Gerovės konsultanto paslaugos Palangos miesto savivaldybėje

Gerovės konsultanto paslaugos Palangos miesto savivaldybėje

Kas yra gerovės konsultantas? 

GEROVĖS KONSULTANTAS  specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Gerovės konsultantais gali būti:

1. Įgiję ne žemesnį nei bakalauro laipsnį šių krypčių mokymuose (pagal „Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose“, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075):

 • Sveikatos mokslų krypties: G01 Medicina, G04 Visuomenės sveikata, G06 Reabilitacija, G08 Slauga ir akušerija;
 • Socialinių mokslų krypties: J04 Socialinis darbas, J07 Psichologija.

2. Specialistai, baigę asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus ir turintys tai įrodantį dokumentą.

Pastaba: plačiau apie mokymus ir galimybę tapti gerovės konsultantais bus paskelbta vėliau.

Gerovės konsultantų pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti pirminį susitikimą, kurio metu, atliekant apklausą, įvertinti besikreipiančio asmens psichikos sveikatos poreikius, psichologinės gerovės lygį ir rizikos veiksnius bei sudaryti paslaugų teikimo planą.
 • Psichikos sveikatos poreikiai, psichologinės gerovės lygis ir rizikos veiksniai įvertinami remiantis Gerovės konsultantų centrų darbo ataskaitomis ir pildomų klausimynų bei skalių analize.
 • Kilus įtarimų, jog pasireiškia psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai, kuriems esant Gerovės konsultantas savo kompetencijų ribose negali padėti, rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, suteikti informaciją, kuri įstaiga tokias paslaugas teikia bei paaiškinti šių paslaugų gavimo tvarką.
 • Pagal pirmojo susitikimo metu sudarytą paslaugų teikimo planą teikti įrodymais pagrįstas žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas individualiai asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais (plačiau apie paslaugas - 2 priedas) bei numatyta tvarka konsultacijų metu periodiškai atlikti emocinės būklės vertinimą.
 • Administruoti savo veiklą, t. y. pildyti paslaugų teikimo žurnalą, kuriame turi būti nurodomi paslaugų gavėjo duomenys, laikantis konfidencialumo užtikrinimo principų (5 priedas), atvykimo laikas, suteiktos konsultacijos trukmė, nuolat pildyti paslaugos gavėjo standartinės emocinės būklės vertinimo klausimynų rezultatus.
 • Prireikus nepriskirtais gerovės konsultanto kompetencijai klausimais rekomenduoti paslaugų gavėjams kreiptis į atitinkamos srities specialistą ar įstaigą.
 • Projekto laikotarpiu dalyvauti Gerovės konsultantų mokymuose ir supervizijose su patyrusiu specialistu. 

GEROVĖS KONSULTANTŲ PASLAUGOS TIKSLINĖ GRUPĖ

 • Gerovės konsultantų tikslinė grupė, arba klientai (toliau - paslaugos gavėjai) – tai suaugę asmenys nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Modelį ištobulinus ir išbandžius su suaugusiais asmenimis galima numatyti paslaugų teikimą ir vaikams nuo 16 metų. Tokiu atveju prieš teikiant paslaugas yra būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
 • Klientai kreipiasi į Gerovės konsultantų centrą dėl paslaugų suteikimo patys arba pagal rekomendacijas. 
Gerovės konsultantai :
Lina Jomantienė Tel. nr. 8 (617) 47969, El. paštas [email protected],
Artūras Kerevičius Tel. nr. 8 (620) 12059, El. paštas [email protected]
Registracijos nuoroda: 
Palangos miesto savivaldybė Palangos miesto socialinių paslaugų centras Gerovės konsultantai Lina Jomantienė Artūras Kerevičius
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,973