Psichologinis vaidmenų žaidimas „Mafija“, tai įdomus laisvalaikio praleidimo būdas, kurio metu ne tik puikiai praleisime laiką bet ir lavinsime:


Pastabumą - gebėjimas stebėti ir analizuoti žmonių elgesį įvairiose situacijose.
Emocinę laisvę - gebėjimas sąmoningai reguliuoti savo emocijas, o ne būti jų valdomam.
Strateginį mąstymą - gebėjimas formuoti ir įgyvendinti savo elgesio strategiją.
Bendravimo įgūdžius - gebėjimas įtikinamai reikšti savo mintis, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę.
Kūno kalbą – gebėjimas sąmoningai naudoti kūną, kad inicijuoti, keisti arba nutraukti bendravimą.
Spontaniškumą – gebėjimas reaguoti netikėtai kintant aplinkybėms.
Loginį mąstymą - gebėjimas atsekti priežasties ir pasekmės ryšius kitų žmonių elgesyje

Žaidimo metu spontaniškai iškylančios situacijos suteikia progą pasireikšti įvairiems dalyvių komunikaciniams gebėjimams. Tai – proga įvertinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses. 

Reikalinga mažiausiai 10 žmonių grupė! 

Atėjo „naktis“ Visi „užmiega“ Pabunda mafija...