Priimti sprendimai, padėsiantys švelninti karantino sukeltas neigiamas pasekmes Palangos miesto gyventojams bei verslininkams

Priimti sprendimai, padėsiantys švelninti karantino sukeltas neigiamas pasekmes Palangos miesto gyventojams bei verslininkams

Siekiant kiek įmanoma sušvelninti karantino sukeltus finansinius sunkumus Palangos miesto gyventojams ir čia veikiančiam verslui, Savivaldybės taryba balandžio 30 d. priėmė ne vieną daugeliui aktualų sprendimą.

Sprendimai, padėsiantys švelninti karantino sukeltas neigiamas pasekmes Palangos miesto gyventojams bei verslininkams, priimti atsižvelgiant į Darbo grupės, rengiančios pasiūlymus dėl priemonių, susijusių su COVID-19 infekcijos plitimo sukeltų ekonominių pasekmių mažinimu, pasiūlymus.

Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose

Praėjusią savaitę, balandžio 30 d., vykusio posėdžio metu Savivaldybės taryba pritarė siūlymui dėl lengvatų asmenims, laimėjusiems konkursus prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, tačiau negalėjusiems vykdyti veiklos, kuri karantino laikotarpiu buvo ribojama. Nuspręsta mėnesiui pratęsti vietinės rinkliavos galiojimą realiai (iki paskelbto karantino pradžios) vykdytai veiklai, kuri paskelbus karantiną buvo uždrausta. Norintieji pasinaudoti šia lengvata, turės iki š. m. gegužės 11 d. pateikti Savivaldybės administracijai įrodančius dokumentus, kad iki karantino paskelbimo tokia veikla buvo vykdoma.

Taip pat buvo apsispręsta taikyti lengvatą asmenims, kuriems suteikta pirmumo teisė įsigyti leidimus veiklai vykdyti Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, t. y. leisti vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą sumokėti dalimis: 50 proc. – iki gegužės 7 d., o likusią dalį, 50 proc., – iki liepos 31 d.

Dėl nekilnojamojo turto bei valstybinės žemės nuomos mokesčių

Taip pat Savivaldybės taryba apsisprendė dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo – nutarta karantino laikotarpiu suteikti minėtų mokesčių lengvatas tiems juridiniams asmenis, kurie dėl karantino metu įvestų apribojimų nebegalėjo vykdyti veiklos ir yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Pagal papildytas Mokesčių lengvatų teikimo taisykles, nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių bei nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai taisyklėse nustatyta tvarka gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl nurodytų mokesčių lengvatos suteikimo. Prašymai bus nagrinėjami tų mokesčių mokėtojų, kurie atitinka taisyklėse nustatytus kriterijus.

Lengvata bus teikiama, jei atitinkamo mokesčio suma viršys 300 eurų, ir jei asmenims 2020 m. Savivaldybė nebuvo suteikusi kitokių šių mokesčių lengvatų. Šia lengvata galės pasinaudoti juridiniai asmenys – Palangos apgyvendinimo įstaigos, taip pat – prekybos įmonės, paslaugų teikimo įmonės.

Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų Palangos ir Šventosios turgavietėse

Savivaldybės taryba atsižvelgė ir į Darbo grupės pasiūlymą, aktualų Palangos ir Šventosios turgaus prekiautojams.

Atsižvelgiant į tai, kad karantino laikotarpiu ribojamas kai kurių veiklų vykdymas, buvo apsispręsta už šį laikotarpį netaikyti mokesčio už prekybinę vietą asmenims, išsipirkusiems prekybos vietas Palangos ir Šventosios turgavietėse.

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šiuo metu galiojančią Palangos miesto savivaldybės juridinių asmenų, vietinės rinkliavos mokėtojų, komunalinių atliekų deklaravimo tvarką (Tarybos 2009-12-22 sprendimas Nr. T2-317) juridiniai asmenys gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį. Pagal šią tvarką deklaruojantieji komunalinių atliekų susidarymą iki lapkričio 15 d. gali tikslinti pateiktas komunalinių atliekų deklaracijas, jei komunalinių atliekų susidarymas dėl veiklos nevykdymo yra mažesnis, negu deklaruotas kiekis. Atsižvelgiant į deklaruotą komunalinių atliekų kiekį bus perskaičiuojamas mokėtina vietinės rinkliava.

Asmenims, kurie šią vietinę rinkliavą moka ketvirčiais (Tarybos 2017-06-22 sprendimas Nr. T2-162), mokėjimo terminas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatytas iki einamojo ketvirčio antro mėnesio 15 d., suteikta galimybė už antrąjį metų šių metų ketvirtį vietinę rinkliavą sumokėti ne iki gegužės 15 d. (kaip buvo nustatyta iki šiol), o iki lapkričio 15 d.

Dėl įmokų už geriamąjį vandenį, nuotekas bei šiluminę energiją

Gyventojai ir verslo subjektai, pageidaujantys atidėti įmokas už geriamąjį vandenį, nuotekas bei šiluminę energiją, turėtų kreiptis į šias paslaugas teikiančias bendroves: UAB „Palangos vandenys“ ir UAB „Palangos šilumos tinklai“.

Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, svarsčiusi priemones, susijusias su COVID-19 ligos plitimo sukeltų ekonominių pasekmių mažinimu, nurodytoms bendrovėms rekomendavo pagal klientų prašymus svarstyti galimybę atidėti mokėjimus už suteiktas paslaugas ir tuo laikotarpiu neskaičiuoti delspinigių nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo). Kiekvieną kliento prašymą įmonės turėtų vertinti individualiai.  

Palanga klarantinas Palangos gyventojai sprendimai
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,924