RENGINIO NUOSTATAI:
I. BENDROJI DALIS
Maratonas KLAJOKLIS - tai maratonas klajojantis per visas gražiausias Lietuvos vietas.
Ir 2020 metus Klajoklis užbaigs bėgdamas finaliniame etape Palangije.
Klajoklio maratonas #12 šį kartą bus ne vienišas bėgimas, bet viso didelio savaitgalinio festivalio Palangoje "Sportas visiems" dalis.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
2. Per bėgimą susipažinti su gražiausiomis Lietuvos vietomis.
3. Įveikti pilną maratono trasą (bet pagal pasiruošimą bus galima bėgti ir trumpesnę, širdžiai malonią distanciją).
4. Plėsti ilgų distancijų bėgikų bendruomenę.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Užfiksuoti dalyvių bėgimo rezultatus ir juos užprotokoluoti.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
Startas - 2020 m.rugsėjo 20d. 10.00val., Palanga, Vytauto g. 16.
Šeimų bėgimo distancijos startas - 2020 m.rugsėjo 20d 13val.
Trasa - ratas 7km .
Šeimų bėgimo trasa - 1km ratas.

V. TRASA IR LAIKO LIMITAS
Trasa bus pažymėta spec.ženklinimu.
Trasos danga - asfaltas.
Laiko limito nėra, todėl laukiami ir visi lėtesnieji bėgikai.

VI. DALYVIAI
1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Už jaunesnius nei 18 metų dalyvius visą atsakomybę prisiima jų tėvai, treneriai arba globėjai.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje .
3. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
4. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.
5. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens ir maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviai galės atsigaivinti vandeniu, Cola, gaiviaisiais gėrimais, ir pasistiprinti vaisiais, sausainiais, užkandžiais.

IX. APDOVANOJIMAI
Visiems dalyviams bus įteiktas atminimo medalis.
Po bėgimo apdovanosime visų metų Klajoklio maratono nominantus.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
Startinis mokestis:
10€ - Šeimų bėgimas
15€ -visos kitos distancijos (7k, 14k, pusmartonis...maratonas).
Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275 arba PAYSERA LT12 3500 0100 0480 5876, iškart atlikus registraciją į bėgimą. Mokėjimo paskirtyje nurodomas renginio pavadinimas ir už kurį bėgiką atliekamas pervedimas (jei mokama už kitą bėgiką).
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.
Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 5 Eur keitimo mokestis.
Kadangi paskutinis etapas bus su limituotu dalyvių skaičiumi (limitas bus patvirtintas artimiausiu metu), todėl vietoje registruotis ir susimokėti dalyviai galės tik jei bus laisvų vietų.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
Registracija į bėgimą:
https://www.maratonai.lt/registracija/klajoklis/
Numeriai bus išduodami renginio dieną nuo 9.00val.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Šio bėgimo organizatoriai - Valdas Šmaižys, bei VšĮ "Maratomanija".
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Kilus klausimams galite skambinti: +370 615 32233 (Valdas). Taip pat galite rašyti [email protected]