Buvęs policijos pareigūnas kaltinamas peiliu sužalojęs „Pajūrio žibinto“ lankytoją

Zenonas Rupkus

Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose narpliojama paini muštynių istorija, kurioje pagrindiniu kaltinamuoju tapo buvęs pareigūnas kauniškis Donatas M. Jis negali prisiminti detalios įvykių eigos, mat praėjusiais metais rugsėjį Palangoje vyras ilsėjęsis, o poilsį įvairino alkoholis bei vakarai kavinėje „Pajūrio žibintas“.

Į teismo posėdžių salę eina kaltinamasis,  jo žmona ir  įvykį mačiusi dainininkė A. Gerikienė. „V.P.“ nuotr.

Galėjo baigtis žūtimi

D. Mieliauskas kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu ir sunkiu sveikatos sutrikdymu pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius. Jam pareikšti įtarimai dėl žmogaus sveikatos sutrikdymo ir viešoje vietoje demonstruoto įžūlaus elgesio, grasinimų, vandališkų veiksmų, kuriais rodė nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Parodymus davę liudytojai situaciją vertino iš kavinės darbuotojų pozicijos, pasakojo, kad per darbus negalėjo įžiūrėti detalios konflikto baigties. Nukentėjusiojo advokatas tikino, kad jo ginamasis patyrė rimtų sužalojimų, du kartus jį buvo ištikusi klinikinė mirtis, ir tik dėl medikų greitos reakcijos, daryto širdies masažo, po ilgo gulėjimo komoje jis atsigavo. O galėjo vakarėlis baigtis ir vyro žūtimi.

Donatas M. kaltinamas kurorte įvykdęs sunkų nusikaltimą

Moterį šokdino šeimos draugas

Teismo salėje parodymus davė ir Donato M. sutuoktinė Edita. Niekur nedirbanti, du vaikus auginanti vidurinį išsilavinimą turinti moteris liudijo, kad praėjusių metų rugsėjį ji su vyru ir vilniečiu draugu Andriumi vakarojusi „Pajūrio žibinte“.Ji neslėpė, kad kurorte jie vartoję alkoholį, norėję atsipalaiduoti, pailsėti, gerai praleisti vakarą, klausytis muzikos, pašokti. Šis baras jiems buvo gerai žinomas, nuo seno pamėgtas, esantys nuolatiniai klientai ir pažįstantys visą personalą. Moteris pasakojo, kad tą vakarą sėdėję lauke. Ją džiugino šeimai paskirta vakaro muzikantų daina, kuriai skambant nuskubėjo į kavinės vidų šokti. Kadangi jos vyras santūrus, nėra šokių mėgėjas, ją šokdinęs šeimos draugas Andrius.

Prausė kraujuojantį vyrą

Gerai pasilinksminusi kompanija jau rengėsi eiti namo, tačiau vyrai užsinorėję į tualetą. Kavinės viduje pramogautojai užsilaikė ilgiau nei įprasta, tad moteriai teko jų laukti, kaip liudijo, apie pusvalandį. Kadangi buvusi lauke, kas vyksta viduje pamatyti ji negalėjusi, tačiau ramybę sudrumstė didžiulis triukšmas. Ji pamatė savo vyrą gausiai kraujuojantį, sukniubusį ant kavinės laiptų. Moterį šokiravo kruvina sutuoktinio galva, o pakėlus akis ji galėjo matyti du vyrus – vienas mažo ūgio, smulkutis, o kitas – stambus, augalotas. Moteris prišokusi prie kruvino vyro traukė jį už rankos, ragino eiti iš čia. Vyras atsikėlęs, abu sutuoktiniai nuėję į šalia esančią kavinę „Vila Gražina“, kur praususi kruviną sutuoktinį. Pažįstamas barmenas paskolinęs švarius marškinėlius, vėliau porą išleido pro galinį išėjimą, tikriausiai bijodamas, kad neįsipliekstų antroji konflikto banga. Ar į kavinę sugrįžo antrąjį kartą, ji to parodyti nebegalėjo.

Šalia „Pajūriožibinto“ stovėjo policija ir greitoji

Moteris teigė norėjusi kviest policiją ir greitąją, tačiau dėl savo būklės nesugebėjo pati paskambinti. Tad pamačiusi konflikto vietoje reikiamas tarnybas, pati prie jų priėjo. Pareigūnai prašę palaukti, o tuo metu dainininkė Aušrinė Gerikienė atnešusi ledukų dėjo jos vyrui prie galvos.

„Įvykio vietoje buvęs šurmulys, kažkokios moterys šaukė ant mano vyro. Policininkai uždavinęjo įvairių klausimų, kažkas pranešė, kad nudurtas žmogus mirė. Supratau, kad šaukiančios moterys kaltina mano vyrą, aš joms grubiai atsakiau, klausiau, ką čia nusišneka. Atvažiavo greitosios pagalbos automobilis, ligoninėje pamačiau, kad vyro klubai nusėti mėlynėmis nuo spyrių. Žinau, kad vyras gavo stiprų smūgį į pakaušį, o ar ranka, ar kažkokiu kietu daiktu negaliu pasakyti“, – teismo salėje kalbėjo ponia Edita. Ji pamena, kad žmonės šaukė, rodė pirštais į jos vyrą, todėl muštynių fakto ji neneigė. „Ką aš čia beneigsiu, daug kas kaltina jį“, – parodė kaltinamojo sutuoktinė.

Netikėtai sugedo kameros

Teismas, siekdamas išsiaiškinti, sutuoktinių šeima liudytojams nedariusi spaudimo, nesiūliusi pinigų. Moteris patikino to nedariusi, tačiau apie įvykį su žmonėmis kalbėjusi, ėjusi į barą prašyti vaizdo kamerų medžiagos, deja, baro savininkas teigė, kad kameros tą vakarą netikėtai sugedusios. Liudytoja tikino kalbėjusi su padavėja, ši minėjusi galinti pasakyti teisybę ir teisme, todėl apsikeitusios telefono numeriais. Žmonės po įvykio kalbėję, kad nukentėjusysis po dviejų dūrių peiliu paniręs į komą, o gal net žuvęs. Laimei, buvo atgaivintas. Ji bendravusi ir su kitu aptarnaujančiu personalu, žadėjusi ne finansinį atlygį, o jei savininkai išmestų iš darbo, padėti per pažįstamus susirasti darbą Ispanijoje. Mat šeimos pajamos nedidelės, jie gyvenę tik iš jos vyro 300 eurų pareigūno pensijos, kuri po įvykio sustabdyta, tad šeimai reikalinga giminių finansinė parama. Ji samprotavo, kad savininkas ir baro personalas galėjęs prieš juos susimokyti, nes, kaip paaiškėjo, konfliktą išprovokavęs stambusis vyras Kostas B. esąs baro savininkų giminaitis.

Prašė atlygio

Sutuoktinė liudijo, kad nukentėjusįjį lankė ligoninėje, bandė susitaikyti, jau atlygino pusketvirto tūkstančio eurų padarytą žalą, tačiau dūrius peiliu išgyvenęs vyriškis ar jo draugai reikalavę 100 tūkstančių eurų neturtinės žalos. Derybos vykusios, suma mažėjusi, galiausiai nukritusi iki 50 tūkstančių eurų. Tačiau tokių pinigų šeima surinkti per mėnesį neįstengia, jie norėtų žalą atlyginti dalimis. „Mes jų atsiprašėme, bet tokių pinigų nėra, prie geriausių norų nesurenkam. Norėtumėm leidimo žalą atlyginti pagal galimybes“, – kalbėjo kaltinamojo sutuoktinė.

Trenkė dešine ranka tiesiai į galvą

Parodymus davė ir anuomet padavėja dirbusi mergina. Ji liudijo, kad abi kompanijos sėdėjusios atskirai. Visi muštynių dalyviai – nuolatiniai kavinės lankytojai, tad jai gerai pažįstami veidai. Padavėja nepažinojusi tik sužaloto asmens – smulkiojo vyriškio. Augalotasis Kostas anuomet sėdėjęs kavinės viduje su nukentėjusiuoju R.K. – mažo ūgio, smulkaus kūno sudėjimo vyruku. Jie vartoję daug alkoholio. „Kostas, bare pamatęs Donatą M., pradėjo griežti dantimis, iš garsių komentarų susidarė įspūdis, kad kaltinamasis Kostui nepatikęs kaip žmogus“, - teisme sakė mergina. Ji liudijo, kad dručkis pats pradėjęs pulti kaltinamąjį, baro personalas bandė sulaikyti mušeiką. Tačiau mažasis vyriškis, sėdėjęs, kartu su Kostu, pasakęs, kad tik jis pats galįs išgėrusį galiūną suvaldyti. Jis kažkaip įsivėlęs į konfliktą. Anot jos, storulis puolė išeinantį Donatą iš nugaros, trenkė dešine ranka tiesiai į galvą. Užpuolikas turėjęs sulankstomą peilį rankoje, ir smūgiavęs, kaip jai rodo atmintis, galimai bukuoju peilio galu į pakaušį. Kostas anuomet šaukė „užmušiu“, „nudursiu“. Sumušta galva vyras nugriuvęs, o mažasis dar jį spardęs gulintį. Vėliau DonatasM. kažkur išbėgęs, sugrįžęs. Žmonės šaukė, kad kažką papjovė, kvieskit greitąją. Paties pjovimo ar dūrimo veiksmo ji nemačiusi.

Mergina liudijo, kad pagrindinis konfliktas įsiplieskė tarp Donato ir Kosto. Pagrindinis provokatorius buvęs Kostas, kuris tą konfliktą išvystęs. Ji tikino, kad ir jo žmona minėjusi, kad augalotam vyrui gerti negalima, jis tampąs agresyviu. Buvusi padavėja teismo salėje parodė, kad nemačiusi, kaip mažesnysis Kosto draugasbuvo nudurtas, nes vaizdą užstojęs stambusis vyriškis, per jį nieko nesimatė. Mergina liudijo žinanti, kad Kostas, esąs baro savininkų giminaitis, o kameros, anot padavėjos, tą dieną veikusios puikiai. Nes direktorius, anot jos, griežtai stebėjęs baro darbą, per tam tikrą programėlę, net būdamas namuose galėjo stebėti, ką veikia personalas.

Liudytoja pasakojo, kad tos dienos rytą kavinėje daug žmonių nebuvo, tad padavėjai radę staliuką, kurio nefiksuoja kameros, atsisėdę atsipūsti. Vos tik prisėdę, gavo vadovo skambutį ir klausimų, kodėl salėje nesimato personalo. Tačiau, anot liudytojos, vakare, kameros pradėjo stebuklingai neveikti.

Parodymus davė ir personalas

Parodymus davė ir renginių vedėjas Vaidotas K. Jis pastebėjo sužeistą žmogų pusiau sėdom, pusiau gulom, tikslios pozos nepamena. Vaidotas K. liudijo iškvietęs greitąją, nes girdėjęs sąmyšį ir riksmus, raginančius kviesti medikus. Jis minėjo iš matymo pažįstąs ir Kostą, ir kaltinamąjį, nes jie buvo nuolatiniai baro lankytojai. Taip pat jis pažįstąs ir Kosto žmoną, kuri prieš dvejus metus taip pat yra dirbusi „Pajūrio žibinte“ padavėja.

Parodymus duoda buvusi „Vilos Gražina“ padavėja

Panašius parodymus davė ir M.M. Jis liudijo matęs kaltinamąjį besišnekučiuojantį su moterimi, buvusia padavėja, kuri, kaip paaiškėjo vėliau, esanti Kosto žmona. Apie ką jie šnekučiavosi jis negirdėjęs, tačiau matęs, kaip storulis puola jį baro tarpdury. Jis trenkėsi į laiptus, kraujavo. Liudytojas sakė girdėjęs, kaip kaltinamasis išeidamas klausęs „už ką“. Daugiau nieko nematęs, tik panikuojančius klientus ir vyrą, susiėmusį krūtinę rankomis.

Panašius parodymus davė ir A. N., jis liudijo, jog kaltinamasis ramus žmogus, pats konflikto neišprovokavęs, sumuštas klausęs, už ką.

Iš kavinės paėmė peilį

Apklausta ir kavinės „Vila Gražina“ padavėja. Ji liudijo dirbusi gretimame bare, pamačiusi vyrą einantį prie baro. Pastarasis buvo užėjęs už baro, tad barmenas stengėsi jį išstumti lauk. Mergina liudijo buvusi užimta, aptarnavusi klientus. Tačiau mačiusi, kaip vyriškis traukia stalčius, ieško įrankių. Jis trumpam išėjo iš kavinės, tačiau po pusvalandžio grįžo.

Ikiteisminio tyrimo metu ji nurodė, kad į „Vilą Gražiną“ sugrįžęs vyras paliko kruviną peilį. Personalas jį nuplovęs ir padėjęs prie kitų stalo įrankių. Mergina tikino, kad vyriškis buvęs girtas, sužalota galva. Kodėl jo galva buvo kruvina, sakė nežinanti.

Parodymus davė dar visas būrys liudytojų.

Baigiamosios kalbos

Pirmadienį teismas tęsė baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Į posėdį sakyti baigiamųjų kalbų rinkosi nukentėjusiojo teisinis atstovas, prokuroras ir kaltinamasis. Prokuroras dar kartą priminė, jog 46 metų kauniškis praėjusių metų rugsėjo 23 dieną padarė sunkų nusikalti – dūrė peiliu nukentėjusiajam į krūtinę. Teisiamasis ikiteisminio tyrimo metu prisipažino kaltu, pasakojo, kad jam baro tarpduryje buvo suduotas stipris smūgis į pakaušį, jis stipriai kraujavo. Stambus vyras ant jo šaukė, smaugė, grasino užmušti, papjauti. Žemasis vyras jį spardė gulintį. Atsikėlęs su savo žmona išėjo, kur ėjęs, nepamena. Jis pats neneigia, jog galėjo sužaloti žmogų, tačiau tai įvyko ne dėl chuliganiškų paskatų, o ginant save.

Nukentėjusio vyro advokatas teigė, kad jo ginamasis reikalaus 45 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo. „V.P.“ nuotr.

Liudytojai nurodė matę kaltinamąjį kaimyniniame bare, kur jis grąžino kruviną peilį. Kadangi „Pajūrio žibinto“ savininkų duomenimis kameros neveikė, tad stebėti įvykių sekos neįmanoma. Įvykio vietos apžiūra fiksavo kraujo dėmes prie laiptų, teismui pateikti bendrojo pagalbos telefono įrašai, gauti iš skirtingų abonentų. Pagalbą kvietė net keturi skirtingi žmonės. Nusikaltimo įrankis liko kavinėje „Vila Gražina“. Nuo jo buvo nuplautas kraujas, jis padėtas prie kitų stalo įrankių, iš visumos nebeišsiskyrė. Tyrimo metu paaiškėjo, kad Kostą sieja giminystės ryšiai su kavinės savininkais, gal dėl to paslaptingai dingo vaizdo įrašas. Personalas liudijo, kad tą dieną kameros veikusios nepriekaištingai. Viena padavėjų liudijo, kad konfliktą išprovokavęs stambusis vyriškis, o ne kaltinamasis. Prokuroras kalbėjo, kad ir nukentėjusiųjų veiksmai turi būti vertinami kritiškai.

Siūlė dvejų metų laisvės atėmimo bausmę

Anot prokuroro, kaltinamasis buvęs užpultas netikėtai, šaukęs „už ką“, nukentėjusysis spardęs jį gulintį. Kaltinamajam buvo grasinama, jis buvo sumuštas. Prokuroras pateikė teigiamą kaltinamojo charakteristiką: jis neteistas, nebaustas, daug metų dirbęs Vidaus reikalų sistemoje, augina du nepilnamečius vaikus. Už dvi nusikalstamas veikas – viešosios rimties sutrikdymą bei sunkų sveikatos sužalojimą – prokuroras siūlė skirti dvejus metus laisvės atėmimo pataisos namuose ir tenkinti Ligonių kasų 4 tūkst. eurų ieškinį ir 45 tūkst. eurų civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti.

Nukentėjusysis teisme parodė, kad konfliktas įvykęs tarp Kosto ir Donato neva dėl to, kad kaltinamasis užpuolęs buvusią barmenę Kristiną, jis tampęs jos drabužius, vadinęs ją necenzūriniais žodžiais, o ji, kaip paaiškėjo vėliau, esanti stambaus, grasinusio vyro žmona. Esą storulis ėjęs ginti savo žmonosir netikėtai užgriuvęs ant žmogaus. Mažasis parodė spardęs kaltinamąjį gulintį neva dėl to, kad koja bandęs išmušti peilį. Nors dūrio momento peiliu nė vienas liudytojų tiksliai neužfiksavo, tačiau matė, kad kaltinamasis buvo priėjęs, o po to nukentėjusysis susiėmė krūtinę rankomis. Jis patyrė kiauryminį krūtinės ląstos sužalojimą su širdies pažeidimu.

Prašė švelnesnės bausmės

Kaltinamojo advokatas prašė lengvesnės bausmės, leisti civilinius ieškinius dengti dalimis, įvertinti tai, kad teisiamasi konflikto pats neprovokavo, bare elgėsi ramiai, o buvo užpultas. Jis prašė panaikinti kaltinimus viešosios tvarkos pažeidimu, nes konflikto provokatoriai yra kiti asmenys.

Teisiamasis teismo salėje dar kartą atsiprašė visų, kuriuos įskaudino, ir prašė švelnesnės bausmės.

Nukentėjusiojo advokatas teigė esą atsiprašymo neužtenka, jis turi būti pagrįstas konkrečiais veiksmais. Teisininkas priminė, kad jo ginamasis, patyręs dvi klinikines mirtis, reikalaus 45 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti ir nesutinka su galimybe sumą padengti dalimis.

Galutinį žodį šioje byloje teismas tars liepos 10 dieną.

Pajūriožibintas muštynės dainininkė A.Gerikienė
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,931