Naujasis Elektroninių ryšių įstatymas įneš nemažai pokyčių tiek verslui, tiek vartotojams

Naujasis Elektroninių ryšių įstatymas įneš nemažai pokyčių tiek verslui, tiek vartotojams

2021 m. gruodžio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymas, kuriuo į Lietuvos nacionalinę teisę yra perkeliamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, praneša Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

Naujasis Elektroninių ryšių įstatymas įneš nemažai pokyčių tiek verslui, tiek vartotojams:

Platesnis elektroninių ryšių paslaugos apibrėžimas. Atsižvelgiant į ryšiui naudojamų paslaugų ir techninių jų teikimo priemonių pokyčius, iki šiol galiojantį el. ryšių paslaugos, sudarytos iš signalų perdavimo elektroninių ryšių tinklais, apibrėžimą keičia platesnis apibrėžimas, grindžiamas funkciniais principais, o ne vien techniniais parametrais. Naujasis el. ryšių paslaugos apibrėžimas apims tris paslaugų grupes: interneto prieigos paslaugas, asmenų tarpusavio ryšio paslaugas ir paslaugas, kurias daugiausia sudaro signalų perdavimas. Tai reikšmingas pasikeitimas el. ryšių sektoriuje, nes elektroninių ryšių paslauga išsiplečia, įtraukiant į reguliavimo sritį ir su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas (pvz., Viber, Whatsapp ir pan.). Kitaip tariant, paslauga, kurios tikslas yra susisiekti su kitu asmeniu, nepriklausomai nuo to, ar naudojamas telefono ryšio numeris ar ne, tampa reguliuojama el. ryšių sektoriaus sritimi.

Radijo dažnių spektro valdymas. Siekiant nuosekliai diegti ir plėtoti 5G belaidžio judriojo ryšio tinklus Europoje, numatomas tam reikalingo radijo dažnių spektro skyrimo ir naudojimo derinimas visos ES mastu. Įtvirtinta ES mastu suderinto radijo dažnių spektro skyrimo tarpusavio peržiūros procedūra, kurios metu ES valstybės narės galės teikti pastabas kitų valstybių narių sprendimų projektams. Taip pat nustatytas ilgesnis leidimų, suteikiančių teisę naudoti ES mastu suderintą radijo dažnių spektrą, galiojimo terminas (20 m.), privalomi efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo reikalavimai, kurie kartu su suderintu radijo dažnių  valdymu turėtų skatinti investicijas į 5G tinklus ir jų naudojimą.

Prieiga prie itin didelio pralaidumo tinklų. Operatoriai bus skatinami bendrai investuoti į didelio pralaidumo viešojo ryšio tinklus (tiek fiksuotojo, tiek judriojo), taip pasidalinant ir verslo riziką. Bendrai investuoti į naujų tinklų tiesimą aiškiomis ir skaidriomis sąlygomis galės siūlyti rinkoje didelę įtaką turintis operatorius. Tai turėtų pagerinti konkurencinę aplinką ir skatinti bendras investicijas į naujas technologijas ir pažangius tinklus.

Rinkų tyrimai ir prieigos reguliavimas. Įstatymas nustato, kad, siekiant užtikrinti reguliacinės aplinkos nuoseklumą bei mažinti administracinę naštą, nacionalinė reguliavimo institucija (RRT) rinkų tyrimus privalės atlikti kas 5 metus, ne 3, kaip kad buvo iki šiol. RRT galės taikyti simetrinį prieigos prie laidų ir kabelių bei susijusių priemonių reguliavimą elektroninių ryšių tinklų teikėjams arba tokių laidų, kabelių ir susijusių įrenginių savininkams, kai šių tinklo elementų ir susijusių priemonių dubliavimas ekonominiu požiūriu nėra efektyvus ar fiziškai įmanomas.

Universalioji el. ryšių paslauga. Atnaujinami reikalavimai universaliosioms el. ryšių paslaugoms. Peržiūrėta universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų apimtis: nebeliks prievolės teikti telefono ryšio paslaugas taksofonais bei informacijos teikimo apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus paslaugų, tačiau įtvirtintas įpareigojimas užtikrinti tam tikroms vartotojų grupėms įperkamas universaliąsias el. ryšių paslaugas .

Vartotojų apsauga. Įstatymas įneš palankių pokyčių, užtikrinant vartotojų interesų apsaugą. Priėmus šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, bus paprasčiau ir lengviau pakeisti paslaugų teikėją vartotojams, naudojantiems tiek asmenų tarpusavio ryšio, tiek interneto prieigos paslaugas. Bus aiškiau reglamentuotos sąlygos užsisakiusiems įvairių paslaugų paketus.

Su naujuoju Elektroninių ryšių įstatymu galite susipažinti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c753b2904dc511ec862fdcbc8b3e3e05

Su Europos elektroninių ryšių kodeksu galite susipažinti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN

Taip pat kviečiama aktyviai dalyvauti šiuo metu vykdomose viešosiose konsultacijose dėl naujojo Elektroninių ryšių įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, kurių projektai yra paskelbti Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje  https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt

RRT inf. 

Elektroninių ryšių įstatymas naujas įstatymas Ryšių reguliavimo tarnyba
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,933