Patvirtinti mažesni daugiabučių namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

Patvirtinti mažesni daugiabučių namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

Palangos miesto savivaldybės taryba lapkritį patvirtino daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus, juos taikys daugiabučių namų administratoriai. Palyginti su ankstesniais metais,šis mokestis sumažėjo.

Tarifas sumažėjo

Naujai patvirtinti daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalios priežiūros tarifai apskaičiuoti pagal formulę bei, priklausomai nuo konkretaus namo bendro naudingojo ploto bei techninės priežiūros ypatumų, svyruoja nuo 0,012 iki 0,0225 euro už kvadratinį metrą. Iki šiol galiojo tarifas, siekęs 0,0847 euro už kvadratinį metrą.

Apskaičiuojant tarifą vertinamos namo nuolatinių stebėjimų, periodinių (sezoninių) apžiūrų ir jų privalomų dokumentų rengimo išlaidos. Siekiant užtikrinti skaidrų ir efektyvų gyventojų lėšų panaudojimą, atsisakyta į tarifą įtraukti nustatytų namo būklės defektų, inžinerinių sistemų gedimų šalinimo, avarijų likvidavimo ir panašių darbų išlaidas, kadangi ne visų darbų dažnumą, periodiškumą galima prognozuoti, įvertinti jų mastą ir sąnaudas. Dėl šių priežasčių iki šiol ne visada skaidriai būdavo naudojamos namo savininkų lėšos techninei priežiūrai, į kurios tarifą iki šiol buvo įskaičiuotos minėtų darbų sąnaudos.

Savininkų lėšomis

Techninė priežiūra vykdoma pastato savininkų lėšomis. Tai yra mokestis už techninę priežiūrą (pagal tarifą); mėnesinė kaupiamųjų lėšų įmoka pagal kaupiamosios įmokos tarifą (minimalų – neplaniniams darbams, pagrindžiant jų atlikimo faktą dokumentais, o planiniams darbams – pagal savininkų patvirtintą įmoką kartu su darbo planu); papildomas mokėjimas pagal administratoriaus pagrindžiamas papildomai patirtas bendrojo naudojimo objektų defektų, inžinerinių sistemų gedimų šalinimo skubių darbų išlaidas, kai nepakako kaupiamųjų lėšų.

Siekiant užtikrinti skaidrų ir efektyvų gyventojų lėšų panaudojimą, atsisakyta į tarifą įtraukti nustatytų namo būklės defektų šalinimo ir kitas sąnaudas. „V.P.“ nuotr.

Statinio techninę priežiūrą atlieka techninis prižiūrėtojas.

Statinio techninė priežiūra

Statinio techninė priežiūra apima daugybę labai svarbių procedūrų, tai – nuolatiniai namo būklės stebėjimai, periodinės (sezoninės) apžiūros, nuolatinių stebėjimo ir apžiūrų dokumentų rengimas, pildymas bei saugojimas. Atsižvelgus į techninių prižiūrėtojų atsakomybę už tinkamą namo būklės ir priemonių jai atkurti nustatymą, šiais metais buvo sugriežtinti prižiūrėtojų kvalifikaciniai reikalavimai.

Periodinės (sezoninės) apžiūros atliekamos du kartus per metus: daugiabučio namo pavasarį ir rudenį, t. y. pasibaigus ir prieš prasidedant pastatų šildymo sezonui. Periodinių (sezoninių) apžiūrų metuatliekami ir nuolatiniai stebėjimai.

Šias apžiūras atlieka specialistų komisija, kurios vadovas turi būti atestuotas (daugiabučiams namams – techninis prižiūrėtojas bei sistemų prižiūrėtojas ir namo įgaliotinis). Jų metu tikrinamos pagrindinės konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.

Gali būti rengiamos ir neeilinės (specializuotos) apžiūros – ją komisijaatlieka po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kt. bei keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. Galimi specifiniai statybiniai namo tyrinėjimai, auditas, namo kitos ekspertizės ar sertifikavimas.

Statinio naudojimo priežiūra

Savivaldybė vykdo techninės priežiūros kontrolę, ši paslauga yra nemokama. Techninės priežiūros kontrolės tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus.Priežiūros vykdytojas patikrina visus privalomus dokumentus, ypač atkreipia dėmesį į tai, ar techniniame pase yra nurodyti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi), ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas, ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros, taip pat – ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai.

Apžiūrėjęs statinį ar jo dalį vietoje, statinių naudojimo priežiūros vykdytojas nustato, ar statinys naudojamas pagal paskirtį, ar jame nevykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, ar statinį naudojant laikomasi projekte numatytų reikalavimų bei padaro išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą.

Taip pat šis specialistas surašo statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, nustato reikalavimus trūkumams pašalinti, kontroliuoja patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą. Apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus statinio naudotojas ir savininkas informuojami raštu.

„V.P.“ inf.

Palangos Miesto Savivaldybės Taryba patvirtino Daugiabučių Gyvenamųjų Namų Maksimalus Techninės Priežiūros Tarifai
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,885