Signatarų alėjos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, kurie mokėsi Palangos progimnazijoje, atidarymas

Dalyvauja: 
Profesorius Liudas Mažylis, 
Vokietijos Federacijos Respublikos garbės konsulas dr. Arūnas Baublys, 
Projekto autoriai architektas Algirdas Žebrauskas ir skulptorius Arūnas Sakalauskas

Palangos progimnazijoje mokėsi nuo 100 iki 150 mokinių, daugiausia lietuvių. Rusiška mokykla lietuviško kaimo vaikui buvo, S. Kairio žodžiais tariant, „savotiškas tiltas per Rubikoną", kurį privalėjo pereiti siekdamas gereiasnio gyvenimo. Šioje progimnazijoje mokėsi ir keturi būsimieji Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai: Steponas Kairys, Antanas Smetona, Jurgis Šaulys ir Kazimieras Steponas Šaulys (Lietuvos nacionalinio muziejaus informacija).

„Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio minėjimas įkvėpė, o kartu ir įpareigojo ryžtis prasmingiems darbams: sukurti ir palikti ateities kartoms tai, kas turės ne tik kultūrinę, bet ir ilgalaikę išliekamąją vertę. Reikšmingoje istorinėje vietoje, kurioje XIX a. veikė svarbus kultūros židinys – Palangos progimnazija, tarp Palangos Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir centrinio pašto pastato kuriama nauja kultūrinė erdvė – Signatarų alėja." - miesto meras Šarūnas Vaitkus.

Iškilmingas alėjos atidarymas vyks gruodžio 8 d. 15 val. 
Vieta: tarp Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir centrinio pašto