Sėkmingai įgyvendintas tarptautinis projektas - Baltijos jūros turizmo centras

Sėkmingai įgyvendintas tarptautinis projektas - Baltijos jūros turizmo centras

Turizmas – viena sparčiausiai augančių ekonomikos šakų, pastaraisiais dešimtmečiais demonstruojanti išskirtinį augimą ir plėtrą. Vien Baltijos jūros regione 2014-2017 m. nakvynių regione skaičius išaugo 12 proc. (225 mln. nakvynių), o atvykstančių tarptautinių turistų srautai augo beveik 15 proc. (86 mln. tarptautinių atvykimų), turizmo sektorius tiesiogiai sukūrė per 617 tūkst. darbo vietų. Tačiau siekiant ir toliau išlaikyti tokį spartų augimą bei tarptautinį konkurencingumą, Baltijos jūros regione būtina suvienyti šalių ir regionų pastangas formuojant vieningą turizmo sektoriaus valdymo strategiją.

2017 m. Vokietijos Maklenburgo – Pomeranijos žemės turizmo tarybos kvietimu, Asociacija “Klaipėdos regionas“ kartu su regionais iš Danijos bei Lenkijos parengė ir įgyvendino pavyzdinį (angl. flagship) projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūra aktyvaus turizmo skatinimui“ (toliau – BSTC projektas) , finansuotą 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos. Projekto tikslas – populiarinti Baltijos jūros regioną, kaip tvarią turizmo destinaciją, pristatant jo gamtinį ir kultūrinį potencialą bei turizmo galimybes ne sezono metu. Šiam tikslui pasiekti, projekto veiklos buvo nukreiptos į turizmo sektoriaus bendradarbiavimo ir komunikacijos skatinimą, vieningą Baltijos jūros regiono rinkodarą tikslinėse užsienio rinkose. Lietuvą projekte atstovavo asociacija „Klaipėdos regionas“ (AKR), partnerystėje su visomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis ir LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriumi.

„Dalyvavimas tokios svarbos projekte Klaipėdos regionui suteikė galimybę dirbti kartu su turizmo sektoriuje pirmaujančiais Pietų Baltijos jūros regionais, prisidėti prie tarptautinės turizmo politikos formavimo, o kartu ir aiškiai įsivertinti savo regiono turizmo privalumus ir iššūkius“, – projekto naudą regionui apibendrino AKR vykdančioji direktorė Klaudija Kionies.

Baltijos jūros turizmo centras – platforma turizmo sektoriaus koordinavimui

Vienas iš svarbiausių BSTC projekto tikslų buvo sukurti platformą, kuri ne tik telktų regiono turizmo sektoriaus dalyvius, tačiau kartu ir stiprintų jų konkurencingumą tarptautiniame kontekste. Vienas svarbiausių projekto rezultatų – parengtas ir šiuo metu Baltijos jūros šalių svarstomas Baltijos jūros turizmo centro (toliau – Centras) platformos modelis. Siūloma centro veikimo kryptis – ekspertinių įžvalgų, kiekybinių ir kokybinių tyrimų, sektoriaus plėtros krypčių, tendencijų analizės platforma. Paskirtis – telkti regionus, kuriant tvarų ir inovatyvų turizmą Baltijos jūros regione. Kuriamas centras apims 3 sritis: tarptautinis bendradarbiavimas ir politika; įžvalgos, analizės, tendencijų prognozavimas; įgūdžių ir kompetencijų gerinimas. Dalyvavimas centro veikloje suteiks jo nariams galimybę nuolat gauti naujausią informaciją, kiekybinius ir kokybinius statistinius duomenis bei jų analizę, dalintis patirtimi, susipažinti su iniciatyvomis ir projektais, kelti kvalifikaciją ir tobulinti žinias mokymuose, didinti regionų, šalių ir viso Baltijos jūros regiono, kaip turizmo traukos vietos, matomumą.

Centro veiklos pagrindu taps keturios ekspertinės grupės – duomenų analizės, darnaus turizmo, politikos formavimo ir mokymų. Šios grupės sutelks dėmesį į Baltijos jūros regiono turizmo politikos formavimą bei lobizmą, rinkos tyrimus ir sektoriaus plėtros metines ataskaitas, tvaraus turizmo vystymą, turizmo produktų kūrimo bei kvalifikacijos kėlimo mokymų pasiūlymus. Centrą siūloma šalims ir jų regionams kurti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) pagrindu. ETBG tikslas – kurti viešųjų ir valdžios institucijų tinklą, skatinti bei palengvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą sprendžiant skirtingų valdymo lygmenų užduotis.

Tapti platformos nariais yra kviečiami įvairūs Baltijos jūros regiono turizmo sektoriaus atstovai: nacionalinės ir regioninės vietovių valdymo ir turizmo rinkodaros agentūros, verslo struktūros, pavienės sektoriaus įmonės, mokslo ir studijų institucijos, už turizmo plėtrą atsakingos nacionalinės ir regioninės organizacijos bei institucijos, tarptautinių organizacijų atstovai.

Duomenų analizė – įrankis turizmo rinkodaros vystymui

Viena iš planuojamų centro veiklų bus turizmo tendencijų ir ateities pokyčių prognozavimas. Jos įgyvendinimui buvo sukurta inovatyvi priemonė – turizmo tendencijų radaras. Tai automatizuotas virtualus įrankis, kurio paskirtis skanuoti, analizuoti ir apibendrinti pateikiamą informaciją. Šis įrankis yra tarsi savarankiška internetinė bendradarbiavimo platforma, kurioje visi prieigą turintys vartotojai gali dalintis svarbiu ir aktualiu turiniu, o pati platforma algoritmų ir dirbtinio intelekto pagalba ją analizuoja bei sugeneruoja populiariausias temas ir tendencijas. 2019 m. pabaigoje buvo išleista sektoriaus skaitmenizacijos inovacijų apžvalga ir tendencijų analizė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat parengtos Baltijos jūros regiono turizmo sektoriaus 2018 m. ir 2019 m analizės. Parengti dokumentai leidžia vertinti regione turizmus resursus, infrastruktūrą ir jos poreikį, prognozuoti sektoriaus tendencijas ir poreikius ateityje. Tai puiki priemonė leidžianti geriau pažinti turizmo industriją, o suinteresuotosioms šalims priimti žiniomis ir skaičiais grįstus sprendimus, taip stiprinant ir visą Baltijos jūros regioną bei jo konkurencingumą.

Patrauklumui didinti – pirmieji regioniniai maršrutai

Siekiant mažinti turizmo sezoniškumą Klaipėdos regione bei pritraukti daugiau turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių, projekto įgyvendinimo metu buvo sukurti nauji, regioną pristatantys, turistiniai maršrutai. Projekto iniciatyva pirmą kartą buvo suburti įvairūs regiono turizmo sektoriaus dalyviai (verslas, turizmo specialistai, muziejų, kultūros centrų, švietimo įstaigų atstovai), kurie kartu, pagal specialiai projektui sukurtą metodiką, kūrė pirmuosius regioninius turizmo produktus. Tikslas – parodyti, kad Lietuva keliautojams gali pasiūlyti ne tik pramogas didžiuosiuose miestuose, bet ir atostogas kultūros ir žaliosios gamtos kupinuose mažuosiuose regiono miesteliuose, kaime. Iš viso buvo sukurti 3 Klaipėdos regioną reprezentuojantys maršrutai. Maršrutai parengti atsižvelgiant į unikalų regiono kraštovaizdį, išskirtinę lokaciją greta Baltijos jūros. Kuriant maršrutus atsikreiptas dėmesys į turizmo keliamas aplinkosaugos problemas, tad yra skatinamas tausojantis turizmas – raginama keliauti atsakingai, saugoti natūralią gamtinę aplinką, gerbti kultūros paveldą, rinktis aplinkos neteršiančias transporto priemones.

Vieninga rinkodara – sėkmės raktas regiono konkurencingumui užtikrinti

Projekto metu buvo siekiama atkreipti keliautojų dėmesį į mažiau lankomas, tačiau didžiulį potencialą turinčias regionų turizmo vietoves ir paslaugas. Klaipėdos regionas, drauge su projekto partneriais, 2019 m. sausio, gegužės ir birželio mėn. vykdė 4 rinkodaros ir viešinimo kampanijas Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

2019 m. gegužės ir birželio mėn. Vienos ir Londono didžiųjų sostinių prekybos centrų lankytojai buvo kviečiami apsilankyti interaktyviuose stenduose ir susipažinti su Baltijos jūros regionu – paragauti išskirtinių maisto produktų, virtualioje erdvėje pasivaikščioti po Baltijos pajūrį, pailsėti ir atsipalaiduoti pajūrio krėsluose ragaujant pušų arbatą. Viešinimo kampanijų metu vyko susitikimai su tikslinių šalių kelionių organizatoriais ir agentūromis.

2019 m. sausį organizuotas regionų pristatymas Vienoje sukvietė virš 50 pagrindinių Austrijos kelionių organizatorių ir žiniasklaidos atstovų, kur Klaipėdos regionas, kartu su vietos verslo atstovais, buvo pristatymas Austrijos rinkai. Jungtinės Karalystės rinkai prisistatyta dalyvaujant viename didžiausių turų ir kelionių organizatorių susitikime (B2B) „CITY FAIR“ Londone, kurią organizuoja Europos turų operatorių asociacija. Viso buvo susitikta su 25 kelionių operatoriais. Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdoma regionų socialinių rinkodara, regionus pristatanti kampanija #Trydifferent. Taip pat sukurta Baltijos jūros regioną kaip turizmo kryptį, pristatanti internetinė svetainė BALTICSEA.TRAVEL, kurioje yra pristatoma ir Klaipėdos regiono kryptis.

Vykdytos rinkodaros kampanijų metu, siekiant patraukliai ir kūrybiškai prisistatyti užsienio šalims, Klaipėdos regiono identitetas buvo perteiktas per pušų, juosiančių visą pajūrio kraštą, istorijas bei tokiu būdu taip pat buvo pristatomi regioniniai turizmo produktai. Sukurta regiono unikalumą vaizduojanti iliustracija – žemėlapis bei natūrali arbata „Pušų istorijos iš Klaipėdos regiono“ – išlanksčius laivelį primenančią arbatos pakuotę, atrandama žaisminga pasaka apie Klaipėdos regioną. „Paragauti arbatos – tai pajusti čionykščią atmosferą ir jos kerus. Paslaptingos arbatos puodelis kvies atvykti į Klaipėdos regioną – vietą, kurią verta atrasti“, – rašoma „Pušų istorijose“.

Kartu su partneriais iš Lenkijos Pamario (Pomorskie) regiono, praėjusių metų spalį buvo organizuotas britų kelionių žurnalisto ir tinklaraštininko Scott Tisson vizitas į Klaipėdos regione, kurio metu svečias iš Didžiosios Britanijos aplankė populiariausius regiono turizmo objektus, pažino krašto kultūrą, bendravo su vietos gyventojais. Savo viešnagės įspūdžiais ir kelionės akimirkomis keliautojas dalinosi socialiniuose tinkluose, savo kelionių tinklaraštyje. Iš viso S. Tisson pasidalinti įrašai pasiekė 45 tūkst. socialinių tinklų vartotojų, o daugiau nei 3 tūkst. vartotojų tiesiogiai komentavo, dalinosi ir pamėgo pasidalintas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Projekto partnerių atlikta analizė parodė, kad projekto metu įgyvendintų veiklų ir rinkodaros kampanijų rezultatas virš 5000 turistų iš Austrijos ir Jungtinės Karalystės apsilankiusių projekto partnerių regionuose.

Projekto įgyvendinimas atskleidė regioninio turizmo iššūkius

Daugiau nei dvejus metus trukęs projektas leido ne tik tapti aktyviais tarptautinės turizmo bendruomenės nariais, tačiau atskleidė ir padėjo identifikuoti nemažai Klaipėdos regiono turizmo sektoriaus iššūkių. Vienas opiausių – neturėjimas aiškaus Klaipėdos regiono turizmo pozicionavimo ir atpažįstamo prekės ženklo. Klaipėdos regioną dažniausiai pristato atskiri savivaldybių prekių ženklai. Norint būti matomiems užsienio rinkose, būtina turėti vieningą regiono rinkodaros strategiją, prekės ženklą, aiškiai suformuotą nešamą žinutę, tikslinėms auditorijoms pritaikytus ir atrinktus pasiūlymų paketus. Tačiau net šių dalykų turėjimas kardinaliai situacijos nepakeis – būtina ir nuolatos tikslingai šiuos resursus planuoti, valdyti ir sekti jų efektyvumą bei atsiperkamumą. Projekto partnerių patirtis rodo, kad siekiant efektyviai koordinuoti regioninį turizmą, tikslingai ir efektyviai planuoti ir valdyti turimus išteklius bei finansinius resursus. Tarptautinė praktika įrodė, kad vieninga vizija, nuoseklus ilgalaikių turizmo plėtros tikslų identifikavimas ir nuoseklus jų įgyvendinimas, raktas į vietovės turistinio patrauklumo ir žinomumo didinimą.

Projekto metu įgyvendintos priemonės ir rinkodaros veiklos atskleidė, kad Klaipėdos regiono – Lietuvos pajūrio – kryptis yra vis dar mažai žinoma Jungtinės Karalystės ir Austrijos rinkose. Vykdyta apklausa prekybos centruose parodė, jog Lietuvą žino tik nedaugelis. Nemažai apklaustųjų net nežinojo Baltijos jūros. Sutikti žmonės daugiausia klausinėjo ir domėjosi Lietuvos geografine padėtimi, klimato sąlygomis, atstumais, bendra informacija apie šalį ir patį Klaipėdos regioną.

Dar vienas projekto metu išryškėjęs turizmo sektoriaus iššūkis – pasirengimas kokybiškai priimti ir aptarnauti užsienio turistus. Darbas su tarptautiniais partneriais ir rinkomis atskleidė, kad nemaža dalis regiono turizmo paslaugų teikėjų nėra pasiruošę dirbti su užsienio turistais – dažnai unikalias ir išskirtines paslaugas bei patirtis regione siūlantys smulkieji verslininkai ir amatininkai nesiūlo paslaugų užsienio kalba, dažnai net neturi interneto svetainės ar bent dalies turinio anglų ar kitomis kalbomis.

Daugiau informacijos apie projektą

Plačiau apie Baltijos jūros turizmo centro platformą ir jos vykdomas veiklas

Asociacijos „Klaipėdos regionas“ informacija
tarptautinis projektas Baltijos jūros turizmo centras
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,93