Nauji mokslo metai: Palangos mokyklos išsamiai pristato savo naujienas ir planus

Nauji mokslo metai: Palangos mokyklos išsamiai pristato savo naujienas ir planus

Pristatome Palangos bendrojo lavinimo mokyklų, S.Vainiūno meno mokyklos ir Moksleivių klubo naujienas, jas parengė šių ugdymo įstaigų vadovai. Naujienų tikrai daug, ir jos džiugina.

Taip pat pateikiame mokinių skaičių ugdymo įstaigose, jie yra išankstiniai, o tikslius duomenis, kaip ir visada, mokyklos turės pirmosiomis rugsėjo dienomis.

Senoji gimnazija formuoja papildomą pirmąja klasę ir rengiasi šimtmečio jubiliejui

Formuojamos net 6 pirmosios gimnazijos klasės, iš viso numatyta sukomplektuoti 21 klasių komplektų. Be to, gimnazijoje bus formuoja išlyginamoji I gimnazijos klasė mokiniams iš Ukrainos. Prašymus mokytis pirmoje gimnazijos klasėje yra pateikę 11 ukrainiečių. Dar 17 Ukrainos mokinių tęs mokymąsi gimnazijoje, o du abiturientai sėkmingai išlaikė brandos egzaminus ir planuoja studijuoti Lietuvoje.

Planuojant metų veiklas daug dėmesio skiriama patyriminei veiklai, planuojamas ugdymas ne mokyklos erdvėse, bus vykdomi integraciniai pamokų ciklai.

Gimnazija rengiasi šimtmečio paminėjimui: renkama istorinė medžiaga, parengtas paskutiniųjų 10 metų mokinių kūrybos almanachas, rengiamas straipsnių ciklas apie gimnazijos istoriją ir joje dirbančius mokytojus.

Lapkričio 26 d. visa Palangos miesto bendruomenė ir svečiai iš įvairių šalies kraštų bus kviečiami į Gimnazijos šimtmečio paminėjimo renginį Palangos koncertų salėje, vyks atvirų durų dienos, parodų ir mokinių kūrybos almanacho pristatymai, įvairūs susitikimai.

Ugdymo įstaigoje šiais mokslo metais ketina mokytis apie 560 moksleivių.

„Baltijos“ pagrindinė mokykla atnaujino kompiuterinę įrangą, modernizuos intranetą

Ugdymo įstaiga įgyvendina projektą „Kokybės krepšelis“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Už gautus pinigus 15 kabinetų atnaujinta kompiuterinė įranga: nupirkti nauji stacionarūs kompiuteriai, daugiafunkciniai spausdintuvai, interaktyvios lentos.

Mokykla įsigijo du naujus 3D spausdintuvus.

Taip pat nupirkta įranga ir baldai robotikos klasei.

Įsigyta naujos įrangos ir regentų gamtos mokslų laboratorijai.

Jau iš kitų lėšų atlikta mokyklinio kompiuterinio tinklo ir intraneto modernizavimas ir plėtra.

Taip pat mokykla nupirko projektavimo darbus ugdymo įstaigos stadiono renovacijai.

Ugdymo įstaigoje šiais mokslo metais ketina mokytis apie 690 mokinių.

Vl. Jurgučio progimnazija mokys ispanų kalbos, naujos programos tiriamajai veiklai

Šioje ugdymo įstaigoje didėja mokinių skaičius, suformuotos net 4 penktos klasės. Be to, dirbs nauji pedagogai: socialinė pedagogė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Mokykloje tęsiamas STEAM ugdymo įgyvendinimas. Mokiniai turi galimybę rinktis pasirenkamuosius dalykus: „Finansinis raštingumas“, „Informacinių technologijų pradmenys“ – 1-4 klasėse, „Finansinis raštingumas“, „Oratorinis menas“ –5-6 klasėse, „3D projektavimas“ – 7 klasėse ir „Eksperimentinė chemija“ – 8 klasėse.

Plėtojant mokinių informacinių technologijų įgūdžius bus tęsiamas ES, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Informacinės technologijos pradiniame ugdyme“ įgyvendinimas.

Šeštųjų klasių mokiniams sudarytos sąlygos antrąją užsienio kalbą rinktis ne tik iš prancūzų, vokiečių, rusų kalbų, bet galės pasirinkti mokytis ir ispanų kalbą.

Rengiamos naujos programos tiriamajai veiklai, kurioje dalyvauja visi progimnazijos mokiniai.

Atnaujintas mokiniams siūlomų neformaliojo švietimo užsiėmimų sąrašas. Mokiniai galės rinktis naujus neformaliojo švietimo užsiėmimus: savęs pažinimo, rankdarbių, etnokultūros.

Įsigytos „EDUKA klasė“ skaitmeninės mokymo(si) aplinkos licencijos 1-4 klasių mokiniams ir mokytojams ir „EMA“ skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijos lietuvių kalbos ir matematikos mokymui 5-6 klasių mokiniams.

Atnaujinamos progimnazijos edukacinės erdvės. Atnaujinti ir perdažyti koridoriai, lietuvių kalbos, pradinio ugdymo kabinetai.

Ugdymo įstaigoje šiais mokslo metais ketina mokytis apie 680 mokinių.

Šventosios pagrindinė mokykla atnaujino kabinetus, plečia skaitmeninės įrangos diegimą

Pasitinkant naujus mokslo metus pilnai atnaujinti informatikos, istorijos, matematikos, lietuvių kalbos kabinetai, mokyklos biblioteka, juose pakeistas apšvietimas, baldai.

Siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir stiprinti mokytojų skaitmenines kompetencijas bei stengiantis neatsilikti nuo pažangiausių technologinių sprendimų, mokykloje plečiamas skaitmeninės įrangos diegimas: įsigyti 3 interaktyvieji ekranai SMART GX, 4 nešiojami kompiuteriai, spausdintuvas, skaitmeninių mokymosi aplinkų Eduka, Ema ir kt. licencijos, taip pat kita smulkesnė IT įranga.

Nupirktos naujos mokymo priemonės muzikos, biologijos, chemijos ir kitiems kabinetams.

Įgyvendinus mokinių iniciatyvų skatinimo atranką laimėjusį projektą, ugdymo įstaigos aktų salėje atnaujinta garso aparatūra – įsigytas garso pultas ir mikrofonai bei laidai.

Prieš rugsėjo 1 – ąją  buvo gražinama mokyklos aplinka ir prieigos, perkamos mokymo priemonės, vadovėliai, tvarkomos klasės.

Naujuosius mokslo metus Šventosios pagrindinėje mokykloje pasitiks 150 mokinių. Šiais mokslo metais mokykloje pradės dirbti naujas geografijos mokytojas, planuojama priimti psichologą ir socialinį pedagogą.

Ugdymo įstaigoje šiais mokslo metais ketina mokytis apie 160 vaikų.

Pradinė mokykla gerins mokinių emocinę savijautą, įrengtas sensorinis kambarys

Naujus mokslo metus pradės 96 mokiniai ir 14 pedagogų. Planuojama priimti naują anglų kalbos mokytoją.

Siekiant gerinti mokinių emocinę savijautą, ugdyti tinkamą jausmų bei emocijų raišką, įrengtas sensorinis kambarys, įsigytos sensorinės priemonės.

Įsigyta naujų IT priemonių.

Atliktas remontas pirmokų klasėje, virtuvės maisto ruošimo patalpose, pakeista grindų danga muzikos kabinete, bibliotekoje, administracijos patalpoje.

Atnaujinta elektros instaliacija choreografijos salėje.

Atlikti smulkūs remonto darbai aktų salėje, kabinetuose.

Ugdymo įstaigoje šiais mokslo metais ketina mokytis apie 96 moksleivius.

S.Vainiūno meno mokykloje mokslo metus pradės 80 pirmokų ir trys nauji mokytojai

Šiais mokslo metais Meno mokykloje dailės ir muzikos mokysis apie 370 mokinių. Skaičius bus tikslinamas rugsėjo pirmąją savaitę, pasibaigus papildomam mokinių priėmimui. Vaikai Meno mokykloje mokomi pagal patvirtintas FŠPU rekomendacijas ir NVŠ programas.

Mokytis muzikos klasėse (muzikuoti muzikos instrumentais, dainuoti) apsisprendė naujai priimti 47 mokiniai, o 33 mokiniai pasirinko pradines ir pagrindines dailės klases. Populiariausi muzikos instrumentai, kuriuos renkasi jaunieji muzikantai, yra fortepijonas, gitara ir saksofonas.

Patys mažiausieji – šešerių ir septynerių metų vaikai – mielai renkasi ankstyvąjį meninį ugdymą.

Jau skaičiuojame septynioliktus metus, kai Šventosios vaikai turi galimybę mokytis Šventosios pagrindinėje mokykloje veikiančiose Meno mokyklos dailės, fortepijono, gitaros, akordeono klasėse ir dainuoti folkloro ansamblyje.

Šių metų didžiausia naujiena yra galimybė vaikams išmokti groti tradiciniu lietuvišku mušamuoju instrumentu skrabalais. Skrabalais kviečiame mokytis muzikuoti kaip pagrindiniu ir kaip pasirenkamuoju antruoju instrumentu.

Nuo šių mokslo metų balso lavinimo pamokas gali rinktis ne tik chorinio dainavimo, bet ir kitų klasių mokiniai.

Meno mokykloje nuo rugsėjo 1 – osios pradeda dirbi trys nauji mokytojai: vienas dailės dalykų ir du muzikos teorijos bei chorinio dainavimo. Meno mokykloje dirbantys 42 muzikos ir dailės dalykų pedagogai užtikrina kokybišką ir įvairiapusį meninį muzikos bei dailės ugdymą Palangos vaikams ir jaunimui.

Kaip ir kasmet pagal turimas galimybes stiprinama IT priemonių bazė. Kiekvienoje klasėje, bibliotekoje bei mokytojų metodiniame kabinete jau yra įrengtos interneto prieigos.

Mokyklą greitu laiku pasieks naujas kompiuteris ir mokinių poilsio bei bendravimo erdvės minkštasuoliai.

Atlikti būtini stogo dangos remonto darbai, pakeista 460 kvadratinių metrų susidėvėjusios stogo dangos.

Mokinių saugumui užtikrinti užbaigti trečiojo aukšto atviros balkono erdvės apsauginės tvorelės įrengimo darbai. 3

Moksleivių klubas mokys ir maisto gaminimo paslapčių

Parengtos šešios naujos neformaliojo ugdymo programos: Kompiuterinė grafika su „Photoshopu“, Keramikos studija, Lietuvių tautinio šokio šokių studija „Ringo“, Maisto laboratorija, Muzikavimo studija „SOUNDLab“ atnaujino skautų programą.

Moksleivių klubas į savo gretas priėmė du naujus pedagogus.

Įsigytas „Creative Cloud“ programinis paketas būrelių veikloms.

Rengiantis naujiems mokslo metams pakeista elektros instaliacija trečiajame aukšte, taip pat suremontuotas trečiojo aukšto kabinetas.

Atlikti visi reikalingi darbai pritaikant vieną kabinetą maisto ruošimui, kur vaikai galės semtis virtuvės meno pagrindų ir paslapčių bei gaminti.

Nauji mokslo metai Palangos mokyklos naujienos planai
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,924