Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų

Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų

Lapkričio 12 d. Palangos Kurhauzo puošnioje salėje šurmuliavo žmonės. Rinkosi garbūs svečiai, palangiškiai.  LPS Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų. Scenoje papuošta Palangos „Bočių“ vėliava, skaičius 30 ir dideliame ekrane besikeičiančios nuotraukos priminė nuveiktus darbus, keliones, vakarones.

Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų, nuotrauka-1

Tautiška giesme renginį pradėjo „Jūros šaulių“ vyrų choras (vadovas Rimgaudas Juozapavičius) Iškilmingai ir didingai nuskambėjo giesmė, dainuojant visiems svečiams. 

Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų, nuotrauka-2

Palangos „Bočių“ pirmininkas  Kęstutis Staniulis pasveikino visus atvykusius garbingus svečius: Palangos merą Šarūną Vaitkų, LR Seimo narius Mindaugą Skritulską, Rimantę Šalaševičiūtę, LPS pirmininką Kajetoną Šliogerį,  Palangos bažnyčios kleboną Kęstutį Balčiūną,Palangos bendruomenės „Santarvė“ pirmininkę Dainą Eimanavičienę, Palangos pensininkų bendrijos „Bočiai“ narius, palangiškius, atvykusius bendrijų atstovus.

Kalbėjo Palangos meras Šarūnas Vaitkus, kuris padėkojo Palangos „Bočiams“ už aktyvią veiklą, palinkėjo sėkmės ir energijos naujuose darbuose,  taip pat pažadėjo  suteikti naujas patalpas bendrijai ir  visokeriopą pagalbą. 

Pirmininkas Kęstutis Staniulis apžvelgė Palangos pensininkų bendrijos „Bočiai“ susikūrimo istoriją, paminėjo šviesaus atminimo Ireną Beržienę, bendrijos steigėją ir ilgametę  pirmininkę, kuri  1992 m.sausio 17 d. ir įkūrė Palangos pensininkų bendriją „Bočiai“. Šiuo metu bendrija vienija virš 140 narių, kurių gretos vis gausėja.

Tylos minute buvo pagerbti išėjusieji į amžinybę bendrijos  nariai.

Pirmininkas Kęstutis Staniulis įteikė padėkos raštus ir gėles ilgamečiams ir aktyviausiems bendrijos nariams, dėkodamas už iniciatyvas, už atsidavimą bendrijos veiklai. Palinkėjo visiems saugoti save ir kitus, pacituodamas poetės Irenos Beržinienės eiles:

Niekas čia nepamiršta.

Visi gyvi, kaip jūra.

Būkim sykiu.

Visur ir visada.

Renginio vedančioji, pirmininko pavaduotoja Honorata Savickienė, pakvietė tarti žodį LPS pirmininką Kajetoną Šliogerį, kuris ne tik pasveikino Palangos“Bočius“, palinkėjo visokeriopos sėkmės, dirbant Lietuvos labui,įteikė dovanas, bet ir apdovanojo Palangos  pansininkų bendrijos  aktyviausius narius padėkos raštais. Tai dar labiau motyvuoja aktyviai veiklai, kurti ir skatinti kurti kitus.

Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų, nuotrauka-3

Sveikinimus ir palinkėjimus sakė visi garbingi svečiai: Seimo nariai Mindaugas Skritulskas ir Rimantė Šalaševičiūtė, Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė, klebonas Kęstutis Balčiūnas, Palangios bendruomenės „Santarvė“ pirmininkė Daina Eimanavičienė.

Vedančioji Honorata Savickienė perdavė Seimo nario Antano Vinkaus apgailestavimą, kad asmeniškai negalėjo dalyvauti, bet siunčia bendrijai ir Palangai nuoširdžius sveikinimus ir palinkėjimus.

Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų, nuotrauka-4

Visiems kalbėjusiems buvo įteiktos pirmininko pavaduotojos Honoratos rankų darbo floristinės puokštės.

Palangiškių pasveikinti atvyko Skuodo, N.Akmenės, Vilniaus, Pasvalio, Plungės, Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Kelmės bendrijų „Bočiai“ pirmininkai ir atstovai. Jų nuoširdūs sveikinimai, palinkėjimai, ir džiaugsmas bendryste jaudino ir šildė širdis. Buvo sakomi tokie gražūs ir prasmingi  žodžiai, tikėjimas mūsų visų bendru darbu, mūsų  senjorų veiklos svarba. 

Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ švenčia 30-ties metų jubiliejų, nuotrauka-5

Padėkodami svečiams už mums dovanotus palinkėjimus, sveikinimus, už nuoširdžius ir gražius žodžius, mūsų bendrijos dainorėlės Augenija Motiejauskienė ir Česlava Petkienė atliko dainą „Palanga“.

Nuostabią koncertinę programą parodė Telšių, Šiaulių, Plungės ir Kelmės bendrijų meno kolektyvai. Salėje švytėjo šypsenos, aidėjo plojimai.

Renginio pabaigai uniformuoti, pasitempę „Jūros šaulių“ choro vyrai atliko keturias dainas. Neliko abejingų, klausantis jų galingų balsų. 

Vedančioji Honorata Savickienė nuoširdžiai padėkojo visiems svečiams už bendrystę, palinkėjo sveikatos, sėkmės darbuose.

Palangos miesto bendruomenė padovanojo Palangos pensininkų bendrijai „Bočiai“ labai didelį ir skanų tortą. Tad visi buvo pakviesti prie vaišių stalo.

Šventė pavyko, širdyje liko džiaugsmas, dovanota draugų širdžių šiluma. 

Mes visi kartu esame  jėga! Nuoširdžiai  dėkojame visiems.

Palangos pensininkų bendrijos „Bočiai” pirmininkas Kęstutis Staniulis, pirmininko pavaduotoja  Honorata Savickienė, Bendrijos tarybos narė Adolfina Nesteckienė

Palangos Kurhauzas LPS Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“ 30-ties metų jubiliejus
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,962