Policija atnaujino informaciją apie judėjimo ribojimus: ką reikia žinoti?

Policija atnaujino informaciją apie judėjimo ribojimus: ką reikia žinoti?

Policija, užtikrindama LRV sprendimų vykdymą, organizuoja stacionarius ar mobilius kontrolės postus visų šalies savivaldybių centrų prieigose, kuriuose bus kontroliuojamos įvažiuojančios/išvažiuojančios į miestus/iš miestų transporto priemonės. Dalis įvažiavimų bus užtverta techninėmis priemonėmis, bus įrengiamos stebėjimo kameros ar statomi draudžiamieji ženklai. Kiekviename poste dirbs mažiausiai du pareigūnai, didelio eismo intensyvumo postuose bus pasitelkiami policijos rėmėjai, šauliai ir pan. 

Jei žmonėms kyla klausimų, jie gali pasiskambinti policijos informacijos telefonu 8 700 60 000, pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro, penktadieniais - nuo 7 val. ryto iki 18:45 val. vakaro.

DĖMESIO - kiekviename kontrolės poste yra paskirtas posto vyresnysis, kuris sprendžia visus klausimus. Kilus nesutarimams dėl vykimo per postą, ar esant ypatingiems atvejams, vykstantys žmonės gali prašyti sprendimus (nepraleisti ar pan.) išspręsti dalyvaujant posto vyresniajam pareigūnui.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus:

Nuo š. m. kovo 16 d. ribojamas asmenų judėjimas tarp tų savivaldybių, kuriose 14 dienų COVID-19 sergamumo rodiklis 100 000 gyventojų yra daugiau kaip 200 atvejų, t. y. draudžiama atvykti ir išvykti iš šių savivaldybių:

Biržų r., Klaipėdos m., Kupiškio r., Marijampolės, Neringos, Panevėžio m., Panevėžio r., Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Utenos r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r., Visagino.

Judėjimas "žiedinėse" savivaldybėse, kuriose taikomi aukščiau minimi ribojimai yra galimas, t.y kai asmenys, gyvenantys besiribojančiose Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse, juda tarp nurodytų besiribojančių savivaldybių, jiems judėjimo apribojimai netaikomi.

Jei nesate deklaravęs gyvenamosios vietos vienoje iš minėtų besiribojančių savivaldybių, rekomenduojame su savimi turėti dokumentus, kurie pagrindžia faktinę gyvenamąją vietą (pvz.: būsto nuomos sutartį).

Atkreipiame dėmesį, kad judėjimas tarp savivaldybių, kurios nėra paminėtos auksčiau yra galimas.

Siekdami aiškumo, pateikiame kelis pavyzdžius:

1) asmuo, gyvenantis Vilniaus m. sav., gali vykti į Vilniaus raj. sav., tačiau negali vykti į Trakų r. sav. ir (ar) Prienų r. sav.;
2) asmuo, gyvenantis Kauno r. sav., gali vykti į Kelmės r. sav., kadangi šioms savivaldybėms nėra taikomi judėjimo ribojimai, tačiau negali vykti į Vilniaus m. sav.;
3) asmuo, gyvenantis Panevėžio m. sav, vykti į Palangos miesto sav. negali;

Vykimas tranzitu (!)

Jei vykstate iš vienos savivaldybės į kitą (kai abiem savivaldybėms nėra taikomi judėjimo ribojimai), tačiau turite kirsti vieną iš savivaldybių, kuriai galioja judėjimo ribojimai – vykti galite, tačiau tik tuo atveju, jei vykimas tranzitu yra būtinas.

Pavyzdžiui, asmuo, gyvenantis Ukmergės r. sav. ir ketinantis vykti į Šiaulių m. sav., gali tranzitu kirsti Panevėžio r. sav.

Asmuo, gyvenantis Kaune ir ketinantis vykti į Telšius, negali tranzitu kirsti Vilniaus m. sav.

Atkreipiame dėmesį, kad jei asmuo bus "nuklydęs" nuo logiškai pagrindžiamo tranzitinio maršruto, bus sustojęs ir išlipęs iš automobilio, savivaldybėje, kurią galėjo tik pravažiuoti tranzitu ir pan., jam gali būti taikoma administracinė atsakomybė. 
Toliau pateikiamos išimtys, kai dėl neatidėliotinų priežasčių judėjimas leidžiamas vykstant į savivaldybes, kurioms taikomi judėjimo ribojimai:

 • vykimas darbo tikslais

Rekomenduojame su savimi turėti dokumentus, kurie patvirtina Jūsų vykimo tikslą (pvz.:darbuotojo pažymėjimą (jei jame nurodyta konkreti darbo vieta), važtaraštį, krovinių pristatymo grafiką su vietovėmis ir pan.).

Vežti tos pačios šeimos ir (ar) namų ūkio narius į darbą (ar pasiimti iš darbo) į savivaldybę , kuriai taikomi judėjimo ribojimai, negalima. Asmuo, dirbantis toje savivaldybėje, turi vykti pats (pvz. viešuoju transportu, su bendradarbiais ar kt.).

 • vykimas į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų galimas. Tokiu atveju vykstantis asmuo turi turėti tarptautinį keliavimą pagrindžiančius dokumentus, pvz. lėktuvo bilietus.

Parsivežti grįžusius iš užsienio asmenis, kuriems netaikoma saviizoliacija, iš aptarnaujančių tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostų, autobusų stočių, gali tik tos šeimos ir (ar) namų ūkio, su kuriais grįžusysis apsistos, nariai. Analogiška sąlyga taikoma ir nuvežant asmenis į minėtus objektus.

Išimtis taikoma tik nepilnamečiams vaikams ir asmenims, kurie negali savimi pasirūpinti patys - juos iš minėtų objektų parvežti ar į juos nuvežti, gali bet kuris tos savivaldybės, kurioje grįžusysis apsistos, asmuo.

Užsienio valstybių piliečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai arba su jais sudaro vieną namų ūkį užsienio valstybėje, atvykstant į Lietuvą taikomos aukščiau nurodytos sąlygos.

Kai asmenys parvyksta iš užsienio viena transporto priemone, jie gali vykti į savo gyvenamųjų     vietų savivaldybes kartu. Atkreiptinas dėmesys, kad tokie asmenys turi turėti parvykimo iš     užsienio valstybės faktą ir maršrutą Lietuvoje pagrindžiančius dokumentus.

 • kai vykstama tam, kad pasirūpinti asmenimis, kurie serga ar negali pasirūpinti savimi patys – tai yra leidžiama, tačiau, atsižvelgiant į itin didelę tokių atvejų įvairovę, tokius atvejus pareigūnai vertins individualiai. Vykstantiems asmenims rekomenduojama turėti pagrindžiančius dokumentus (pvz. apie prižiūrimo asmens sveikatos būklę), kai tokia galimybė yra.

 • vykimas dėl (planinių) sveikatos priežiūros paslaugų galimas, būtina turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus (pvz. el. patvirtinimą iš sveikatos priežiūros įstaigos). Nesant kitų galimybių, Jus nuvežti leidžiama Jūsų šeimos ir (ar) namų ūkio nariui.

Išimtiniais atvejais (pvz., nesant vairavimo pažymėjimą turinčių šeimos ar namų ūkio narių) Jus leidžiama nuvežti kitam asmeniui. Visais atvejais būtina užtikrinti, kad būtų išlaikyta sąlyga dėl tik 2 asmenų transporto priemonėje. Vairuojantis asmuo negali lankytis su pagrindiniu kelionės tikslu nesusijusiose vietose.

 • kai vykstama į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybėje turimą nekilnojamąjį turtą arba kai asmuo vyksta į savivaldybę, kurioje yra registruotas, tačiau asmeniui galioja ir kiti apribojimai – pvz. bendravimas tik vieno namų ūkio ribose (pavyzdžiui, grįžimas pas tėvus, senelius ir (ar) kitus giminaičius šį reikalavimą pažeistų);
 • kai vykstama persikraustymo tikslu, vykti galima ir tarp skirtingų savivaldybių, kai joms taikomi judėjimo ribojimai, tačiau tokiu atveju vykti būtina su visais asmeniniais daiktais, o pareigūnas situaciją vertintų individualiai (pvz. vykimas su keliais asmeniniais daiktais netraktuojamas kaip persikraustymas);   
 • vykimas pas notarą ar dėl finansinių paslaugų į banką į savivaldybę, kuriai taikomi judėjimo ribojimai, yra leidžiamas, kai vykstama jų darbo metu ir pateikiama tai patvirtinanti laiko rezervacija.
 • vykti į laidotuves kitoje savivaldybėje, kuriai taikomi judėjimo ribojimai, galima tik mirus artimiesiems giminaičiams. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).      

Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 asmenų, į šį skaičių neįtraukiant dalyvaujančių asmenų šeimos ir (ar) namų ūkio narių, ritualines paslaugas teikiančių asmenų.

Siekdami aiškumo, pateikiame kelis pavyzdžius:
1) mirus Vardenio Pavardenio mamai ar močiutei ir laidotuvėms vykstant kitoje savivaldybėje, jis vykti gali, o jo sutuoktinė ir (ar) vaikai – ne;
2) mirus Vardenio Pavardenio mamai ar močiutei ir laidotuvėms vykstant jo gyvenamojoje savivaldybėje, dalyvauti gali ir jis, ir jo sutuoktinė, vaikai;
3) mirus Vardenio Pavardenio artimam bičiuliui (ne artimajam giminaičiui), vykti į laidotuves kitoje savivaldybėje jis negali, toje pačioje savivaldybėje – gali (tokiu atveju gali dalyvauti ir jo sutuoktinė, vaikai);
4) mirus Vardenio Pavardenio draugui, dalyvauti laidotuvėse savo gyvenamojoje savivaldybėje jis gali, taip pat - ir asmenys, su kuriais jis sudaro vieną namų ūkį.

Vykstant į laidotuves rekomenduojame su savimi turėti mirties liudijimo kopiją ir (ar) patvirtinimą iš laidojimo paslaugas teikiančios įstaigos apie laidotuvių datą. Jei vykstate kartu su savo šeimos ir (ar) namų ūkio nariais, būtina turėti šiuos ryšius įrodančius dokumentus.

Užjausdami Jus dėl netekties, vis dėlto, prašome atsižvelgti į šalyje susiklosčiusią epidemiologinę situaciją ir pagal galimybes maksimaliai apriboti laidotuvėse dalyvaujančių asmenų skaičių (net jei jis ir neviršija nustatytų leistinų ribų) bei primename, kad bet kokie susibūrimai, kuriuose dalyvauja daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) namų ūkio nariai, po laidotuvių ceremonijos yra draudžiami.

 • Aukšto meistriškumo sportininkų vykimasį kitą savivaldybę, kuriai taikomi judėjimo ribojimai, dėl sporto pratybų yra galimas, tačiau būtina turėti atitinkamos sporto federacijos raštą, kuriame nurodyta, kad asmuo yra aukšto meistriškumo sportininkas, kurio vykimo į kitą savivaldybę tikslas yra aukšto meistriškumo sporto pratybos ir patvirtinta, kad tik savivaldybėje, į kurią vyksta aukšto meistriškumo sportininkas, yra jo atstovaujamos sporto šakos pratyboms pritaikyta infrastruktūra (jeigu tokių yra ne viena - nurodant tokių savivaldybių sąrašą; tokiu atveju, leidžiama vykti į savivaldybę, kuri yra artimiausia aukšto meistriškumo sportininko gyvenamajai savivaldybei).        
 • „Socialinio burbulo“ nariams leidžiama judėti iš vienos savivaldybės į kitą, jeigu jie yra skirtingose savivaldybėse.  

Leidžiami dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimi kontaktai, jeigu viename iš jų yra ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo arba ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo ir jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai (rūpintiniai)), arba nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujantis asmuo.

Šiuo tikslu galima vykti ir į kitą savivaldybę, kuriai taikomi judėjimo ribojimai. Tokiems artimų kontaktų turintiems šeimų ir (ar) namų ūkio nariams draudžiama turėti artimų kontaktų su kitais asmenimis darbo ir kitose vietose. Taip pat pažymėtina, kad minimų artimų kontaktų metu jų dalyviai gali būti viešose vietose ar transporto priemonėse, net jei dalyvių yra daugiau kaip 2.

Siekiant pagrįsti savo teisę tokiems artimiems kontaktams, dokumentai nebūtini - tikrinantiems pareigūnams reikės žodžiu pateikti jų prašomas detales (vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pan.) apie save ir (ar) kitą artimo kontakto dalyvį. Tuo atveju, jei Jūsų pateikti faktai ir argumentai pareigūnų neįtikins, Jums gali būti neleidžiama vykti toliau (arba liepta nutraukti artimą kontaktą) ir, įvertinus aplinkybes, pradėta administracinio nusižengimo teisena.

 • Vykti į kitą savivaldybę, kuriai taikomi judėjimo ribojimai, sudaryti santuoką galima, tačiau vykti gali tik santuoką sudarantys asmenys ir šį faktą teisiškai liudijantys asmenys (jei tai nėra vieno namų ūkio atstovai, jie vykti turi atskirai). Kartu su savimi visiems reikia turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus.
 • Studentai, atsižvelgiant į tai, kad studijos vykdomos nuotoliniu būdu, išvykę iš miesto, kuriame studijuoja (jei miestas yra savivaldybėje, kuriai taikomi ribojimai) grįžti į jį negalės (nebent turi bendrabučio ar kitos gyvenamosios vietos nuomos sutartį, nekilnojamojo turto ar yra registruoti toje savivaldybėje.                                                                                    

Kiti judėjimo apribojimai:

 • Transporto priemonėje, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis vykstama į darbo vietą ar iš jos, vienu metu leidžiama būti ne daugiau kaip 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis.
 • Bendradarbių vykimas vienu automobiliu galimas, skaičius ribojamas tik pagal transporto priemonėje įrengtą maksimalų vietų skaičių. Tokiu atveju asmenys turi pagrįsti, kad dirba kartu (pvz. darbo sutartys, darbuotojų pažymėjimai ir pan.). Kartu būtina laikytis visų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų, keliamų darbo metu. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šauktiniai, kariai, kariai savanoriai, Šaulių sąjungos nariai, vykstantys į tą pačią tarnybos vietą ar iš jos yra prilyginami bendradarbiams ir tais atvejais, kai su minėtomis organizacijomis jų nesieja oficialūs darbiniai santykiai (tokiais atvejais būtina su savimi turėti šioms asmenų grupėms nurodytus dokumentus, žr. apačioje).
 • Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais – tarpmiestiniame ir priemiestiniame transporte leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir stovimas vietas, jei užtikrinamas ne mažesnis kaip vieno metro atstumas tarp asmenų.
 • Prekių atsiėmimasgalimas savo gyvenamosios vietos savivaldybėje, taip pat galima vykti atsiimti prekių į tas savivaldybes, kurioms netaikomi judėjimo ribojimai, tačiau tik tuo atveju, jei ir Jūsų gyvenamosios vietos savivaldybei nėra taikomi judėjimo ribojimai.
 • Apgyvendinimo paslaugų teikimas leidžiamas, tačiau jomis naudotis galima atsižvelgiant į galiojančius ribojimus dėl judėjimo tarp savivaldybių, t.y. jomis naudotis galima savo gyvenamosios vietos savivaldybėje arba vykti į tas savivaldybes, kurioms nėra taikomi judėjimo ribojimai (svarbu, kad ir Jūsų gyvenamosios vietos savivaldybei nebūtų taikomi ribojimai dėl išvykimo).
 • Medžioklė ir žvejyba, kai ja užsiima ne daugiau kaip 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupės atviroje vietoje savo gyvenamojoje savivaldybėje, yra leidžiama. Taip pat, jei Jūsų gyvenamosios vietos savivaldybei netaikomi judėjimo ribojimai, galite medžioklės ir žvejybos tikslais vykti į kitas savivaldybes, kurioms netaikomi judėjimo ribojimai.
Policijos departamento inf.
judėjimo ribojimai policija
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,923