Seminaro lektorė – Renata Dudzinskienė, švietimo ekspertė-konsultantė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, studentų pedagoginės praktikos vadovė.

Aprašymas
Seminaro metu bus analizuojamos ir praktiškai taikomos įvairios mokymosi strategijos, padedančios mokiniams sisteminti ir analizuoti informaciją, geriau suprasti skaitomą tekstą, lengviau įsiminti, veiksmingiau mokytis sąvokų ir koncepcijų, racionaliai ir tiksliai atsakyti į klausimus. Tai padės mokiniams mokytis veiksmingiausiais metodais, pasikliauti savo sugebėjimais, o mokytojus padrąsins ir duos daug patarimų, kaip efektyviau mokyti ir mokytis, kad vaikų ir mokytojų širdyse bei galvose išnyktų išankstinės nusistatymo, bejėgiškumo ir nesugebėjimo padėti nuostatos. Programa ypač aktuali mokytojams, siekiantiems ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.

Temos:
1. Konstruktyvistinis ir interaktyvus požiūriai į mokymą ir mokymąsi. Mokytis – tai kurti prasmę, o ne vien įsiminti.
2. Kaip išmokyti mąstymo įgūdžių ir ugdyti intelektą?
3. Skaitymo strategijos ir jų pritaikymas mokinio poreikiams ir individualiems skaitymo gebėjimams. Įmagnetintos santraukos. 
4. Vaizdinių pateikčių ir grafinių tvarkyklių praktinis taikymas pamokoje. Teksto analizės būdai.
5. Sąvokų ir apibrėžimo strategijų mokymas(is) bei praktinis taikymas.
6. Įsiminimo strategijų taikymas skirtingiems mokiniams. Kaip įsiminti žodžius, eilėraščius, reikšmingus posakius ir kt.? 

Seminaro kaina: 26 Eur

Registracija internetu: www.semiplius.lt iki lapkričio 14 d.

Informacija:


Metodininkė Lina Urbanavičiūtė
Adresas: Vasario 16-osios 6, Palanga
Telefonas: 8-460-40106, 8-620-96165
El. paštas: [email protected]
Svetainė: www.palangosspt.lt