms prieš pildant transporto priemonės oro kondicionavimo sistemą F-dujomis  bus privaloma patikrinti šių sistemų techninę įrangą, o nustačius pažeidimą bus draudžiama ją pildyti neatlikus remonto.  Be to, nustatoma, kad minėtus darbus gali atlikti tik kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą turintys asmenys. 

Nustatyti reikalavimai naujai paslaugų teikimo formai – techninei pagalbai, kuri teikiama kelyje sugedus transporto priemonei ir išsikvietus jos remontą vykdantį specialistą.

Mažinant aplinkos oro taršą sveikatai pavojingais teršalais, paslaugų teikėjas, suremontavęs ar sureguliavęs transporto priemonių sistemas, detales, kurios daro poveikį išmetamosioms dujoms, turės užtikrinti, kad suremontuotos transporto priemonės išmetamosios dujos atitinka joms nustatytas normas. Išmatuotų parametrų atitiktį normoms reikės nurodyti transporto priemonės valdytojui išduodamuose dokumentuose.

Transporto priemonėse bus draudžiama įmontuoti išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangos veikimą ar veiksmingumą išderinančių dalių, įrangos, komponentų, sistemų.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjo deklaracija turės būti pateikiama Vieningos gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemai GPAIS (https://www.gpais.eu/) iki paslaugų teikimo pradžios, joje bus galima atitinkamai pažymėti sezonines veiklas.

Veiklą einamuoju laiku vykdančių įmonių deklaracijų suvestinė bus viešai prieinama GPAIS svetainėje, jas taip pat bus galima rūšiuoti pagal deklaracijose pažymėtus atliekamus darbus ir kitus duomenis. Tikimasi, kad tai palengvins tam tikrus darbus atliekančių įmonių paiešką tiek įmonių potencialiems klientams, tie šių įmonių veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

Taip pat nereikės pildyti transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, susijusi informacija bus pateikiama paslaugų užsakymo paraiškoje.   

Aprašas pakeičia dabar galiojantį aplinkos ministro patvirtintą Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašą ir Lietuvos transporto saugos administracijos patvirtintą Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

Nuo šiol viename teisės akte bus nustatyti bendrieji ir aplinkos apsaugos reikalavimai transporto priemonių techninei pagalbai, priežiūrai, remontui ir perdirbimui.

Įsigaliojus aprašui ir užtikrinus jo reikalavimų įgyvendinimą bus sudarytos sąlygos efektyviai transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo kontrolei. Tai padės identifikuoti neteisėtai tokias paslaugas teikiančius subjektus bei pritaikyti jiems sankcijas, todėl gerės paslaugų kokybė, bus aiškesnės procedūros.

Nauji reikalavimai aplinkos oro apsaugai padės mažinti oro taršą lakiaisiais organiniais junginiais, kietosiomis dalelėmis, azoto oksidais, kontroliuoti neteisėtą katalizatorių, kietųjų dalelių filtrų, darančių poveikį išmetamosioms dujoms, išmontavimą ir taršos kontrolės įtaisų veikimą ar veiksmingumą išderinančios įrangos įmontavimą.

Sugriežtinti reikalavimai transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų papildymui F-dujomis padės mažinti klimato šiltėjimą sukeliančių dujų kiekį ir užtikrins, kad šią paslaugą teiks tik kvalifikuoti specialistai techniškai tvarkingai įrangai.  

Sugriežtinti reikalavimai transporto priemonės techninė priežiūra remontas techninė pagalba
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,932