Antano Mončio namuose-muziejuje pristatoma lietuvių jaunosios kartos tapytojos Mykolės Ganusauskaitės personalinė paroda „Apsemtas miškas“, kurioje eksponuojama peizažo žanro kūrinių kolekcija. Parodos kuratorė Dr. Prof. Raminta Jurėnaitė
Parodos atidarymas Rugpjūčio 10 d. 18 val.
Atidarymo metu koncertuos Donatas Bielkauskas - Donis
www.facebook.com/DONISMUSIC
Apsemtas miškas | tapyba, piešiniai
Rugpjūčio 10 - Rugsėjo 30 d. | Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16, LT-00135, Palanga | III-VII 11.00–17.00
www.antanasmoncys.com
www.mykole.com
(ENG below)
„Tapytoja Mykolė Ganusauskaitė (g. 1987) parodai Antano Mončio namuose–muziejuje Palangoje ruošėsi nuo praeitos vasaros. Septynerius metus gyvenusi Paryžiuje ir ten nacionalinėje dailės mokykloje (École nationale supériure des Beaux-Arts) įgijusi bakalauro ir magistro laipsnius menininkė savo šiais kūriniais simboliškai išreiškia pagarbą Antanui Mončiui, dedikuodama savo peizažų ciklus skulptoriaus gimtinės – Vakarų Lietuvos krašto gamtovaizdžiams.
Paties Mončio menininkei nebeteko sutikti, bet legenda apie jį jaudino. Gyvendama Paryžiuje Mykolė sugėrė daugelį tų pačių Paryžiaus, kaip miesto, atmosferos įspūdžių, pažino tų pačių muziejų rinkinius.
Prie peizažo žanro šiuolaikiniam mene įspūdingiausiai pirmasis sugrįžo vienas garsiausių 20-21a. tapytojų Davidas Hocknėjus (David Hockney). Jo išeities taškas tas pats kaip ir XVIIa. pradžioje pirmųjų pradėjusių tapyti gimtinės peizažus, kaip savarankišką žanrą, olandų meistrų. Visi jie gamtoje kūrė piešinius iš natūros, o vėliau iš jų tapė paveikslus dirbtuvėje. Paruošiamoje medžiagoje tyrinėdamas konkrečią vietovę piešinius, Hocknėjus dar papildo fotografijomis ir naujomis skaitmeninėmis technologijomis. Jo tikslas neapsiriboja realistiniu vaizdavimu ir čia vėl jis pasiremia XVIIa. antroje pusėje olandų tapytojo Jakobo van Ruisdalio (Jacob van Ruisdael) išvysčiusio gimtinės peizažų tapybą iki poetiško nuotaikos paveikslo pradėta tradicija. Hocknėjus taip pat perėmė XIXa. tapytojų Džono Konsteblio (John Constable), Klodo Monė (Claude Monet) ir Vincento van Gogo (Vincent van Gogh) plenerinės tapybos patirtį. Galiausiai, monumentaliuose vėlyvose drobėse „Keturi metų laikai“ jam svarbiausia ne realistinis vaizdavimas, bet perteikimas erdvės, šviesos spalvų inspiracijų perkeltų į tapybos kalbą iš tų vietovių kurios jam brangios.
Mykolės peizažai – pagrįsti tais pačiais bendrais principais. Tuo pačiu metu jie nepakartojami savo motyvais nuotaika ir išraiškos priemonėmis.
Besiruošdama sumanymo vykdymui menininkė galiausiai dėmesį sutelkė į dvi Vakarų Lietuvos vietoves. Jau anksčiau jos, kaip peizažistės, dėmesį buvo patraukusios aukštapelkės tarp Palangos, Klaipėdos ir Rietavo. Ji ten sugrįžta dar praeitą vasarą ir per kelias išvykas tyrinėja Aukštojo tyro ir Reiskių tyro kraštovaizdžius. Kitas magiškai Mykolę įtraukęs kraštovaizdis – kasmet potvynio pavasarį apsemiamas Žalgirių miškas Nemuno deltoje, šalia Rusnės. Į ten menininkė šį pavasarį vyko du kartus.
Peizažų tapymas Mykolei yra jos būdas pažinti vietas ir save pačią. Menininkei svarbu konkrečius kraštovaizdžius atidžiai ištyrinėjus perteikti tik jiems būdingus bruožus, išgaunant motyvų autentiškumą. Šiuose peizažų cikluose svarbus vietovių atpažinimas. Tačiau realybėje negalimas lygiai toks pat peizažas du kartus. Keičiantis metų ir dienos laikams, apšvietimui, orui, debesų konstaliacijoms tas pats peizažas visada kitoks. Todėl Mykolė pasirenka serijinį principą, pakartojimus. Jos paveikslų ciklai – panašūs į dienoraštį. Vaizdais aprašomos tapytojos išvykos į Vakarų Lietuvą, atskleidžiamas pats kūrybos procesas nuo eskizų plenere iki išbaigtų drobių dirbtuvėje. “
Dr. Prof. Raminta Jurėnaitė
Mykolė Ganusauskaitė, menininkės vardas Mykolé (g. 1987) studijavo Paryžiuje École nationale supérieure des Beaux-Arts, kurioje įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. 2015– 2017 m. gyveno ir kūrė Kopenhagoje, nuo 2017 m. – Vilniuje. Surengė virš 20 personalinių parodų Lietuvoje, Prancūzijoje ir Danijoje, dalyvavo dešimtyse grupinių projektų Lietuvoje, Prancūzijoje, Danijoje, JAV ir kitur. Konkurso „Jaunojo tapytojo prizas“ laureatė (2013). Nuo 2016 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 2017 rezidavo Saari rezidencijoje, Mynämäki, Suomijoje. Kūrinių turi MO muziejus Vilniuje.
Parodos rėmėjai: Palangos miesto savivaldybė, 7md, Kultūros taryba.
Paroda veikia iki rugsėjo 30 d.
ENG
Antanas Mončys Home-Musem presents a solo exhibition of landscape paintings “Flooded forest” by the younger generation painter Mykolė Ganusauskaitė. The exhibition is curated by Prof Raminta Jurėnaitė.
Vernissage on Wed August 10, 6 p.m.
Donatas Bielkauskas - Donis will perform at the opening.
www.facebook.com/DONISMUSIC
Flooded forest | paintings, drawings
August 10 - September 30 d. | Antanas Mončys Home-Musem
S. Daukanto street 16, LT-00135, Palanga | III-VII 11.00–17.00
www.antanasmoncys.com
www.mykole.com
"The painter Mykolė Ganusauskaitė (b. 1987) was preparing for the show in Antanas Mončys Home-Museum in Palanga since the last summer, right after spending seven years in Paris, where she acquired her BA and MA from the National School of Fine Arts (École nationale supérieure des Beaux-Arts). With her series of landscapes, Mykolė pays a tribute to the sculptor Antanas Mončys and his native region of Western Lithuania.
Although she did not have a chance to meet Mončys in person, Mykolė has always been inspired by his legend. During her time in Paris, Mykolė made sure to visit the museum collections the artist himself saw, and experience the parisian atmosphere the way he might have had.
Among the most impressive returns to the genre of landscape in contemporary art was that of David Hockney, one of the key painters of the 20th-21st centuries. His solution is the same as that of the Dutch masters who established the status of the landscape as an individual genre when painting landscapes of their homeland in the early 17th century. They would all make sketches en plein air, and then later use them to paint their landscapes in workshops. When exploring the locations and preparing the material, Hockney in addition uses photography and modern digital technology. He does not limit himself to the realistic depiction, and here he draws from the Dutch painter Jakob van Ruisdael who worked in the second half of the 17th century and originated the tradition of poetic depictions of nature's moods. Hockney also pays homage to the plein air work of the 19th century painters John Constable, Claude Monet and Vincent van Gogh. Lastly, in his monumental late works from The Four Seasons series, rather than prioritising realistic depiction, he focuses on painting the impressions of space, light and colour in the landscapes dear to him.
Mykolė’s landscapes are based on the same general principles, whilst they are unique in their mood and expressiveness of her painting language.
The conceptual focus of her show is singular: the landscape of Western Lithuania. All paintings resulted from meticulous studies of her chosen locations, however Mykolė’s artistic strategy is to control the viewer's perception of landscape.
When preparing to implement her project, Mykolė focused primarily on two specific locations. She was already familiar with the picturesque high marshes of the region between Palanga, Klaipėda and Rietavas. Last summer, in the course of several trips, she explored the wetlands of Aukštasis tyras and Reiskiai tyras. Another picturesque location that Mykolė found particularly magical is Žalgiriai forest in the Nemunas delta near Rusnė – it gets flooded each year in spring.
For Mykolė, landscape painting is a way of learning about both her locations and herself. The recognisability of the location plays an important role in the series. However, in reality, it is impossible to see the same landscape twice. The landscape is never the same due to the changing seasons, time of the day, light, weather, cloudy constellations. For that reason, Mykolė uses the principle of seriality and repetition. Her series of paintings acquire the form of diary entries about her visits to the Western Lithuania. This way she reveals her entire creative process from the sketches in plein air, to the finished canvases in the workshop."
Prof Raminta Jurėnaitė
Mykolė Ganusauskaitė, artist name Mykolé (b. 1987) studied at the École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris, where she received her bachelor’s and master’s degrees. From 2015 till 2017 she lived and worked in Copenhagen and in 2017 moved to Vilnius. She has organized over 20 solo exhibitions in Lithuania, France and Denmark, participated in dozens of group projects in Lithuania, France, Denmark, USA and elsewhere. She won the second place at the Young Painter’s Prize in 2013 and has been a member of Lithuanian Artists’ Association since 2016. Works owned by MO Museum, Vilnius.
The exhibition runs until 30 September