Didesnis dėmesys kurorto gyventojų ir svečių saugumui

Didesnis dėmesys kurorto gyventojų ir svečių saugumui

Palangos miesto savivaldybė kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Liepojos miesto policija bei Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybine policija 2020 m. birželio 1 d. – 2023 m. kovo 31 d. vykdo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą „Modernių viešųjų paslaugų vystymas, stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų“ (SCAPE II), LLI-551. Šis tęstinis projektas sudaro galimybes gerinti visuomenės saugumą, stiprinant projektą įgyvendinančių įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulinti įstaigose dirbančių ir betarpiškai visuomenės saugumą užtikrinančių darbuotojų įgūdžius.

Praktiniai seminarai

Įgyvendinant projekte numatytas veiklas, Liepojos ir Klaipėdos miestuose buvo surengti du praktiniai seminarai. Seminarų dalyviams pristatytos naujausios saugumą užtikrinančios technologijos, su jų naudojimu viešosiose institucijose susiję teisiniai bei etiniai aspektai, realizuojami projektai ir inovatyvūs sprendimai, taikomi kitų šalių praktinėje veikloje. 

Seminarų metu taip pat vykdytos praktinės užduotys, sudaryta galimybė užmegzti ryšius su naujos įrangos tiekėjais.

Įsigyta nauja įranga

Palangos miesto savivaldybė projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigijo įvairių priemonių, padedančių užtikrinti spartesnę nusikalstamų veiklų prevenciją, geresnę viešosios tvarkos kontrolę, didinančių Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Palangos miesto policijos veiklos efektyvumą. 

Projekto lėšomis esama vaizdo stebėjimo sistema papildyta 10-čia vaizdo stebėjimo kamerų, valdymo pultu ir galingesniu kompiuteriu, skirtu fiksuojamiems duomenims peržiūrėti ir saugoti. Siekiant užtikrinti sklandesnį Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbą, taip pat įsigytos 8 kūno kameros bei 8 planšetiniai kompiuteriai. 

Projekto metu įsigytas keturratis motociklas perduotas Palangos centrinės gelbėjimo stotyje dirbantiems gelbėtojams, o į Palangos miestą įvažiuojančių ir išvažiuojančių automobilių srautams fiksuoti bei spūstims reguliuoti vasaros sezono metu montuojama vaizdo srautų stebėjimo sistema, kurią sudaro 5 kameros: dvi kameros Kretingos g. keturiomis eismo juostomis įvažiuojančioms ir išvažiuojančioms transporto priemonėms fiksuoti, po vieną – ties miesto riba Nemirsetos kelyje, transporto žiede prie posūkio link Darbėnų, ir Liepojos plente prieš Palangos oro uostą. 

Aptarti rezultatai

Projekto metu pasiektiems rezultatams aptarti 2022 m. rugpjūčio 30 d. organizuota baigiamoji projekto konferencija. Joje taip pat pristatytos projekto partnerių idėjos bei pasiūlymai dėl partnerių bendradarbiavimo pratęsimo, rengiant naujų projektų paraiškas. Tarptautinio bendradarbiavimo naudą pristatė ir Lietuvos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas.

Bendra projekto vertė – 473 268 Eur, iš jų 402 277 Eur – Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas. 

Platesnės informacijos apie projektą ir programą ieškokite www.palanga.lt; www.latlit.eu; www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Palangos miesto savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę

Exchange Rates
USD 0,93