Gimnazistės Saulės Janavičiūtės sėkmė Lietuvos mokinių geomokslų, fizikos ir astronomijos olimpiadose

Nuotraukoje – gimnazistė Saulė Janavičiūtė - Lietuvos mokinių geomokslų, fizikos ir astronomijos olimpiadų laimėtoja
Nuotraukoje – gimnazistė Saulė Janavičiūtė - Lietuvos mokinių geomokslų, fizikos ir astronomijos olimpiadų laimėtoja

Palangos senosios gimnazijos IIIA klasės mokinei Saulei Janavičiūtei balandžio mėnuo buvo ypatingas.

Saulė šalies moksleivių geomokslų olimpiadoje laimėjo sidabro medalį. Ji buvo apdovanota ir specialia nominacija už mokslinį pranešimą bei yra kviečiama atstovauti Lietuvai Tarptautinėje geomokslų olimpiadoje IESO 2021.

Pagrindiniai IESO tikslai – skatinti mokinius domėtis Žemės mokslais, sukurti terpę, kur jie galėtų bendradarbiauti ir užmegzti ryšius su mokslininkais iš kitų šalių. Sudarant užduotis siekiama ne tik patikrinti mokinio žinias apie Žemės mokslus, bet ir loginį mąstymą, mokinio gebėjimą interpretuoti duomenis bei taikyti skirtingus tyrimo metodus. Antrajame (šalies) etape buvo vertinamos ne tik teorinės bei praktinės žinios, dėmesys buvo skiriamas ir mokinių kūrybiškumui, kritiniam mąstymui, komandinio darbo įgūdžiams ir anglų kalbos žinioms.

Saulė paklausta, kas buvo sunkiausia olimpiadoje, teigė, jog sunkiausiai įveikiama užduotis buvo ta, kurią reikėjo atlikti naudojantis interneto duomenų bazėmis. Ji prisipažįsta, jog visada smagu, kai pastangos mokantis būna įvertintos, tačiau tai taip pat reiškia, kad reikės įdėti dar daugiau darbo ruošiantis kitam etapui.

Dalyvauti šioje olimpiadoje paskatinęs geografijos mokytojas metodininkas Nerijus Vaišvilas pasakoja, jog moko Saulę trečius metus ir jau I gimnazijos klasėje pastebėjo jos gabumus, atkaklumą, darbštumą, ryžtą bei dideles pastangas siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Pasak mokytojo, duotas rimtas geografijos knygas lietuvių ir anglų kalbomis ji įveikdavo per dieną ar dvi. Mokytojas pabrėžia, kad tai neeilinių gabumų mokinė, dėl to labai džiaugiasi, kad šiais metais ji laimėjo sidabro medalį ir buvo pakviesta atstovauti Lietuvai tarptautinėje olimpiadoje.

Saulė Janavičiūtė pasiekė dar du laimėjimus respublikoje – Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje ir astronomijos olimpiadoje. Ir vienoje, ir kitoje ji apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomais.

Mokinė taip pat pakviesta ruoštis Europos fizikos, tarptautinei fizikos bei tarptautinei astronomijos ir astrofizikos olimpiadai bei pasaulinėms astronomijos ir astrofizikos varžyboms. Dalindamasi įspūdžiais apie astronomijos olimpiadą, Saulė teigia, kad šis dalykas išskirtinis – tai yra ne tiktai ,,didelių mastų fizika“ – astronomija sužadina ir vaizduotę, o tai labai padeda mokantis. Mokinė sako, kad jai ypač patinka tikslieji mokslai, nes ,,yra ,,tikslūs": gauni užduotį ir žinai, kad yra vienas (dažniausiai) teisingas atsakymas, tereikia jį surasti, be to, man visuomet patinka iššūkiai“.

Astronomiją Saulė vertina ir moksliškai, ir filosofiškai: Žvaigždės, kaip ir visas kosmosas, visuomet atrodo tokios tolimos, magiškos, kerinčios ir tuo pačiu bauginančios savo dydžiu, didybe. Mokslinis požiūris, jų savybių nagrinėjimas padeda jaustis taip, lyg prisijaukinčiau" tuos neįsivaizduojamus atstumus, skaičius, dydžius.“

Saulę fizikos ir astronomijos olimpiadoms ruošusi fizikos mokytoja ekspertė Liucija Mončienė negali atsistebėti jos unikalumu.

Anot mokytojos, mokinė be galo darbšti, moka kryptingai dirbti, susitelkti darbui ir atsirinkti tai, kas svarbiausia. Saulė tuo pačiu metu ruošėsi ir geomokslų, ir astronomijos olimpiadai, o olimpiadų užduotis sprendė tą pačią dieną ir pasiekė puikių rezultatų. Tuo pačiu, kaip teigia mokytoja, Saulė nepaprastai šiltas, nuoširdus ir paprastas, bendrauti mėgstantis žmogus.

Gimnazija didžiuojamasi Saulės pasiekimais, džiaugiamės, kad ji garsina ne tik mokyklos, bet ir Palangos miesto vardą visoje Lietuvoje. Linkime jai sėkmės ateity!

Toma Tamošiūnaitė,

Palangos senosios gimnazijos IIIC klasė

Exchange Rates
USD 0,921