Spalio 1 d. (pirmadienį) 17 val. Palangos viešosios bibliotekos parodų salėje atidaroma Agnės Matulionytės grafikos darbų paroda „Homines Litterarum“.

Agnė Matulionytė – grafikos dizainerė, gimusi Klaipėdoje. Ji mokėsi Klaipėdos A. Brako dailės mokykloje, bakalauro studijas baigė VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. Nuo 2013 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė, jai suteiktas meno kūrėjo statusas. Už savo kūrinius A. Matulionytė yra pelniusi diplomų: atrankinėje „Knygos meno parodoje“ (Vilnius, 2012 m.) – diplomas už knygos „Sapnai“ iliustracijas; gražiausio užrašinės viršelio konkurse (ZOOMBOOK, 2012 m.) – diplomas geriausios kompozicijos kategorijoje; P. Mašioto 150-osioms gimimo metinėms skirtame paveikslėlių knygų konkurse – diplomas už P. Mašioto kūrinio „Kiškis drąsuolis“ iliustracijas. 2016 m. jai buvo skirta individuali valstybės stipendija. Šiuo metu A. Matulionytė gyvena ir kuria Kretingos rajone.

A. Matulionytės grafikos kūrinių serija „Homines Litterarum“ (iš lot. k. raidžių žmonės) – savotiška šios autorės kūrybinių sumanymų tąsa, pradėtų realizuoti maždaug prieš trejus metus, kai ji pateikė kelis panašios tematikos ir sprendimų darbus „5-ajai tarptautinei Lietuvos rašto meno ir kaligrafijos parodai“. Toje parodoje autorė, inspiruota trijų žinomų lietuvių rašytojų K. Donelaičio, S. Nėries ir J. Biliūno literatūrinio palikimo, originaliai ir intriguojančiai suformavo vizualinius ir prasminius kodus, apjungiančius rašytojo pavardės pirmąją raidę ir vieną iš jo parašytų tekstų. Plėtodama šį sumanymą toliau A. Matulionytė šįkart pristato pasaulinio garso rašytojų (J. Irving, K. Abės, V. Woolf, L. Tolstoj ir kt.) vizualinius kodus, suformuotus analogišku principu. Taip jos sprendimuose į nedalomą visumą susilydo rašto ženklas – pirmoji autoriaus pavardės raidė ir originali vieno iš jo parašytų literatūros kūrinių, išklotinė – vaizdinė jau pačios autorės interpretacija. 

Agnė neapsiriboja vien vaizdine raiška, t. y. plastinių formų, kompozicijos darna, nulemiančia estetinių sprendimų išbaigtumą. Jai taip pat yra labai svarbus prasminis šio kūrinio sluoksnis – išlaikant rašytojo parašyto kūrinio nuotaiką, perteikti jo esmę. Kita vertus, ji mezga intrigą. Pateikdama tik vizualinius kodus, parodos suvokėją skatina savarankiškai šių kodų analizei – iššifruoti pavaizduotos raidės pavardės savininką (rašytoją) ir atpažinti kūrinį, kuris galėtų reprezentuoti jo kūrybą ir atitiktų autorės pateiktą vizualizaciją
A. Matulionytės kūriniai visuomet pasižymi idėjos ir raiškos derme, pasirinktų sprendimų originalumu, kartais – netikėtomis vaizdinėmis asociacijomis. Akivaizdu, kad sąmoningai peržengdama materialumo ribas, persikeldama į mažiau jai pažįstamą meno sritį – literatūrą, ji ir čia geba formuoti savarankiškus, prasminei talpius ir vizualiai išraiškingus pasaulius. Jau prisijaukinta ankstesniuose kūrybos etapuose sapnų bei vizijų erdvė šiai menininkei nekelia diskomforto.

Anaiptol ji čia jaučiasi jaukiai ir užtikrintai. Saikinga raiškos priemonių skalė ir nevaržomas minties bei jausmų diapazonas – tai pagrindiniai A. Matulionytės kūrinių bruožai ir šiandieninės jos kūrybos esmė.

Menotyrininkė Danguolė Ruškienė