Privatumo politika

Ši privatumo politika apibrėžia asmeninės informacijos apie vartotojus tvarkymo ir apsaugos tvarką, kurią Mariupolio miesto svetainės (toliau - Svetainė) gali gauti naudodamiesi svetaine ir programomis 0629.com.ua
Prieš naudodami svetainę, perskaitykite šios privatumo politikos sąlygas.

Bendrosios nuostatos
1.1. Naudodamiesi svetaine, jūs sutinkate, kad:

a) Pradedant naudoti programinę įrangą, svetainė bet kokiu būdu reiškia, kad jūs visiškai sutinkate su visomis šios Privatumo politikos sąlygomis be jokių išimčių ir apribojimų.
c) Jei nesutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis, turėtumėte nedelsiant nutraukti bet kokį programinės įrangos ir Svetainės naudojimą.

d) Administracija gali keisti privatumo politiką (įskaitant bet kurią jos dalį) be jokio specialaus pranešimo ir nemokėdama jokios kompensacijos. Nauja Privatumo politikos versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.
1.2. Priėmęs šios politikos sąlygas, naudotojas sutinka, kad administracija tvarkytų naudotojo duomenis šioje politikoje numatytais tikslais, taip pat perduotų naudotojo duomenis tretiesiems asmenims šioje politikoje nurodytais atvejais.

Naudojant svetainę naudodami žiniatinklio naršyklę, kuri priima duomenis iš slapukų, naudotojo sutikimas, kad administracija gali rinkti ir apdoroti slapukus iš šios politikos tikslų, taip pat perduoti duomenis iš slapukų trečiosioms šalims išvardytais atvejais šioje politikoje.
1.3. Paprastai administracija nepatvirtina naudotojų pateiktos asmeninės informacijos tikslumo.

Vartotojų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo sąlygos ir tikslai
2.1. Naudotojo asmens duomenys, pvz., Vardas, pavardė, el. Paštas, telefonas ir kt., Perduodami Naudotojo sutikimu.

2.2. Asmens duomenų perdavimas Svetainės administracijos naudotojui per Vartotojo ir Įmonės registracijos formą reiškia, kad Vartotojas sutinka perduoti jo asmens duomenis.
2.3. Svetainės administracija apdoroja informaciją apie vartotoją, įskaitant jo asmens duomenys, pvz., vardas, pavardė, globėjas, el. paštas, telefonas ir kt., taip pat papildoma informacija apie vartotoją, teikiama jiems: organizacija, miestas, pareigos ir pan., siekiant įvykdyti įsipareigojimus Svetainės naudotojui .

2.4. Asmens duomenų tvarkymas atliekamas remiantis principais:

a) asmens duomenų tvarkymo ir vientisumo tikslų ir metodų teisėtumą;

b) asmens duomenų tvarkymo tikslų atitikimą tikslams, iš anksto nustatytiems ir deklaruotiems renkant asmens duomenis;
c) tvarkomų asmens duomenų apimties ir pobūdžio atitiktis asmens duomenų tvarkymo metodams ir asmens duomenų tvarkymo tikslams;

d) nepriimtinumas sujungti duomenų bazes, sukurtas nesuderinamiems duomenų bazių su asmens duomenimis tikslais.

2.5. Svetainės administracija tvarko naudotojo asmeninius duomenis su jo sutikimu, kad galėtų teikti Svetainėje siūlomas paslaugas / pardavimus

3 Naudotojo teisės
3.1. Vartotojai gali:

3.1.1. savarankiškai atlikti pakeitimus, papildymus apie save apie asmeninę paskyrą svetainėje.

3.1.2. ištrinti informaciją apie save, pateiktą Svetainėje esančiame asmeniniame kabinete. Tuo pat metu ištrynus profilį gali būti nesugebėta naudoti tam tikrų Svetainės Paslaugų.

3.1.3. paprašius, gauti iš administracijos informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą.
Vartotojų informacijos apsaugos priemonės
4.1. Administracija imasi visų būtinų ir pakankamų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų asmeninę informaciją apie naudotojus nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos prie jų, sunaikinimo, keitimo, blokavimo, asmeninės informacijos sklaidos ir kitų neteisėtų veiksmų. Šios priemonės, be kita ko, apima vidinį duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo procesų bei saugumo priemonių patikrinimą, įskaitant tinkamą šifravimą ir priemones, užtikrinančias fizinį duomenų saugumą, siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie sistemų, kuriose saugoma asmeninė informacija.
5 Baigiamosios nuostatos
5.1. Ši politika, santykiai tarp Naudotojo ir Administracijos, atsirandantys taikant šią politiką, taip pat klausimai, kurių nereglamentuoja ši politika, reglamentuojami taikytina teise.