Nuo liepos 2 d. Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Žemaičių vyskupystės muziejaus paroda „Teatro pėdsakais: Liuda Sipavičiūtė – Fedotova“.

Parodoje pristatomas tarpukaryje Lietuvos vardą Rusijos ir JAV scenose garsinusios žemaitės Liudvikos Sipavičiūtės Fedotovienės gyvenimas. Ne vieną jaunystės dieną žemaitijoje praleidusios dainininkės atminimą menantys dokumentai saugomi Vilniuje Lietuvos teatro ir muzikos muziejaus fonduose (LTMKM), Lietuvos literatūros ir meno archyve (LLMA), o muzikos įrašai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (LNB).