Nustatytos 2023 m. I pusmečio UAB „Ignitis“ visuomeninės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams

Nustatytos 2023 m. I pusmečio UAB „Ignitis“ visuomeninės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino tiekėjo UAB „Ignitis“ 2023 m. I pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas sieks 28 cento už kilovatvalandę,  16,67% arba 4 ct/kWh su PVM daugiau nei dabar galiojanti kaina.

Dviejų laiko zonų dienos tarifas didės 26,37% (34,50 ct/ kWh su PVM). Naktinėje laiko zonoje - 28 ct/ kWh su PVM su kompensacija (16,67% daugiau nei dabar galiojanti kaina).

Kainos pokyčio priežastys

Elektros energijos kainos 2023 m. I pusmečiui pokytį iš esmės lėmė perskaičiuot elektros energijos įsigijimo kaina, skirstymo paslaugosperdavimoviešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainosvisuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba. 

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

  1. Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;
  2. Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:
  3. a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.
  4. b)  Sisteminių paslaugų kaina– paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.
  5. c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.
  6. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.
  7. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.
  8. Dvi papildomos dedamosios prie persiuntimo kainos: –

1) Persiuntimo paslaugos kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, skirta tiekimo veiklos pajamų ir sąnaudų, įskaitant elektros energijos įsigijimo sąnaudų, skirtumams padengti,

2) Papildoma dedamoji prie persiuntimo kainos, skirta padengti elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms kainų skirtumus.

Nustatytos 2023 m. I pusmečio UAB „Ignitis“ visuomeninės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams, nuotrauka-1

1 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos komponentės 2022 m. II pusm. ir 2023 m. I pusm., ct/kWh (be PVM ir su PVM) su papildomų dedamųjų kompensacija

Visuomeninių elektros energijos tarifų ŽĮ buitiniams vartotojams palyginimas su praėjusiais laikotarpiais pateiktas 1 lentelėje

1 lentelė. Standartinio plano tarifai be ir su tiekimo kainos kompensacija

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:

-perdavimo paslaugos kaina;

-viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

visuomeninės elektros energijos įsigijimo kainos ir visuomeninės elektros energijos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

visuomeninio tiekimo kaina.

-papildoma dedamoji prie elektros energijos persiuntimo kainos

-dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-12-23 posėdžio medžiaga galite ČIA.

VERT UAB „Ignitis“ kaina buitinis vartotojas
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,919