??̌????????̇ ????????
Spektaklis „Stone-Face-Book“ yra apie ŽMOGŲ ir jo priklausomybė nuo akmenų...
?????ø? ???? – tarptautiniu mastu pripažinta Danijos šokio trupė. Jos meno vadovas ir choreografas Palle Granhøj kuria glaudžiai bendradarbiaudamas su šokėjais. Kiekvieno jo spektaklio pagrindas – autorinė obstrukcijos technika, per pastaruosius 30 metų pagimdžiusi 36 originalius kūrinius. Remdamasis aukščiau minėtu darbo metodu, choreografas transformuoja atlikėjų judesius, ribodamas jų veiksmus, atskleisdamas vidinius jų asmenybės sluoksnius ir tokiu būdu išryškindamas žmogiškąją būtį. Užuot eksponavęs šokėjų plastiką ir choreografijos ypatybes, P. Granhøj scenoje siekia atskleisti vyrus ir moteris, tokius, kokie jie yra: tikrus, gyvus ir sudėtingus. Palle Granhøj darbai jau pristatyti 49 pasaulio šalyse.
http://www.granhoj.dk/
??????? ?????????? gimė 1984 m. Lenkijoje. Šokėjas, aktorius, atlikėjas. Baigė valstybinę aukštąją L. Solski teatro mokyklą Krokuvoje, Šokio teatro skyriaus filialą Bytome. Menininkas bendradarbiauja su daugeliu teatrų Lenkijoje ir užsienyje, o kaip choreografas dirba su TR Varšuvoje arba Nacionaliniu Stary teatru Krokuvoje. Jis vaidino daugelio pripažintų režisierių pastatymuose, įskaitant „Hamletą“ (rež. C. Tomaszewski), „Šv. Sofijos ligoninės akušeriai“ (rež. M. Strzępki), „Stille“ (W. Klimczyk ir D. Knapikas) bei šoko Colleen Thomas Young darbe „Bet saulė pakilo“, Joe Alteris „jei / tada“ Liublino šokio teatre. Nuo 2012 metų jis yra Danijos šokio teatro „Granhøj Dans“ šokėjas. Už Šarlatano vaidmenį spektaklyje „Petrushka-Extended“ (2016) jis buvo nominuotas Danijos teatro apdovanojimui geriausio sezono šokėjo kategorijoje. Jį taip pat galite pamatyti spektaklyje „Ieva ir Adomas“, kuris gavo prestižinį „Reumert 2019“ apdovanojimą kaip geriausias Metų šokio spektaklis Danijoje. Be to, 2020 metais jis pradėjo bendradarbiauti su kita garsia danų kompanija „DON GNU“ ir buvo įvertintas Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos kūrybine stipendija „Jaunoji Lenkija“.
???????? ?????????.
?????/ ?????: LNM Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus / LNM Museum of Palanga’s mayor Jonas Šliūpas (Vytauto g. 23a, Palanga) 60 min.
Choreografo Palle Granhøj spektaklis, sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su atlikėju Mikolaj Karczewski
Spektaklio pastatymą remia: Danish Arts Council
???
???-???????
A performance about A MAN - and his affiliation with stones...
?????ø? ???? is an internationally acknowledged dance company based in Denmark. The productions of Granhøj Dans are created by the company's artistic director and choreographer Palle Granhøj, in close co-operation with the dancers. The starting point of every production is the Obstruction Technique developed by P. Granhøj, and which has made possible the creation of about 36 original works in the last 30 years. Based on the above-named working method, the choreographer reshapes the movements of the performers by means of hindering actions, revealing inner layers of their personality in the process, thus turning the spotlight on human condition. Rather than showing dancers and choreographies on stage, P. Granhøj wants to present men and women as they are: genuine, alive - and complex. The works of Palle Granhøj has so far been presented in 49 different countries.
http://www.granhoj.dk/
??????? ?????????? born 1984 in Poland. Dancer, actor, performer. Graduated the State Higher Theater School L. Solski in Krakow, the branch of the Dance Theater Department in Bytom. The artist collaborates with many theaters in Poland and abroad, incl. as a choreographer with TR in Warsaw or the National Stary Theater in Krakow. He has played in the productions of many recognized directors, including "Hamlet" (dir. C. Tomaszewski), "Obstetricians of the hospital of St. Sophia " (dir. M. Strzępki), "Stille" (by W. Klimczyk and D. Knapik) and choreographies by Colleen Thomas Young "But the sun came up" or Joe Alter "if / then" at the Lublin Dance Theater. Since 2012, he has been a dancer of the Danish dance theater Granhøj Dans. For the role of Charlatan in the play "Petrushka-Extended" (2016), he was nominated for the Danish Theater Award in the Best Dancer of the Season category. You can see him in the choreography "An Eve and an Adam", which received the prestigious Reumert 2019 award as the best dance theater performance in Denmark. In addition, in 2020, he started cooperation with another famous Danish company, DON GNU, and was awarded a creative scholarship from the Minister of Culture and National Heritage "Young Poland".