Lietuvoje įteisinta lauko darželių veikla

Lietuvoje įteisinta lauko darželių veikla, Aurimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Higienos norma) pakeitimai, kurie suteikė teisę Lietuvoje veikti  lauko vaikų darželiams.

Kas yra lauko vaikų darželis?

Lauko vaikų darželis (lauko darželis) – švietimo teikėjas, kuris ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą vykdo lauke. Jam nustatyti specialūs reikalavimai. Lauko darželį lankantys vaikai nuolat būna gamtoje. Šių įstaigų auklėtiniai mokosi, žaidžia, valgo ir netgi miega lauke.

Vaikai turi būti apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų

Jei lauko darželis, vykdydamas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą patalpų nenaudoja, turi būti  sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo nepalankių oro sąlygų (vėjo, kritulių) ir tiesioginių saulės spindulių (įrengta pavėsinė, palapinė, tentas, jurta ar pan.), išdžiovinti vaikų rūbus, avalynę, individualų inventorių. Šaltuoju metų laiku vaikams turi būti sudaryta galimybė sušilti.  

Tualetai – švarūs ir tvarkingi

Jei lauko darželyje  neįrengti nuotekų tinklai, gali būti naudojami biotualetai su autonominiais rezervuarais. Tualetas turi būti įrengtas kabinoje su durimis ar kita uždanga. Jei durys iš vidaus užsirakina, turi būti numatyta galimybė jas atidaryti iš išorės. Vienai lauko darželio grupei turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 tualetai. Tualetai turi būti švarūs, tvarkomi ir valomi kasdien ir pagal poreikį.

Svarbi rankų higiena

Jei lauko darželyje neįrengtas vandentiekis, gali būti naudojamas vanduo iš talpyklų. Talpyklos turi būti švarios, sandariai uždaromos, pagamintos iš su maistu liestis skirtų medžiagų. Vienai lauko darželio grupei turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 praustuvės, užtikrintas pakankamas kiekis asmens higienos priemonių (tualetinio popieriaus, muilo, vienkartinių rankšluosčių).  

Individualus inventorius – švarus

Vaikų poilsį, miegą organizuojant lauke, kiekvienam vaikui turi būti skirtas individualus inventorius, atitinkantis oro sąlygas (kilimėlis, miegmaišis, apklotas, vežimėlis ir pan.). Vaikams duodamas individualus inventorius turi būti pažymėtas, geros būklės (nesuplyšęs, nesulūžęs), švarus ir sausas. Vaiko poilsiui, miegui organizuoti reikalingą inventorių gali pateikti jo tėvai (globėjai).   Lauko darželis turi parengti ir patvirtinti veiksmų planą vaikų saugumui užtikrinti pasireiškus pavojingiems meteorologiniams reiškiniams ir su veiksmų supažindinti tėvus (globėjus).

Vaikų skaičiaus grupėse priklauso nuo amžiaus

Lauko darželiuose grupės formuojamos iš ne jaunesnių kaip 2 metų amžiaus vaikų. Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant Higienos normoje nurodyto vaikų skaičiaus grupėse:  nuo 2 iki 3 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 14 vaikų; nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 15 vaikų;  nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 18 vaikų.  

Maudynės – tik įteisintuose paplūdimiuose

Švietimo teikėjas, vykdantis ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, gali organizuoti vaikų maudymąsi tik savivaldybių institucijų sprendimais įteisintuose paplūdimiuose turėdamas rašytinį tėvų (globėjų) sutikimą. Sutikime turi būti išvardytos visos maudymosi vietos, kuriose tėvai (globėjai) sutinka, kad būtų organizuojamas vaikų maudymasis. Švietimo teikėjas privalo užtikrinti besimaudančių vaikų saugumą: maudymosi metu vaikai turi būti nuolatos prižiūrimi švietimo teikėjo darbuotojų.

Minėti Higienos normos pakeitimai leidžia mažiesiems saugiai jaustis lauko darželiuose, o buvimas gamtoje turi teigiamos įtakos vaikų vystymuisi bei sveikatai. Lauko aplinkoje vaikai yra judresni, fiziškai aktyvesni, jie ne tik patys gerai jaučiasi, bet išmoksta mylėti gamtą bei ja rūpintis.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro inf.
Lauko vaikų darželis lauko darželis
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.