Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiais, susitinkam Palangoje, vasario 08 d. ir neriame į Baltijos jūrą.
Kviečiami ir laukiami visi.