VTEK nutraukė tyrimą dėl Šventosios seniūnės, konservatorės V. Skeberdytės elgesio

VRK.lt nuotr.
VRK.lt nuotr.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Šventosios seniūnės Veronikos Skeberdytės elgesio. VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimo atstovauti. Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tirtos aplinkybės, kai 2020 m. spalį V. Skeberdytė galbūt atstovavo fiziniam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijoje, kai parengė rašytinį pasiūlymą dėl teritorijų planavimo dokumento „Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialusis planas“ ir jį tą pačią dieną pateikė Palangos miesto savivaldybės administracijai viešojo svarstymo metu.

VTEK vertinimu, nagrinėjant šį atvejį aktualios tuo metu galiojusios Teritorijų planavimo įstatymo (TPĮ) nuostatos. Šis teisės aktas laiduoja visuomenės atstovų informavimą ir dalyvavimą priimant sprendimus; visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas įgyvendinamas per reglamentuotą viešą teritorijų planavimo procesą, privalomą visiems planavimo organizatoriams, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose nustatant teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones, privalomas ar galimas veiklas ir jų ribojimus; suinteresuotos visuomenės atstovai ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys gali aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose.

Atsižvelgiant į TPĮ nuostatas, darytina išvada, kad minėtieji V. Skeberdytės veiksmai yra vertintini kaip šio teisės akto laiduojamos teisės visuomenės atstovams dalyvauti viešame teritorijų planavimo procese realizavimas. Be to, VTEK negali daryti vienareikšmiškos išvados, kad V. Skeberdytės pasiūlyme nurodytos aplinkybės buvo susijusios išskirtinai su fizinio asmens interesais. Pasiūlyme ji nurodo ir jai pačiai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą, o savo interesų gynimas bendrąja prasme nelaikytinas atstovavimu. Taip pat pažymėtina, kad savivaldybė pasiūlymų dėl specialiojo plano pati nevertino, o savivaldybės administracija paslaugos tiekimo sutartį bei specialiojo plano rengimo procedūras nutraukė. Be to, savivaldybė nurodė negalinti VTEK pateikti minėtojo specialiojo plano sprendinių svarstymo dokumentų – visuomenės dalyvavimo ataskaitos bei dalyvių sąrašo.

Įvertinusi šias aplinkybes, VTEK konstatavo, kad nepakanka duomenų V. Skeberdytės veikas vertinti kaip VPIDĮ nuostatų, įtvirtinančių ribojimą atstovauti, pažeidimą, todėl tyrimas nutrauktas.

Situacija tirta gautų pranešimų ir papildomai gautos informacijos pagrindu.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) Šventosios seniūnė Veronika Skeberdytė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas tyrimas
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,961