Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai)

Aidint ovacijoms, kurorto vadovas įteikė klebonui M.Venskui Algimanto Pociaus ir jo komandos iš gintaro padarytą įspūdingą Palangos bažnyčios kopij...
Aidint ovacijoms, kurorto vadovas įteikė klebonui M.Venskui Algimanto Pociaus ir jo komandos iš gintaro padarytą įspūdingą Palangos bažnyčios kopiją. Nustebintas kunigas šią dovaną priėmė atsidėkodamas kaip visada plačia šypsena ir plojimais.

Tamara Zaiceva

„Prieš aštuonerius metus, kai baigęs mokslus Romoje atvykau į Palangą ir pirmąsyk atsistojau čia prieš jus, paprašiau jūsų – patikėkite manimi. Tuomet buvau visiškai žalias piemuo. Dabar ir vėl prašau jūsų – patikėkite manimi, viskas bus gerai“, - atsisveikindamas su parapijiečiais šiandien sakė vis dar Palangos parapijos klebonas Marius Venskus.

„Nepykit, jei nejučiom apsiriksiu“

Šiandien palangiškių itin mėgiamas kunigas aukojo paskutiniąsias šv.Mišias Palangoje kaip šios parapijos dvasinis vadovas. Rytoj vidurdienį bus prisaikdintas naujasis klebonas Kęstutis Balčiūnas.

„Šiandien Palanga liūdi“, - kalbėdamas palangiškių ir šventojiškių vardu sakė kurorto vadovas Šarūnas Vaitkus. Ir tai tikrai buvo visiškai akivaizdu. Ne vienas parapijietis šluostė ašaras, sėdėjo be šypsenos ir kalbėjo tokiomis liūdnomis gaidomis, lyg lydėtų miestiečių širdis pavergusį kleboną mažų mažiausiai į kosmosą.

„Nepykit ant manęs, jei po kokio mėnesio aptiksite mane čia, prie bažnyčios, sėdintį ant suolelio. Aš taip įsijaučiau į savo pareigas – būti Palangos klebonu, kad galiu nejučiom apsirikęs vėl atsirasti čia“, - šmaikštavo ir parapijiečius pralinksminti bandė į Tauragę perkeliamas kunigas.

„Štai ir Roko atlaidai praėjo, sveikinu visus palangiškius su vasaros pabaiga. Bet mes jūsų, mielieji poilsiautojai, neišvarome iš Palangos – jūs visada pas mus laukiami“, - kalbėjo miestiečių neretai tiesiog vardu vadinamas Marius, akivaizdžiai užsimiršęs, jog rytojaus vakarą jis jau leis naujoje tarnystės vietoje.

„Palanga – pirmoji mano parapija, tai lyg pirmoji meilė“, - „Vakarinei Palangai“ yra sakęs M.Venskus. Meilę miestui ir parapijiečiams klebonas patvirtino ir savo atsisveikinimo kalboje: „Atleiskite, jei palikau kažkurį iš jūsų be dėmesio, nepasiekiau jūsų. Aš noriu apkabinti maldoje kiekvieną iš jūsų“, - sakė klebonas.

Sutelkė bendruomenę

„Aš visada galvojau, kas įtakoja tai, jog žmogus tampa taip mylimas. Prireikė visai nedaug laiko - vos kelerių metų, ir Jūs jau tapote tikras palangiškis. Per aštuonerius metus, kuriuos praleidote Palangoje ir su palangiškiais, tarp Jūsų - Palangos parapijos klebono - ir miesto bendruomenės užsimezgė itin šiltas ir draugiškas ryšys.Jūs esate telkiantis žmogus, ta asmenybė, kuri myli žmones. Ir miestiečiai netruko tai pastebėti ir įvertinti – į bažnyčią ėmė rinktis jaunimas, maldos namuose pradėjo lankytis tie žmonės, kurie neidavo į bažnyčią. Tai yra didžiulis Jūsų indėlis, Jūs sutelkėte šią nuostabią bendruomenę. Be Jūsų šypsenos, palaiminimo, gražaus žodžio, be Jūsų meilės šiam miestui nevyko joks didesnis renginys. Jūs palaiminote visus naujus ar rekonstruotus Palangos objektus – Gintaro muziejų, senąsias Palangos vilas, koncertų salę, baseino statybas ir daugelį kitų. Visos bendruomenės vardu noriu nuoširdžiai padėkoti už tą atsidavusią tarnystę žmonėms. Palanga šiandien liūdi, bet Palanga tuo pačiu supranta, kad Jūsų pasirinktas gyvenimo kelias – tarnauti žmonėms, skleisti Dievo žodį, kad mes būtume geresni šiame gyvenime. Jūs tarnausite netoli nuo mūsų, Tauragėje, tad norime Jūsų paprašyti, kad nepamirštumėte mūsų, šio nuostabaus, gražaus miesto, kuris kvepia pušimis ir kuriame girdimas jūros bangų ošimas, kuris turi tokį nuostabų baltą smėlį ir geraširdišką bendruomenę“, - kalbėjo Palangos vadovas Š.Vaitkus.

Aidint ovacijoms, kurorto vadovas įteikė klebonui M.Venskui Algimanto Pociaus ir jo komandos iš gintaro padarytą įspūdingą Palangos bažnyčios kopiją. Nustebintas kunigas šią dovaną priėmė atsidėkodamas kaip visada plačia šypsena ir plojimais. M.Venskui padovanotas ir albumas, kuriame – begalės parapijiečių padėkų.

Pasirūpino gerais orais

Vėliau išlydėtuvės persikėlė į parapijos kiemą, kur šimtų susirinkusių parapijiečių ir kurorto svečių laukė tikra bendruomenės šventė – muzikantų iš Plungės pasirodymas, kareiviška košė, gira bei Palangos mero Š.Vaitkaus parūpinti didžiuliai šakočiai. Čia išsirikiavo nemaža eilė norinčiųjų paskutinįsyk pabendrauti su parapijos vedliu Mariumi Venskumi, padėkoti jam, įteikti savo atsineštą atminimo dovanėlę. Buvo akivaizdu, kad klebonas ir šįsyk sutelkė bendruomenę – pajusti bendrystę, pakalbėti apie išlydimą dvasininką ar aptarti vasaros rezultatų.

„Gegužės mėnesį žurnalistai mane sutiko su Mariumi ir paklausė: ką mes darysime, kad sezonas tikrai būtų geras. Tuomet nieko daug negalvodamas atsakiau, jog su klebonu pasirašėme sutartį ir jis pasirūpins gerais orais. Kaip matote, pasirūpino“, - bendruomenės šventėje susirinkusiems kalbėjo meras. Šis jo pasakojimas buvo pasitiktas juoko banga ir plojimais.

Išvyksta jau rytoj

Būsimasis Palangos klebonas Kęstutis Balčiūnas, prieš kurį laiką lankydamasis su M.Venskumi „Vakarinėje Palangoje“, sakė suprantąs, jog M. Venskus labai aukštai užkelė kartelę, bet stengsis neapvilti savo naujų parapijiečių. Pirmąsias šv.Mišias kaip naujasis klebonas jis turėtų aukoti ateinantį sekmadienį.

Rytoj 12 val. K.Balčiūnas prisieks Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. „Po tikėjimo išpažinimo ir priesaikos aš jau nebebūsiu Palangos dekanas, klebonas. Aš labai gerbiu naująjį kleboną ir žinau, kad mano laikas čia baigiasi“, – „Vakarinei Palangai“ yra sakęs M. Venckus.

Šiandien žurnalistei jis patvirtino, jog rytoj, vos tik bus prisaikdintas K.Balčiūnas, jis perduos naujajam parapijos ganytojui klebonijos raktus ir iškart išvyks.

„Būna tokios tradicijos, jog padarai perdavimą, jau nebesi parapijos klebonas, tačiau dar kokį mėnesį lieki, neva padedi, o iš tikrųjų tik trukdai. Aš darysiu kitaip - vos perdavęs bažnyčios raktus iškart susikrausiu lagaminą ir tą pačią dieną išvyksiu. Klebonu Kęstučiu Balčiūnu visiškai pasitikiu, jam nesimaišysiu nuo pirmosios jo įšventinimo dienos. Žinau, kad perduodu parapiją į geras rankas“, – „Vakarinei Palangai“ anksčiau yra sakęs palangiškių itin mėgiamas kunigas.

„Prieš atvykdamas į Palangą aš turėjau čia savo misiją, dabar viskas jau padaryta, reikia semtis naujos patirties. Juolab kad suburtas puikus talkininkų būrys, komanda, kuri tikrai tęs pradėtus darbus. Aš atvėriau bažnyčios duris, o dabar naujo žmogaus naujas uždavinys – plėsti veiklų spektrą, eiti gilyn, į turinį. Tai puikiai gali padaryti mažiau kalbantis, bet labai išsilavinęs žmogus“, – „Vakarinei Palangai“ kalbėjo M. Venckus.

Dėkoja miesto vadovai ir parapijiečiai

Švento Roko atlaidai

Išlydėtuvės tęsėsi aikštėje prie parapijos

Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-1 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-2 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-3 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-4 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-5 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-6 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-7 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-8 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-9 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-10 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-11 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-12 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-13 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-14 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-15 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-16 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-17 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-18 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-19 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-20 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-21 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-22 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-23 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-24 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-25 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-26 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-27 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-28 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-29 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-30 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-31 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-32 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-33 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-34 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-35 Palangos klebono M.Venskaus išlydėtuvės: ašaros, plojimai, gintarinė bažnyčia ir kareiviška košė (nuotraukų albumai, vaizdo įrašai), nuotrauka-36
klebonas Marius;Venskus;išlydėtas
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,944