Lapkričio 8 d. 17 val. bus atidaroma Redos Rimkutės-Ščerbakovienės paroda „Sms laikas“.

Reda Rimkutė-Ščerbakovienė gimė Šiauliuose, mokėsi Šiaulių 10-ojoje vidurinėje mokykloje. 1987 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto (dabar – Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą.

Nuo 1990 m. R. Rimkutė-Ščerbakovienė gyvena, dirba ir kuria Palangoje. Dailininkė dirba Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje dailės mokytoja eksperte. Pedagogė domisi meno istorija, šiuolaikiniais dailės procesais, dažnai skaito paskaitas šiomis temomis.

R. Rimkutė-Ščerbakovienė – grafikė. Ji piešia ant drobės. Piešiniuose – žmonės, jų kūnai. Per žmogaus kūną dailininkė perteikia jausmus, būsenas, nuotaikas.

Dailininkė yra Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ narė ir viena iš įkūrėjų, aktyviai dalyvauja „Mosto“ veikloje: pleneruose, akcijose, parodose.