Stephan Kreussel ir Domas Morkūnas yra nesenai susiformavęs duetas iš priešingų pasaulio pusių - Pietų Afrikos ir Lietuvos.
Svaigią ir švelnią dueto muziką palaiko paprasti, bet lengvai judėti priverčiantys ritmai.

Stephan Kreussel and Domas Morkūnas are a recently formed duo from opposites sides of the earth - South Africa and Lithuania.
They love laid back, dreamy melodies accompanied by simple, groovy rhythms.