Rugsėjo 9 d., penktadienį, 17 val. Palangos gintaro muziejus (Vytauto g. 17, Palanga) lankytojus kvies į personalinės Neringos Poškutės parodos „Prūsų mėlis“ atidarymą.
Neringa Poškutė-Jukumienė Lietuvos šiuolaikinėje juvelyrikoje užima unikalią poziciją: ji nesusikoncentruoja į kūnui skirtus objektus ar tuo labiau nekuria papuošalų, o fiksuoja procesus. Juvelyrika jai – nuolat kintančio tyrimo programa, kurioje svarbiausi dalykai – jos kaip menininkės smalsumas ir aktyvi socialinė pozicija. Juvelyrės kūryba neįmanoma be žiūrovų, ne pasyvių stebėtojų, bet aktyvių dalyvių. Jie provokuojami judėti menininkės nubrėžtomis trajektorijomis, mintyse prisiderinti instaliacijos fragmentus prie savo kūno, o labiausiai pageidaujama – kad patys taptų instaliacijos dalimi kaip šįkart.
Naujausioje N. Poškutės-Jukumienės juvelyrikos instaliacijoje „Prūsų mėlis/Prussian Blue“ pasakojama apie šiuolaikiškumo ir istorijos sankirtą, apie iliuzijų ir realybės neatitikimą, apie politiką ir sakralumą. Prūsų mėlis – spalva, atsiradusi dėl klaidos, kai šveicaras dažų gamintojas Johannas Jacobas Diesbachas, XVIII a. pradžioje dirbęs Berlyne, bandė sukurti raudonus košenilio dažus. Tačiau sureagavus kraujui, kaliui ir geležies sulfatui susidarė geležies ferocianidas, turintis labai ryškų mėlyną atspalvį. Šis pirmasis sintetinis pigmentas buvo pavadintas prūsų mėlyna arba Berlyno mėlyna; pavadinimas inspiravo poetus, rašytojus, iki šiol jis skamba romantiškai, nors nieko romantiško čia nėra. Dažnai žmonės, pamatę tikrąją prūsų mėlio spalvą, išgyvena nusivylimą. N. Poškutė-Jukumienė įvairiais prūsiškos mėlynos emalio, epoksidinės dervos atspalviais dengia rombus, sudarančius pagrindinius instaliacijos akcentus. Ji, galima sakyti, mato pasaulį per rombo formą. Ją pasitelkus galima žaisti daugeliu būdų: į rombus išsiskirsto geltonai juoda užtverianti juosta, jis simbolizuoja deimantą ir moters įsčias, jis naudojamas eismo ženkluose; jis kaip modulis, galintis ta pačia forma išreikšti daugybę dalykų. Šiuo atveju Palangos gintaro muziejaus koplyčia pavirsta vienu dideliu rombu, kuriame tarsi sakraliame rate dar kartą įvairiais būdais atsikartoja iš rombų sudėliota mozaika.
N. Poškutė-Jukumienė memus perkelia į juvelyrinius rombus, juos paversdama instaliacijos dalimi ir skatindama žiūrovus atpažinti tai, kas buvo aktualu, o praėjus laikui nebeteko reikšmės. Tie prūsiško mėlio rombai – kaip savotiškos laiko kapsulės; ar ne tokia pati laiko kapsulė yra ir gintaras? Ar ne taip pat romantizuojame mėlynąjį gintarą, patį rečiausią, iš tiesų anaiptol nešvytinčio mėlyna spalva? Ar mėlis nesuteikia savotiško romantiško spindesio „mėlynajai žemei“, kurioje slūgso gintaro klodai ir kuri išties tėra tik kito atspalvio pilka? Mes patys savo aplinką pripildome iliuzijų ir nusiviliame susidūrę su realybe.
Paroda veiks iki 2023 m. balandžio 16 d.
Parodos kuratorė – Jurgita Ludavičienė
Koordinatorė – Regina Makauskienė
Architektas – Vladas Balsys
Dailininkė – Lina Bastienė
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Informacinis rėmėjas – LRT
Rėmėjas – baldų prekybos centras „Šilas“
///
On 9 September, 5 PM exhibition Prussian Blue by Neringa Poškutė will open at the Palanga Amber Museum.
Neringa Poškutė-Jukumienė occupies a unique position in contemporary Lithuanian jewellery: she refuses to concentrate on creating objects for the body, let alone jewellery, focusing instead on the process itself. For her, jewellery is an ever-changing research programme, where the most important is her artistic curiosity and social engagement. Her work is impossible without the viewer, who, instead of a passive observer, is required to be an active participant. The viewer is provoked to follow the trajectories set by the artist, matching in their head the fragments of her installation to their body. Moreover, it is most desirable for viewers to become a part of the installation, as is the case in the work presented.
Neringa Poškutė-Jukumienė’s latest jewellery installation, titled Prussian Blue, tells about the intersection of modernity and history, about the discrepancy between illusions and reality, about politics and sacredness. Prussian blue is a colour born by accident when the Swiss pigment and dye producer Johann Jacob Diesbach, working in Berlin at the start of the 18th century, tried to create cochineal extract. The reaction between blood (it is believed that Diesbach used potash tainted with blood), potash and iron sulfate produced ferrous ferrocyanide, which has a distinct blue hue. This first synthetic pigment was named Prussian blue or Berlin blue. The name has since inspired poets and writers and is still considered to be romantic, although there is nothing romantic about it. Interestingly, many feel disappointed when they see the Prussian blue colour in real life. Poškutė-Jukumienė uses various shades of Prussian blue enamel and epoxy resin to cover the rhombi which is the core element in her installation.
Poškutė-Jukumienė transfers memes into jewellery rhombi, later turning the rhombi into a part of the installation and encouraging the viewer to recognise what at one moment in time was relevant but later lost its meaning. Those rhombi of Prussian blue come to act like a sort of time capsule. And isn’t amber just such a time capsule? Don’t we attach special value to blue - the rarest - amber, which in reality isn’t blue at all? Doesn’t the colour blue gives a kind of romantic glow to the “Blue Planet” which contains layers of amber inside it and which actually is just another shade of grey? We tend to fill our environment with illusions and get disappointed when faced with reality.
Neringa Poškutė-Jukumienė aims to dispel illusions and pull the viewer out of stagnation - and not only by provoking them to participate in her installation. On the one hand, she restores the sanctity of the chapel; on the other, she takes on the role of the Pope, destroying stagnant religious beliefs. The unacceptable is often precisely what deserves to become an object of art - of uncomfortable, loud, critical, ironic art. Eventually, not only the female Pope becomes a meme but also all of us, walking within the large rhombus of the installation. Just like flies trapped in a piece of blue amber. And, in a sense, we are bound to stay in it forever.
Exhibition will be open until 16 April, 2023.
Exhibition curator – Jurgita Ludavičienė
Coordinator – Regina Makauskienė
Architect – Vladas Balsys
Design – Lina Bastienė
Proejct is funded by the Lithuanian Council for Culture
Media sponsor – LRT
Sponsor – furniture centre Šilas