Atidarymas 2018 m.  birželio 30 d. 18 val.

Išlaikydama ryšį su ideologiniu tradicinio cirko uždaviniu reprezentuoti pasaulį, paroda cirko egzistavimo logiką tęsia išskirtinai per jo bazei – darbininkų gyvenimui ir darbui – būdingas savybes ir santykius: meno dirbinių, socialinių padirbinių ir perdirbinių gaminimą, tapatumo trynimą arba išnaudojimą, prasmės matavimus bei svėrimą, geografijos judinimą, genderinės laisvės ir kūrinių, kurie neišlieka arba neištveria, ir kitas būsenas.

Parodoje pristatomas„Žodynas cirko darbininkui su atsitiktiniu išsilavinimu Ispanijoje“ yra performatyvi migruojančio darbininko kūno reprezentacija, nužyminti transgresyvių santykių su mašinomis, įrankiais ir aplinkomis serijas ir išlikimo santykyje su kalba kovą. Likus dvejiems mėnesiams iki parodos, žodynas buvo išsiųstas potencialiems parodos dalyviams kaip kvietimas į parodą ir kaip jos atidarymo įrankis. 

Parodos dalyviai:

Gediminas G. Akstinas (LT), Justina Barzdaitė (LT), Besė+1 (LT), Ross Birell (GB), Peter Burr (US), Jokūbas Čižikas (LT), Peter Fend (US), Auridas Gajauskas (LT), Žygimantas Kudirka (LT), Juozas Laivys (LT), Paulina Mongirdaitė (LT), Gerda Paliušytė (LT), Kairė ranka, Kasparas Pocius (LT), Kazimieras Šližys (LT), Jonas Vaitiekūnas (LT), Darius Žiūra (LT).

---

 

Jokūbo Čižiko dėmėsiui iškilusi grėsmė tampa balansuojančiu gimnastu ant lyno,

Jonas Vaitiekūnas gamina lytį turinčią lovą Žygimanto Kudirkos apps‘o pristatymui,

Gerda Paliušytė klausosi muzikos iš kito kambario,

Juozas Laivys sveria poeziją,

Ross Birell kviečia sudeginti ir išbarstyti jūroje Martino Heideggerio „Juoduojų sąsiuvinių“ pelenus,

Peter Fend pristato savo planą iškraustyti Rusiją į kitą žemyną,

Kazimieras Šližys pateikia išradimus, pagamintus nagrinėjant įvairius techninių santykių parametrus,

Justina Brazdaitė atranda save parodos ir mašinų cirko viduje,

Auridas Gajauskas gyvena kūrybiškai aktyvaus menininko Juozo Laivio gyvenimą,

Kasparas Pocius recenzuoja „Žodyną cirko darbininkui su atsitiktiniu išsilavinimu“,

Ir kiti (tik ne „ir kiti“).

Projektą „Malonės būsena“ iš dalies  parėmė Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė.

Informaciniai rėmėjai: laikraščiai "Palangos tiltas", "Vakarinė Palanga", "7 meno dienos"