Spektaklyje skamba Gražinos Skinderytės - Kurnickienės (sopranas) ir Vytautas Kurnickas (tenoras) atliekamos gražiausios I.Kalman, J.
Strauss, F. Lehar bei kitų operečių arijos bei scenos ir duetai. (Silva, Misteris X, Čigonų baronas ir kt.) Gražiausia operečių muzika pasakoja romantišką meilės istoriją.
Visos svajonės išsipildo...
Spektaklio veiksmas vyksta 1920 -1930 metais. Muzikinio spektaklio herojai – paprasta šokėja ir kilmingas grafas, kaip ir daugelis iš mūsų, svajoja: "Kur rasti laimę ir meilę? O suradus, kaip ja patikėti?" Jie nori mylėti, bet nepasitiki. Tuometinės visuomenės normos ir nuostatos daro jų meilę ir svajones neįmanomomis.
Bet jų meilė yra tiek stipri, kad sulaužo nusistovėjusias visuomenės taisykles. Galiausiai patikėję jau ir taip trapia savo ateitimi, jie suklysta ir per kvailiausią atsitiktinumą praranda vienas kitą, tačiau likimas vis tiek juos suveda. Jiems tenka ginti savo meilę... Meilė kuri laužo taisykles, yra tiek stipri, jog vis vien sugriauna sienas, kad
išsipildytų.