Nuo liepos 4 d. visą mėnesį bibliotekoje eksponuojama Prano Griušio paroda „Kauno zoo artistų portretai”. Tapytojas Pranas Griušys, gyvena ir kuria Kaune. 1976-1982 metais Valstybiniame Dailės institute Vilniuje, (dabar Vilniaus Dailės akademijoje) įgijo tapytojo-pedagogo specialybę. Nuo 1982 metų yra Vilniaus dailės akademijos, Kauno fakulteto Vizualaus Meno katedros, profesorius.

1997-1998 bei 2001-2002 metais laimėjo Lietuvos Respublikos aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendiją. Tapytojas Pranas Griušys yra surengęs 12 personalinių parodų bei dalyvavo 41-oje grupinėje parodoje Lietuvoje ir užsienyje. Dabar jis yra Vilniaus Dailės akademijos, Kauno fakulteto tapybos katedros profesorius.