LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“

LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“

Šie, 2018 metai, ypač gausūs įvairių svarbių mūsų valstybei jubiliejų, t.y. Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - osios metinės, 100 metų Lietuvos Vyriausybei, lapkričio 23 d. švęsime Lietuvos kariuomenės šimtmetį. 2018 - ieji – jubiliejiniai ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, skaičiuojančiai jau 30 gražios ir prasmingos veiklos metų. Buvusius kalinius, tremtinius, laisvės kovų dalyvius vienijanti organizacija gimė kartu su Sąjūdžiu.

1988 m. Pirmasis Palangos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos komitetas.  Iš kairės: A.Tranyzas, V.Galdikienė (pirmininkė), A.Šateika, E.Minelgaitė, J.Jurevičiūtė, R.Majoraitė, L.Alminas. Archyvo nuotr.

1988 m. pakilusi atgimimo banga sužadino viltis kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Buvę sovietinių lagerių kaliniai ir Sibiro tremtiniai suskato jungtis į organizaciją, susikūrė „Tremtinių“ klubas, kurio steigiamasis suvažiavimas įvyko 1988 m. rugpjūčio mėn. Kaune, o tų pačių metų spalio 29 d. buvo sušauktas pirmasis politinių kalinių ir tremtinių suvažiavimas. Po suvažiavimo atskiruose miestuose ir miesteliuose pradėjo steigtis „Tremtinio“ klubo skyriai.

Paskatinta tetosDžeskasgano – Kengyro lagerio politinės kalinės Marijos Jūrevičiūtės, Vida Murauskaitė –Galdikienė kartu su grupe bendraminčių tremtinių ėmėsi burti Palangoje ir jos apylinkėse gyvenančius tremtinius ir politinius kalinius. 1988 m. lapkričio 12 d. „Neringos“ klube įvyko Palangos Tremtinių klubo steigiamasis susirinkimas. Jame buvo išrinkta organizacijos taryba: Vida Galdikienė, Leandras Alminas, Arūnas Šateika, Jadvyga Jūrevičiūtė, Regina, Marozaitė, Eglė Minelgaitė, Kazimieras Jokūbauskas. Tarybos pirmininke buvo išrinkta Vida Galdikienė.

Buvęs Palangos tremtinys Jurgis Poška su dukra Irena Poškaite Burbiškių dvaro parke 2012 m.

Tai buvo labai drąsūs žmonės, rizikavę ne tik savo, bet ir savo šeimų likimu. Buvo Sąjūdžio pradžia, Lietuvoje tebeveikė visos okupacinės valdžios represinės struktūros: saugumas, milicija, Lietuvoje tebebuvo sovietinė armija.

Įkurto „Tremtinių“ klubo tikslas – vienyti visus nukentėjusius nuo stalinizmo, žadinti tautos savimonę, rūpintis istorinės atminties išsaugojimu, jaunosios kartos patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymu.

Per 30 veiklos metų atlikta daug darbų: pastatytas Tremtinių kryžius, įkurtas ir atnaujintas tremties bei rezistencijos muziejus, partizanų žuvimo, tardymo vietose pastatyta daug paminklų, atminimo akmenų. Kasmet dalyvaujame visose miesto šventiniuose renginiuose, tremtinių sąskrydyje Ariogaloje, pagarbiai palydime savo narius amžinybėn.

Minint mūsų organizacijos jubiliejų norime priminti pavardes tų drąsių žmonių, kurie kūrė „Tremtinių“ klubą ir kurių jau nėra su mumis. Tai pirmosios Tarybos nariai: Leandras Alminas, Jadvyga Jūrevičiūtė, Regina Majoraitė, Kazimieras Jakubauskas; buvę filialo pirmininkai: Algirdas Paulauskas, Juozas Zubernis, Petras Gabrėnas; buvę partizanai ir partizanų ryšininkai: Vytautas Jūrevičius, Jonas Ožeraitis, Stasė Danilevičienė, Eugenija Bieliauskienė, Marija Jūrevičiūtė ir daugel kitų.

Palangos buvusių tremtinių išvyka į Minaičius (Radviliškio raj.). Prie Laisvės kovų paminklo. 2012 m.

Praėjus 77 metams nuo 1941 m. trėmimų pradžios, norisi paklausti buvusios politinės kalinės Marijos Jūrevičiūtės žodžiais: „Ar gali kas grąžinti pavogtą jaunystę, sunaikintą sveikatą, sutryptą žmogiškąją garbę, sunaikintą gyvenimą ir laimę?“

Palangos m. buvusių tremtinių organizacijos valdyba, taryba ir seniūnai. 2012 m.

Sveikiname visus Palangos buvusius tremtinius, politinius kalinius, laisvės kovų dalyvius su prasmingos 30 - ies metų veiklos jubiliejumi, linkime sveikatos, taikaus ir žydro dangaus Jums ir Jūsų šeimų nariams. Tegu ateinančios kartosniekad nepatirs to, ką išgyventi teko mūsų kartai. Tegu laiminančio Kristaus ranka saugo ir globoja Jus.

LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-1 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-2 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-3 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-4 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-5 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-6 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-7 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-8 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-9 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-10 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-11 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-12 LPKT Sąjungos Palangos filialui – 30 metų: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus!“, nuotrauka-13

G. Vėlavičienė,

LPKT sąjungos Palangos filialo valdybos pirmininkė,

Vida Galdikienė, Arūnas Šateika,

pirmosios tarybos nariai, tremtiniai

LPKT Sąjunga Palangos filialas 30metų
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,918