Kurorto jūros šaulių išvyka prie Medvėgalio kalno

Kurorto jūros šaulių išvyka prie Medvėgalio kalno

Palangos šauliai gavo kvietimą rugsėjo 26 d. Medvėgalio kalno papėdėje paminėti Lietuvos laisvės armijos 80-ties metų jubiliejų ir Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio 110-ąsias gimimo metines.

Į šventę vykome autobusu kartu su Klaipėdos miesto šauliais. Susirinko labai gausiai dalyvių – ir civilių, ir kariškių iš visos Žemaitijos. Rikiuotėje stovėjo ginkluota savanorių kuopa iš Šilutės. Apžiūrėjome naujai įrengtą bunkerį-vadavietę ir šalia pastatytą atminimo paminklą.

Mišias aukojo ir bunkerį pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jam talkino keletas karo kapelionų. Šventėje dalyvavo ir pasisakė Plungės ir Šilalės merai, V. Montvydo vaikai Irena, Danutė, Rimas ir Algirdas (iš Palangos), anūkai ir proanūkiai. Renginys ilgai užsitęsė – buvo daug organizacijų ir kariškių atstovų pasisakymų, apdovanojimų. Iš automatinių ginklų nuskambėjo trys salvės: už partizanus ir tremtinius; už Lietuvos karius;  už Lietuvą.

Šventės pabaigoje Palangos jūros šaulių choras sudainavo dvi dainas: „Paimkim Lietuvą visi ant rankų“ (sukurtą Sausio 13-tos įvykių 10-mečiui paminėti) ir partizanų dainą „Girių Lietuva“. Choro atliekamos dainos plačiai nuskambėjo Žemaitijos laukais, primindamos ir pagerbdamos kovotojus už laisvę.

Pasivaišinę kareiviška koše ir arbata, patriotiškai įkvėpti, grįžome namo, prasmingai praleidę dieną.

Kurorto jūros šaulių išvyka prie Medvėgalio kalno, nuotrauka-1

Generolo J. Žemaičio Palangos jūros šaulių kuopos vadas Adolfas Sendrauskas

Exchange Rates
USD 0,922