Virš 3,000 hidroelektrinių ir užtvankų yra suprojektuotos arba jau statomos paskutinėse laukinėse - civilizacijos nepaliestose Europos upėse, Balkanų regione. Šie statiniai padarys nepataisomą žalą tiek upėms, laukinei gamtai ir vietos bendruomenėms. „Blue Heart“ (liet. „Mėlynoji širdis“) liudija kovą už didžiausią neužtvenktą upę Europoje — Albanijos Vjosą. Filmas taip pat pasakoja apie pastangas išsaugoti nykstančią Balkaninę lūšį Makedonijoje, bei Kruščicos moterų protestą Bosnijoje ir Hercogovinoje, kuris jau mėnesius, dieną ir naktį nenuilsta, siekdamos išsaugoti vienintelį bendruomenės turtą – gėlą vandenį.