Kultūros skyriaus geroji praktika ir pasiekimai, aktualizuojant ir tinkamai reprezentuojant Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklą

Kultūros skyriaus geroji praktika ir pasiekimai, aktualizuojant ir tinkamai reprezentuojant Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklą

Paminėtini keli pagrindiniai pasiekimai ir gerosios patirties pavyzdžiai, kuriuos Kultūros skyrius įgyvendino pirmąjį šių metų ketvirtį.

Gerinant skyriaus veiklos darbą pandemijos metu, siekiant aktualizuoti ir tinkamai reprezentuoti Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklą ypač per pirmąjį šių metų ketvirtį, buvo intensyviau bendrauta su kultūros įstaigų vadovais nuotoliniu būdu. Susitikimų metu analizuoti ne tik darbo klausimai, problemos, jų sprendimo būdai, bet ir įstaigoje vyraujančios psichologinės savijautos, susijusios su pandemija. Taip pat nuotoliniu būdu organizuoti susitikimai ir su Palangos kultūros ir jaunimo centro mėgėjų meno kolektyvų vadovais, su kuriais aptarta susidariusi situacija kolektyve karantino metu, domėtasi, kaip vyksta bendravimas tarp kolektyvų narių, kokios pagalbos reikėtų sprendžiant gyvenimiškus ir darbinius klausimus, paprašyta kolektyvų ir įstaigų vadovų atlikti apklausą dėl paskaitos apie psichologinę būseną pandemijos metu reikalingumą. Pasiūlytos temos „Stresas ir jo valdymo būdai“, „Gyvenimo prasmė ir beprasmybė“, „Emocijų svarba organizacijoje“. Tiek meno kolektyvų, tiek kultūros įstaigų vadovai teigiamai sutiko, kad paskaitos šiomis temomis šiuo metu reikalingos ir aktualios. Pirmoji paskaita nuotoliniu būdu įvyks balandžio 15 d., kai minėsime Tarptautinę kultūros dieną. Jeigu paskaitos sulauks teigiamų vertinimų, bus poreikis, dar šiais metais organizuosime kelias panašias paskaitas.

Karantinas apsunkino pasirengimą įgyvendinti Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečiui skirtą programą tiek praeitais, tiek šiais metais, kadangi didžioji dalis renginių perkelti į vėlesnį laikotarpį. Pagrindiniai renginiai, tokie kaip Istorinis žygis iki Birutės kalno, Dž. J. Simpsono ir Derybinės grupės dėl Palangos grąžinimo Lietuvai pavardžių įamžinimo akcento atidarymo ceremonija ir iškilmingas koncertas Palangos koncertų salėje perkelti į liepos 3–4 d., tačiau visų šių renginių scenarijai, iškilusios problemos kelis kartus per mėnesį sėkmingai aptariamos nuotoliniu būdu su įvairių sričių specialistais, patyrusiais renginių režisieriais, kurie dažniausiai yra iš kitų Lietuvos miestų, todėl šimtmečio programa šiais metais bus įgyvendinta. Tai nauja geroji patirtis, kai beveik visi kultūriniai renginiai, jų scenarijai aptariami nuotoliniu būdu. Tikimės, kad ši nauja darbo organizavimo patirtis pasiteisins ir renginių kokybė nebus prastesnė.

Darbas nuotoliniu būdu suteikė daugiau galimybių tobulintis – dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, konferencijose ir mokymuose. Skaitytas pranešimas Lietuvos žmonių su negalia sąjungos rengtame seminare-konferencijoje „Universalus dizainas ir architektūros paveldas“ tema „Palangos kurorto kultūros paveldo objektų pritaikymas neįgaliesiems“ ir pasidalinta gerąja Palangos miesto patirtimi šioje srityje. Dalyvauta Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės kartu su Lietuvos istorijos institutu bei partneriais organizuotame diskusijų cikle, skirtame 2020 m. Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, po kurio kilo ne viena idėja, kaip geriau puoselėti žydų istorinį paveldą bei su žydų genocido paminėjimu susijusias datas. Pateiktos paraiškos „European Heritage Awards“ / „Europa Nostra Awards“ apdovanojimams gauti ir dėl Palangos orkestro puoselėjamos pučiamųjų orkestrų muzikos tradicijos įtraukimo į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Po beveik penkerių metų bendradarbiavimo su Prancūzijos ambasada ir Prancūzų institutu Vilniuje dėl partnerio miesto Prancūzijoje, su kuriuo galėtų susigiminiuoti Palanga, paieškos sausio 18 d. nuotoliniu būdu suorganizuotas Palangos miesto mero susitikimas su LR ambasados Prancūzijoje pasiūlyto Prancūzijos miesto Saint Gilles Croix de Vie meru Francois Blanchet. Vienas iš abiejų miestų sąlyčio taškų – skulptorius Antanas Mončys, kurio 100-metį minime šiais metais. Šio menininko skulptūra puošia Saint Gilles Croix de Vie miestą ir yra labai populiari bei žinoma Prancūzijoje. Oficialaus susitikimo metu sutarta, kad prancūzų delegacija dalyvaus Palangos prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui skirtuose renginiuose, šio susitikimo metu bus galimybė aptarti galimą abiejų miestų bendradarbiavimą įvairiose srityse, galimas moksleivių mainų programas, įvairių sričių menininkų dalyvavimą abiejų miestų šventėse.

Aktyviai dalyvauta UBC (Baltijos regiono miestų sąjungos) darbe, be dalyvavimo Kultūros komitete, prisijungta ir prie Jaunimo komiteto darbo. Gauti pasiūlymai sudalyvauti lyčių lygybės, saugaus miesto, ERASMUS, Jaunimo reikalų komiteto klausimais pagal kuravimo sritis persiųsti  Savivaldybės administracijos Švietimo, Ekonominės plėtros, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriams, kuriems tai gali būti naudinga. Pateiktas pasiūlymas pasidalinti gerąja Palangos jaunimo politikos patirtimi XVI UBC Generalinėje konferencijoje spalio 27–30 d. Sankt Peterburge, kurios tema „Tvarus Baltijos jūros miestas. Iššūkių sprendimas ir ateities kūrimas“. Pranešimą tema „Jaunimo pilietiškumo skatinimas ir įtraukimas: tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaidmuo“ pristatys Palangos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė Laura Grendienė bei Palangos kultūros ir jaunimo centro darbuotoja Asta Tiškutė.

Vis dažniau Palangos miesto kultūriniai objektai tampa visos Lietuvos dėmesio centre. Susitarus su UAB „Palangos koncertų salė“, kuri vykdo kultūrinę veiklą Palangos koncertų salėje, suorganizuotas Palangos koncertų salės pastato apšvietimas: prisijungiant prie solidarumo su Baltarusija akcijos, Palangos miesto savivaldybė atsiliepė į Baltarusijos opozicijos kvietimą jungtis prie vasario 7 d. rengiamos Susigiminiavusių miestų solidarumo akcijos. Nors Palanga neturi miesto-partnerio Baltarusijoje, jungdamasi prie šios iniciatyvos kurortas, kaip ir LR užsienio reikalų ministerija bei kitos Lietuvos savivaldybės, parodė solidarumą su Baltarusijos žmonėmis jų kovoje už demokratiją ir laisvę ir tą dieną Palangos koncertų salė buvo apšviesta balta-raudona-balta spalva.

Po pokalbio su Airijos ambasados Lietuvoje misijos vadovu David Conway Palanga sutiko prisijungti  minint Šv. Patriko dieną kovo 17 d. ir apšviesti Palangos koncertų salę žalia spalva. Taip pat buvo aptartas galimas bendradarbiavimas su Airijos ambasada, ateityje atvežant vieną iš žinomų Airijos folkloro grupių į Palangą.

Atrastas dar vienas – nuotolinis – būdas bendradarbiauti su miestais partneriais. Taip kovo 4 d. Palanga ir Bergeno miestas Riugene (Vokietija) paminėjo 10 metų draugystės sukaktį. Visų palangiškių vardu Bergeno gyventojus miestų draugystės 10-mečio proga pasveikino kurorto meras Šarūnas Vaitkus, buvo prisiminta miestų draugystės istorija bei kalbėta apie tolesnio bendradarbiavimo galimybes. Gražios miestų draugystės sukakties proga bergeniečius, ypač – šio miesto mokyklos mokytojus bei mokinius, V. Jurgučio progimnazijos pedagogų bei mokinių vardu pasveikino šios ugdymo įstaigos direktorė Laimutė Benetienė, pristatytas abiejų mokyklų draugystę bei bendrus renginius apžvelgiantis filmukas, praturtintas jaunųjų palangiškių sveikinimais bergeniečiams vokiečių kalba.

Tokius nuotolinius susitikimus planuojame dažniau organizuoti ir ateityje bendraujant su kitais Palangos miesto partneriais, net kai jau bus galimos kelionės. Susitikimų metu galima pasveikinti miestus-partnerius svarbiomis progomis, pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti galimus bendrus projektus ir kt. Tiesiog nuotoliniai susitikimai atveria kelią dažnesniam miestų-partnerių bendravimui.

Palanga Kultūros skyrius geroji praktika ir pasiekimai Palangos miesto savivaldybės administracija veikla nuotoliniai susitikimai
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,921