Kažin, ar nors viena Atsinaujinimo diena Klaipėdoje būtų įvykusi be jų - Atsinaujinimo dienos maldininkų. Dar tik mintis sklandė ore, tik troškimas jaukė kasdienybę, kai grupė savanorių pasiryžo melstis už Klaipėdos miesto dvasinį atsinaujinimą. Pradžioje jų buvo tik sauja, vos keli, visos paros nuolatinei adoracijai per mažai. Bet pajėgos sparčiai didėjo. Štai kaip ši grupė save pristato:
"Atsinaujinimo dienų maldos grupė. 
Turbūt daugeliui kyla klausimas, kas mes?
Taigi…
Atsinaujinimo dienos komanda ir šlovintojai kas mėnesį kviečia vis į kitą Klaipėdos bažnyčią melstis už Atsinaujinimo dieną ir miesto atsinaujinimą. Nuo pat pirmojo maldos vakaro maldos grupės nariai įsipareigoja kiekvieną šeštadienį vieną valandą melstis šia intencija. Tokiu būdu vyksta nepertraukiama paros malda. Mes sudarome gražią maldos mozaiką iš daugiau nei šešiasdešimt žmonių. 
Mūsų maldos intencija yra: 
 Už tėvynę Lietuvą, švenčiančią 100 metų atkūrimo jubiliejų, kad jos vaikai ir toliau būtų saugomi Dieviškosios Apvaizdos. 
 Už Katalikų Bažnyčią, kad nepavargtų liudyti šventumo ir kviesti į jį visus žmones. 
 Už Klaipėdos miesto žmonių dvasinį atsinaujinimą, kad ieškotų ir sutiktų Gyvąjį Dievą. 
 Už Klaipėdos miesto dvasininkus, jų tikėjimo atnaujinimą, kad nesiliautų visus vesti Dievo link. 
 Už Klaipėdos miesto Atsinaujinimo dienos renginį, kad Šventoji Dvasia paliestų širdis. 
 Už pasiruošimą Atsinaujinimo dienai, kad Dievas laimintų organizatorius, komandą, savanorius. 
 Už visus katalikiškus renginius, vedančius vienybės link, kad mokytumės kartu džiaugti ir švęsti tikėjimą. 
 Už nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos atsiradimą Klaipėdoje. Už visus, tam pasišvęsiančius ir įsipareigosiančius."

Iki trečiosios Atsinaujinimo dienos Klaipėdoje liko dar vienas maldos ir šlovinimo vakaras - šis šeštadienis, rugsėjo 15 d., Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje (Debreceno g. 3) Pradžia 18 val. šv. Mišios, po jų Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas. Ateikite!