Palangos kultūros ir jaunimo centro „Grubusis" teatras, vadovaujams Virginijaus Milinio, po 10 metų pertraukos atgaivina unikalų spektaklį „Amerika Palangoje". Norėdami paminėti Juozo Vilkutaičio Keturakio spektaklio ir 150 – tąjį V. Keturakio gimtadienį, „Grubiojo" teatro aktoriai birželio 21 – 23 dienomis Palangos kurhauze parodys vaidinimą „Amerika Palangoje".

Trijų dalių komedija „Amerika pirtyje” 1899 m. rugpjūčio 20 d. pirmą kartą lietuviškai suvaidinta Palangoje. Pasirodymas buvo atliktas grafo Tiškevičiaus prekių sandėlyje. Tai buvo didelis įvykis lietuviškos spaudos draudimo laikais. Tuo metu uždrausta bet kokia kultūrinė veikla. Spektaklio režisierius buvo P. Višinskis, o organizatoriai ir aktoriai – knygnešiai, studentai, gimnazistai. Vaidinimas daugelį „prikėlė iš tautinio miego. Pabrėžiama, kad įspūdžiai po spektaklio sklido iš lūpų į lūpas. Buvo teigiama, kad lietuvių širdyse užsiliepsnojo patriotinė ugnis.

„Grubiojo“ teatro vadovas Virginijus Milinis teigia: „kuriame naują spektaklį, nes dešimčiai aktorių iš trylikos nepažinta patirtis. Posmodernizmo (postdramos) periodu meno žanrai, kultūros formos linkę persipinti tarpusavyje. Atsiranda nauja kokybė, reikalaujanti specifinio reiškinio apibūdinimo, žanro definicijos. Tempo – ritmo staigus kitimas, netikėtumo faktorius (efektas), šokio bei judesio dominavimas artina „Grubiojo" teatro spektaklį prie burleskos, pastišo žanro apraiškų. Spektaklyje išlieka tik viena autentiška Keturakio komedijos (juokažaislės) scena su senovine teksto leksika“. 

Palangiškių kuriamame spektaklyje vaizduojamos šiandienai aktualios situacijos – emigracija, noras pralobti, apgaunant kitus. Nepamiršti ir būtent Palangos miestui būdingi akcentai, tai yra ruošimasis vasaros sezono atidarymui ar kurorto simbolio – Palangos tilto paminėjimas, pasakojant apie nelaimingos meilės pabaigą. Spektaklis dvelkia „Grubiojo” teatro artistų atsidavimu savo pasirinktai veiklai. Keturakio komedija nesiliaus džiuginti visų, kurie nori pasprukti nuo įgrisusios kasdienybės į šiluma alsuojančią atmosferą, kurioje dings visi juodi gyvenimo šešėliai.