Palangoje paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Palangos šaulių nuotr.
Palangos šaulių nuotr.

Praėjusį sekmadienį, gegužės 16 d., Palangoje buvo paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Ta proga Palangos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. mišias aukojo Klaipėdos įgulos kapelionato kapelionas kmdr. mgr. Remigijus Monstvilas.

Po šv. mišių minėjimas tęsėsi prie generolo Jono Žemaičio paminklo. Nuo karių gėlių krepšelį prie paminklo padėjo kapitonas Artūras Milkintis, jaunųjų šauliukų mokytojas ir Palangos jūros šaulių vardu kuopos vadas Adolfas Sendrauskas. Žuvusius partizanus ir karius susirinkusieji pagerbė tylos minute ir sugiedojo Lietuvos tautinę giesmę.

Savo prisiminimais dalijosi Palangos tremtinių pirmininkė Genovaitė Vėlavičienė, Žemaitijos apygardos vado sūnus Algirdas Montvydas, Palangos jūros šaulių kuopos vadas Adolfas Sendrauskas.

Paminėtina, kad Palangos jūros šaulių 306 kuopai suteiktas generolo Jono Žemaičio vardas. Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymą perskaitė 3- iosios rinktinės vadas atsargos majoras Rolandas Lukšas. Renginį užbaigė PKJC jūros šaulių vyrų choras, atlikdamas Tado Šumsko ir Liudo Žukausko dainą „Žengte marš, Šauliai“.

PKJC vyrų choro vadovas Rimgaudas Juozapavičius,

Palangos šaulių nuotr. Palangos šaulių nuotr. Palangos šaulių nuotr. Palangos šaulių nuotr. Palangos šaulių nuotr. Palangos šaulių nuotr. Palangos šaulių nuotr. Palangos šaulių nuotr.
Exchange Rates
USD 0,917